Skupinska terapija “Mam pouhn kufr”

 S K U P I N S K A T E R A P I J A »Mam pouhn kufr«

Se počutite osamljene v svoji stiski in spoznavate, da STRES in IZGORELOST ovirata vaše potenciale, vam jemljeta moč in voljo?
Imamo bogato tradicijo in učinkovita orodja, s katerimi si lahko pomagate do pristnejšega stika s sabo in kakovostne komunikacije z drugimi.

Termin: četrtki od 17.00 do 18.30
Lokacija: Kolodvorska 6, Ljubljana
Prvo srečanje: predvidoma februar
Cena: 25 eurov na srečanje
Kontakt in izvedba – INSPIRA
M: 040276314
W: psihoterapija-svetovanje.si

Ljudje smo v stalni interakciji z različnimi posamezniki, skupinami, skupnostmi in javnostmi. Tu doživljamo večino naših stisk, problemov in frustracij…
Skupinska terapija uporablja skupinsko dinamiko in strukturo kot odslikavo resničnega življenja v varnem socialnem okolju z možnostjo boljših izidov. Skozi izkušnjo skupine lahko posameznik prevprašuje svoja doživljanja, mišljenja, vedenja z drugimi in tako obogati pogled nase, druge in svet. Psihoterapevtka razbremenjuje ter usmerjam skupino na način, da so interakcije med člani razlog za njihovo spremembo.
Razvije se občutek podpore in učenje realnega razreševanja težav. Skupino sestavlja osem do devet članov.
Srečanja bodo potekala enkrat tedensko v 10 predvidoma zaporednih terminih od februarja do maja 2017. Pred vključitvijo v skupino opravimo individualen razgovor.
Uporabljamo različne tehnike spoprijemanja: sproščanje, samoopazovanje, mindfulness-čuječnost, ter metode učenje socialnih veščin v medosebnih za razvoj boljših socialnih kompetenc .Skupina bo edukativno – terapevtsko naravnana.
Prijavite se čim prej in si zagotovite mesto ter pristno izkušnjo!

Ines Paravan

W: psihoterapija-svetovanje.si

E:  terapija@inspirativno.si
M: +  386  40 276 314