Vabilo na redno letno skupščino društva SLOVENTA

cropped-head_logo_small_1.png

Bratovševa ploščad 2
1000 Ljubljana

VABILO

vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v četrtek 24. 3. 2016 s pričetkom ob 18.30 uri v prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Sprejetje dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
5. Poročilo Nadzornega odbora, Letno poročilo 2015 in potrditev zaključnega računa 2015: Poslovno in finančno POROČILO 2015
6. Izvolitev nadomestnega člana v Izvršni odbor društva
7. Izvolitev dveh nadomestnih članov Nadzornega odbora
8. Obravnava predloga in sprejemanje Pravilnik o delu častnega razsodišča – predlog 2016
9. Obravnava predloga sprememb Spremembe Statuta_predlog 2016
10. Poročilo o delu v preteklem letu in Program dela za leto 2016
11. Finančni načrt za leto 2016 in določitev višine članarine za leto 2016
12. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.
Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov (judita.bagon@t-2.net)
V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

Slavica Ravnik
predsednica
Ljubljana, 4.3.2016

 

O strokovnem srečanju 2016 Otrok in mladostnik na poti v zdravo odraslost

 

Naše 2. strokovno srečanje je bilo na temo Otrok in mladostnik na poti v zdravo odraslost. Udeležili so se ga strokovnjaki centrov za socialno delo, mladinskih domov, zdravstvenih domov, osnovnih in tudi srednjih šol, ter drugih ustnov, ki se ukvarjajo s težavami mladih. Udeležili so se tudi samostojni terapevtov in svetovalci, ki delajo z otroki in mladostniki.

Program strokovnega srečanja januar 2016                                  Predstavitve in povzetki jan2016

KAKO JE POTEKALO SREČANJE

Stroko20160129_193228vno srečanje, ki je potekalo v M-hotelu v Ljubljani, je otvorila Slavica Ravnik, predsednica društva Sloventa.

 

 

 

Potem pa smo se razdelili v dve skupini, za dve delavnici.

Eno delavnico je vodila Kristina Brajović Car, gostja iz Beograda. Naslov Cardelavnice je bil: Delo v grupi pri kriznih stanjih v adolescenci.

Drugo, vzporedno delavnico, je vodil Miran Možina. Naslov: Model reke življenja za psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki.

Miran Možina

 

Predavatelj je na željo številnih udeležencev pripravil gradivo: Možina-Kramer-Reka življenja

Potem pa je že prišel čas za kosilo.

20160129_151149Po kosilu je imela predavanje Maja Drobnič Radobuljac, in sicer Obravnava samopoškodovalnega vedenja pri mladostnikih. Udeleženci so povedali, da je to zanje nekaj novega in da jim bo to zneje zelo dobrodošlo, uporabno za njihovo delo. Odlično pripravljeno predavanje si lahko ogledate na povezavi:  https://drive.google.com/file/d/0BwMB1LkyvWNaMV9wNUU0Tl9KWDA/view?usp=sharing

Takoj po predavanju pa smo se zopet razdelili v dve skupini za dve delavnici.

Prvo sta vodili Julija Pelc in Tatjana Verbnik Dobnikar, naslov pa je bil zelo zanimiv:J’st noum n’kol odrastu. Da bi delavnica dosegla svoj namen, je bilo število udeležencev omejeno na 24. Avtorici sta namreč razvili svojo metodo, postopek, Delavnica je bila zelo zanimiva, ker sta jo voditeljici izpeljali zelo domiselno in subtilno. Mehko sta podali izhodišča, nato pa z vprašanji povabili udeležence k razmišljanju o sebi v obdobju najstništva in k pogledu na najstništvo od tukaj in zdaj. Predavateljici sta pripravili gradivo, s katero lahko sami izvedemo delavnico: Pelc inVerbnik Dobnikar- J’st n’m n’kol odrastu.

Barbara Repinc Z Internet (Small)Drugo, vzporedno delavnico pa je vodila Barbara Repinc Zupančič. Te delavnice, ki je imela naslov Sem lahko samo “dovolj dober”? pa smo se udeležili vsi ostali in bilo nas je zelo veliko. Barbara je odlično obvladala številčno skupino, dosegla je, da smo se vsi zares vključili. Govorila je o tem, kako naša pričakovanja določajo naše življenje. Najprej dva primera, potem pa smo se poglobili vase – kako sprejemamo sebe. Najprej se soočiš z nekom, ki ga imaš manj rad, potem z nekom, ki ga imaš bolj rad, potem pa še s samim seboj. Kakšna je razlika? Kaj si čutil ob prvem, drugem in ob sebi? Zanimivo! Delavnice sta se udeležili tudi italijanski gostji. Skušala sem jima predstaviti, kaj se dogaja. Bili sta navdušeni nad tem, kako so ljudje bili pripravljeni sodelovati, se poglobiti vase, o tem navdušeno pokomentirati s sosedi. Gradivo dobite na Sem lahko samo dovolj dober BRZ. Tudi o tej delavnici so udeleženci v evalvacijskih listih pozitivno izpostavili.

Leonida Zalokar (Small)Po odmoru je Leonida Zalokar predstavila svoje delo na področju otrok  in maldostnikov z najtežjimi čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Naslov zelo udarnega in prepičljivega predavanja je bil Obravnavanje otrok in mladostnikov z najtežjimi čustvenimi  in vedenjskimi motnjami v Republiki sloveniji (specifičnost pedagoško-medicinskega modela obravnave v Vzgojnem zavodu Planina). Navrgla je številne podatke o tem, kako potekajo stvari v Sloveniji, opozorila na števine napake. Škoda, da ni bilo časa za razpravo, saj se je mnogim zdelo, da bi bilo treba še kaj reči o tej temi, morda še z vidika koga drugega. Gradivo: Leonida Zalokar _SLOVENTA 29.JANUAR 2016

Za zaključek prvega dne pa smo pripravili PREDSTAVITEV KNJIŽNIH NOVOSTIs podorčja otrok in mladostnikov. Šest predavateljic je predstavilo knjige, za katere so menili, da bi prav prišle udeležencem:

  • Barbara Repinc Zupančič je predstavila Slikanico Črni pes. Slikanico uspešno uporablja pri delu z otroki. To slikanico in še nekaj drugih je bilo moč kupiti na srečanju, saj jo je predstavnik založbe prodajal po znižani ceni. Kar nekaj udeležencev si jo je nabavilo, poleg te pa še nekaj drugih.
  • Jana Šušteršič je predstavila (svoj)  prevod knjižice Srečen mladostnik ni zdrav mladostnik. Avtor je Tony White, original  najdete na spletnem naslovu:
  • Maria Spinelli je predstavila knjigo Praksa psihoanalitične starš-otrok psihoterapije: Maria Spinelli Book presentation
  • Maddalena Bergamschi je predstavila knjigo Telo v TA, integracije in konfrontacije: Maddalena Book presentation
  • Anica Mikuš Kos, ki se že vse življneje ukvarja s pomočjo otrokom v stiski doma in v tujini, je predstavila svojo knjigo Moje življenje, moje delovanje, ki je izšla pri Mohorjevi družbi lansko leto
  • Julija Pelc pa je in memoram orisala delovanje in pomen Bogdana Žorža, ki je svoje življenje posvetil otrokom in mladim, reševanju vzgojnih zadreg, kako do otrok.

Udeleženci so v evalvacijskih listih zelo pozitivno ocenili to predstavitev.

Večerja in glasbeni program

20160129_194950

 

Potem pa je prišla večerja. Večerja, obogatena  z glasbenim programom. Za člane društva smo krili stroške večerje iz sredstev društva. Veselili smo se druženja, da bi bilo pa bolj veselo, smo povabili   skupino Talisman, dopolnjeno s pevkami, med katerimi poje tudi naša predsednica.

 

 

Udeležba ni bila tako velika, kot smo pričakovali, so pa pevke naredile izjemno vzdušje in nas spravile v veselo razpoloženje. Ko so odpele svoj program, pogosto smo se že takrat vklučevali, so z nami zapele še kasneje, repete.

20160129_210103 (Small)

 

Na enem od evalvacijskih listov je bilo zapisano: Lepo mi je bilo z vami, res kvalitetna predavanja in pa seveda druženje ob večerji s krasno glasbo. Hvala vam!

 

 

 

 

20160129_210129 (Small)

 

Irina je šarmirala.

 

 

 

 

 

 

SOBOTA, 30 . 1 2016

tina bončina 138 ok (Small)

 

Drugi dan smo začeli že zgodaj, ob 8.30. Nekaterim kar prezgodaj. Program je začela Tina Bončina, predavanje je imelo naslov Logosinteza.

Zelo izviren pristop je navdušil številne udeležence. Tina je predstavila za večino udeležencev novo metodo in jo je zelo razumljivo in prepričljivo predstavila kot uporabno za številne “realne” probleme otrok in strašev. Izzvala je vlik interes, številni želijo izvedeti več o tej metodi.

Gradivo: Terapija otrok in mladostnikov z LogosintezoElena Kecman 1

Podobno so se odzvali tudi na predavanje Elene Kecman, ki je imela temo Učitelj, otrok in starš “na odru”.

Tudi udeleženci, ki niso doma v transakcijski analizi – in večina jih je bilo takih – so bili navduešni nad obrazložitvijo iger, ki se dogajajo v šolskem okolju, med starši, učitelji, učenci. Dobro bi bilo to predavanje ponoviti posebej za TA-jevce, člane društva.

Gradivo: Elena Kecman-Učitelj otrok in starš na odru

 

Nada ŽankoPo odmoru je Nada Žanko, gostja iz Zagreba, predstavila temo Mladi, prepovedi in uporništvo. Ko je izvedela, da udeleženci niso TA-jevci, je hitro prilagodila predavanje tako, da je bilo razumljivo vsem. Izkušena predavateljica je z veliko spretnostjo predstavila temo res zanimivo, razumljivo in prepričljivo. Le časa ji je zmanjkovalo, saj se ji je tema kar razpletala. Nekateri so  imeli  težave z razumevanjem jezika.

Gradivo: Mladi zabrane i bunt

 

20160130_115912 (Small)

Sledilo je predavanje italijanske gostje Maddalene Bergamaschi. Naslov njenega predavanje je bil Obravnavanje depresije v adolescenci (med kliničnim delom in raziskovanjem). Predavateljica je govorila v italijanščini, prevod v slovenščino pa ni tekel najbolj gladko. Udeleženci so predavanje lahko spremljali po slajdih, ki so bili prevedeni v slovenščino, tako da so udeleženci vseeno dobili dovolj informacij, da so pozitivno ocenili prispevek. Predavateljica je uredila slovenski prevod svojega predavanja, ki ga najdete tu: Maddalena B -TA obravnava depresije (prevod 2016)

 

 

 

20160130_135131 (Small)

Po odmoru je Maria Spinelli, druga italijanska gostja, imela predavanje Intervence v odnosu starš-otrok (diada v fokusu psihoterapije): Tokrat pa se je predavateljica odločila, da bo predavala v angleščini, udeleženci pa smo spremljali slajde v slovenščini. Ta način se je izkazal za boljšega. Tudi predstavitev hitrih intervencij na filmu so poslušalci navdušeno sprejeli. Gradivo: MariaSpinelliLubiana2016

 

Sledilo je kosilo, ki pa smo ga dogovorno z udeleženci skrajšali, da smo lahko pridobili nekaj dodatnega časa za predavanja, ki so nam hotela kar ubežati s kontrole.

 

 

20160130_144127 (Small)Nastopila je Anica Mikuš Kos, ki je imela temo Otrok in vojna – kaj lahko stori stroka. Gospa Mikuš Kos je govorila iz svojih bogatih izkušenj. Pripovedovala je o tem, kako vse skušajo ljudje pomagati, znastveniki po svoji plati, civilni ljudje po svoji. Njeno sporočilo pa je bilo jasno: ni pomembno, kakšno metodo, laično ali znastveno uberete. Ključno je, ali delujete človeško, z odprtim srcem. Največ, kar je možno dati, je toplina, sprejemanje, varnost, zatočišče. Opozorila je škodo, ki jo lahko povzročijo nadobudni znanstveniki,  ki delajo sicer v dobri nameri, a s svojim načinom samo še bolj prizadevajo že tako hudo prizadete prizadete otroke – ker delujejo hladno, brez človeške topline in razumevanja. Temu primerna se mi zdi pripomba ene od udeleženk: Predavanje Anice Mikuš Kos pa se mi je zdela odlična odločitev za zaključek.

 

 

 

SKUPINSKA SUPERVIZIJA

20160130_155943 (Small)Sobotno popoldne se je zaključevalo, na programu je bila še skupinska supervizija, ki jo je vodila italijanska gostja Maddalena Bergamschi.
Ostalo nas je 23 udeležencev. V notranjem krogu so bili trije člani, ki so sodelovali s svojimi primeri, ostali pa smo se razporedili okoli njih in spremljali potek. Supervizorka je govorila italijansko, prevajalka pa je prevajala.  Potrebno je povedati, da so jezikovne razlike ob izjemnem nastopu Maddalene postale skoraj nepomembne. Gospa je z velikim posluhom za človeka in tudi z neverbalnim komuniciranjem varno vodila vsakega od treh supervizantov, da je sam uvidel problem, ki ga je izpostavil.

Ne le supervizanti, tudi drugi smo doživeli občutek, da smo uvideli, dojeli, nekaj spoznanj odnesli s seboj. Hvala za supervizijo! Več takih vzklikov so zapisali udeleženci tudi v evalvacijske liste.

 

 

 

 

 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK

Posveta se je udeležilo 76 strokovnjakov in po njihovih odzivih neposredno, predvsem pa v evalvacijskih vprašalnikih, lahko rečemo, da so bili s srečanjem zadovoljni.

  • Vsebina je dobila oceno  4,57 (od največ 5).
  • Kar 2/3 jih je na vprašanje “Kaj sem na izobraževanju pridobil/a” odgovorilo pozitivno, in sicer da so pridobili novo ali dodatno znanje, osvežitev znanja, nove informacije, praktične inforrmacije, vpogled v dogajanje v našem prostoru, nove poglede, različne poglede, nove ideje, nove pristope, inovativne pristope, nov način razmišljanja, koristne napotke, nove smernice. 14 jih je povedalo, da so pridobili uvid-vpogled za svoje delo, svojo vlogo (ponujena možnost za premislek o lastni terapevtski vlogi, drugačen vpogled nase, vpogled v TA terapijo oz. miselnost, praktična uporabnost in vpogled v različne metode dela). Nekateri so bili zadovoljni, ker so vzpostavili nove stike in poznanstva, nove terapevte, se povezali s kolegi, novi prijatelji. Nekateri pa so dobili spodbudo, motivacijo za nadaljnje izobraževanje, učenje, delo, spoznavanje podorčja dela z otroki in mladostniki. Posebej so pohvalili delavnični način dela, še posebej, kjer so bile delavnice dobro izpeljane in so jim preko neposrednih doživetij nudile bogate informacije, spoznanja in uporabna orodja. Kljub tem laskavim trditvam pa je skupna ocena uporabnosti pridobljenih znanj za delo “samo” 3,88.
  • Predavatelji so bili različno ocenjeni, v povprečju z oceno 4,27. Vendar pa so udeleženci opozorili, da so nekateri zaslužili 5-plus, drugi pa bi morali kaj spremeniti.
  • Organizatorji smo dobili  povprečno oceno 4,08, večina ocen je  med 4 in 5. Dobili pa smo tudi koristne povratne informacije, kaj potrebno v nadaljevanju izboljšati (od urnika, sosledja delavnic in predavanj, da ne bi z reorganizacijo prostora zajedali v čas delavnic, slišnost in ozvočenje ni bilo zadovoljivo. To bomo seveda upoštevali in izboljšli pri naslednjem srečanju.

 

Strokovno srečanje OTROK IN MLADOSTNIK NA POTI V ZDRAVO ODRASLOST

sloventa

Prenesite si: VABILO NA STROKOVNO SREČANJE

 

 

OTROK IN MLADOSTNIK NA POTI V ZDRAVO ODRASLOST
29. IN 30. JANUAR 2016
M Hotel, Ljubljana

Strokovno srečanje v organizaciji Društva za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA bo potekalo v obliki predavanj in delavnic, ki jih bodo izvajali tuji gostje iz Italije, Hrvaške in Srbije ter domači strokovnjaki različnih psihoterapevtskih pristopov, sodelovali bodo tudi predstavniki pedopsihiatrične stroke.
Posebnost tega srečanja je skupinska supervizija pod vodstvom Maddalene Bergamaschi in Marie Spinelli. Po predhodnem dogovoru bodo možne tudi individualne supervizije, ki pa bodo plačljive.
Poleg predavanj in delavnic bomo imeli ob koncu prvega dne predstavitev knjižnih novosti s področja obravnave otrok in mladostnikov. Naprodaj bodo strokovne knjige po ugodnejših cenah. Med drugim bo na voljo prevod knjige Kam je izginil moj libido? avtorja Christopha Marxa, ki smo ga poslušali na lanskoletnem strokovnem srečanju.

Ne spreglejte posebnega popusta za vse, ki boste plačali kotizacijo do 15.12.2015.

Prisrčno vabljeni vsi, ki vas to področje dela zanima!

Program strokovnega srečanja
Petek, 29.1.2016
10:00 – 11:00      zbiranje in registracija
11:00 – 11:30      Pozdrav in uvodni nagovor Slavica Ravnik, predsednica društva SLOVENTA
11:30 – 13:00      Kristina Brajović Car: Delo v grupi pri kriznih stanjih v adolescenci, Delavnica 1
11:30 – 13:00       Miran Možina: Model reke življenja za psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki, Delavnica 2
13:00 – 15:00     Kosilo
15:00 – 15:45     Maja Drobnič Radobuljac: Obravnava samopoškodovalnega vedenja pri mladostnikih, Predavanje 1
15:45 – 17:15      Julija Pelc in Tatjana Verbnik Dobnikar: J’st noum n’kol’ odrastu, Delavnica 3
15:45 – 17:15       Barbara Repinc Zupančič: Sem lahko samo »dovolj dober«?, Delavnica 4
17:15 – 17:30      Odmor
17:30 – 18:15      Leonida Zalokar:  Obravnavanje otrok in mladostnikov z najtežjimi čustvenimi in vedenjskimi motnjami v Republiki Sloveniji
..                            (specifičnost pedagoško-medicinskega modela obravnave v Vzgojnem zavodu Planina), Predavanje 2
18:15 – 19:00    Predstavitev knjižnih novosti
19:00 –               Večer z glasbo

Sobota, 30.1.2016
8:30 – 9:15        Tina Bončina: Logosinteza, Predavanje 3
9:15 – 10:00      Elena Kecman: Učitelj, otrok in starš na odru, Predavanje 4
10:00 – 10:15    odmor
10:15 – 11:00     Nada Žanko:  Mladi, prepovedi in uporništvo, Predavanje 5
11:00 – 11:45    Maddalena Bergamaschi:Obravnava depresije v adolescenci (med kliničnim delom in raziskovanjem),
..                           Predavanje 6
11:45 – 12:00     odmor
12:00 – 12:45     Maria Spinelli: Intervence v odnosu starš-otrok (diada v fokusu psihoterapije), Predavanje 7
12:45 – 14:30     Kosilo
14:30 – 15:30    Anica Mikuš Kos: Otrok in vojna – kaj lahko stori stroka, Predavanje 8
15:30 – 15:45     Odmor
15:45 – 17:15      Skupinska supervizija z Mario Spinelli in Maddaleno Bergamaschi
15.30 – 15.45      Zaključek

PRIJAVNICA IN PLAČILO KOTIZACIJE
Ime*_________________________________________________________________
Priimek*______________________________________________________________
Naslov:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Telefon: __________________________e-mail* ____________________________
*obvezni podatki

Kotizacijo bom poravnal (obkroži):
A kot član Društva Sloventa do 15.12.2015 v višini 65 EUR
B kot član Društva Sloventa po 15.12.2015 v višini 80 EUR
C nisem član društva, do 15.12.2015 v višini 80 EUR
D nisem član društva po 15.12.2015 v višini 100 EUR
____________________________________________________________

KOTIZACIJA za strokovno srečanje OTROK IN MLADOSTNIK NA POTI V ZDRAVO ODRASLOST v dneh 29. in 30. januarja 2016 je:
– za člane društva Sloventa 80 EUR, za ostale udeležence 100 EUR.
– Za tiste, ki bodo plačali do 15.12.2015, velja 20 % popust in znaša kotizacija za člane 65 EUR, za nečlane 80 EUR.

Kotizacijo nakažite na:
Transakcijski račun: IBAN: SI56 0201 0009 2460 657 (pri NLB, Trg revolucije2, Ljubljana)
– Coda namena: OTHR, Namen plačila: kotizacija za Ime in Priimek
– Prejemnik: Društvo za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA, Bratovševa ploščad 2, 1000 Ljubljana
– referenca: 00/datum (npr. 15122015)
– SWIFT CODE (BIC) za nakazila iz tujine: LJBASI2X

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 031 321 221 ali na e-naslov: judita.bagon@t-2.net.

 

Programski odbor:
Gregor Žvelc, Aleksandra P. Meško, Slavica Ravnik, Barbara Repinc Zupančič, Melita Košak
Organizacijski odbor:
Slavica Ravnik, Saša Frece, Helena Požun, Darja Poljanec, Judita Bagon

27.8.2015: Zapisnik skupščine EATE 4. do 6. julija 2016 in Predsedstva EATE 8.7.2015

V priponkah najdete zapisnik skupščine EATE, iz katerega je razvidna obširna dejavnost EATE, delovanje posameznih delovnih teles in razpoznate njen način delovanja, naloge delegatov in članov posameznih teles. Izbran je tudi novi predsednik EATE.

MINUTES 1507 COUNCIL MEETING ROME

General Assembly 2015

1.5.2015 Video klipi o EATI

Pozdravljeni,

želela bi vas opozoriti na video klipe, ki smo jih lansko leto posneli v Berlinu v okviru EATE. Klipi so bili posneti z namenom promoviranja TA-ja in jih lahko uporabite tudi na svojih spletnih straneh ali kadarkoli želite komu predstaviti TA.

Takole smo zapisali: “As you know in July 2014 in Berlin the Communication Committee of EATA created five videos which are on the EATA website at www.eatanews.org (intervju z Marcom Mazzetijem) in www.eatanews.org (Kaj mi je všeč pri EATI). These videos were created as a resource to promote EATA and also to be available for ALL EATA members (Associations AND individuals) to be able to use on their own website to promote themselves and TA as a whole. They can also be used on other social media sites. Having different media on your website, especially videos, makes your own website both more interesting, user friendly and more searchable. Creating professional videos can be expensive and time consuming for individuals, so you can use this.”

Upam, da vam bodo videi dobro služili, verjetno bomo pripravili še kakšnega,

lepo pomlad vam želim,

Barbara Repinc Zupančič, delegatka v EATI

O STROKOVNEM SREČANJU TRANSAKCIJSKIH ANALITIKOV – 2015

Kako je bilo na strokovnem srečanju TA v dnevih 13. in 14. februarja 2015

 

Žvelc (Small)V petek in soboto, 13. in 14. feudeleženci1 (Small)bruarja 2015 je bilo uspešno izvedeno strokovno srečanje transakcijskih analitiko.
Dogodek se je odvjal v prostorih M-Hotela v Ljubljani.

 

Predavanja so bila zanimiva, sodelovanje udeležencev aktivno.

Uvodoma nas je dr. Gregor Žvelc navdušil s predtavitvijo novosti na podorčju TA

PosebnMarx (Small)ost je vsekakor predstavljal dr. Marx Christophe s svojo temo “Kam je izginil moj libido?”. Predaval je v francoščini, prevajal je Igor Ravnik, ki je tudi pripravil slovenske slajde, ki so spremljali predavanje. Že sama tema je bila zelo zanimiva in  osvežujoča, pri nas je seksologija še slabo zastopana. Dodatno prijetno presenečenje pa sta nam pripravila predavatelja na začetku, ko sta v čast Valentinovem (in temi) zapela in zaigrala na katirao staro narodno pesem, Marx v francoščini, Ravnik v slovenščini. Prav odlična sta bila, da o vzdušju, ki sta ga ustvarila, niti ne govorim.

Tili Kojič je z dr. Maxom Christophom opravila intervju in ga objavila v Vivi (13. april 2015) in si ga lahko preberete: na http://www.viva.si/Seks/12724.

Barbara (Small)

Melita (Small)Melita Košak nas je vodila v skrivnost čuječnosti. Poleg spoznavanja osnovnih principov uporabe tehnik čuječnosti smi si pridobili še lastno izkušnjo spoznavanje sebe: z rozino smo si pomagali odkrivati sebe, spoznavati svoje reakcije v dani situaciji. Ja zanimive reči o sebi lahko ugotoviš s temi vajami.

Barbara R. Zupančič je predstavila tehnike dela s klientom ter relacijsko delo, na koncu pa izvedla izjemno zanimivo vajo: ko terapevt in klient skupaj ustvarjata izdelek (risbo, plastko). S partnerico sva bili navdušeni, saj se nama je med risanjem skupne risbe pričaral I-thou trenutek. udeleženci (Small)Udeleženci so menili, da so tovrstne vaje lahko v veliko pomoč pri delu s klienti.

Medtem ko je Barbara R. Zupančič izvajala delavnico “Sem, ker sva”, se je v sosednji sobi dogajala psihodrama. Mag. Ivana Mandarić in Lidija Vasiljević sta povezali TA in psihodramo. In udeleženci so bili zadovoljni, nekaj jih je izjavilo, da bi z veseljem pridobili še dodatna znanja o psihodrami.

Slavica (Small)Pucelj (Small)

Intenziven odziv sta imeli predavanji o vzgoji, saj so se mnenja iskrila in tudi sprožile so se močne reakcije. To je odraz razprav o fizičnem kaznovanju otrok, ki se v zadnjem času razpredajo  v našem prostoru. Slavica Ravnik je razmišljala o avtoritativni in permisivni vzgoji in navedla prednosti in slabosti ene in druge. Že takoj se je sprožila reakcija – ena od poslušalk se je intenzivno zavzela proti avtoritativni vzgoji. Popoldne pa je nastopil še  Bojan Pucelj, ki je imel zelo privlačen naslov predavanja: Kaj storiti, ko se ti zdi, da ne moreš narediti drugega, kot udariti otroka? Uvodoma je avditorij presenetil z besedami, da je telesna kazen popolnoma nesprejemljiva, da je neučinkovit in etično nesprejemljiv ukrep. V nadaljevanju je  tako razburil nekatere udeležence, da so celo zapustili prostor. Ostali pa smo se v nadaljevanju kar v redu pogovorili. Škoda, da ni bilo več priložnosti seznaniti se z drugimi, učinkovitejšimi ukrepi.

Program je bil uspešno izpeljan, kljub temu, da sta dve temi zaradi bolezni predavateljic odpadli. Pedavanje Nataše Mohorč Kejžar Transakcijska analiza in vedenjski pristop managementa v podjetjih in delavnica Mag. Nade Žanko: “Discount matrica”, orodje za diagnosticiranje in načrt obravnave. Za slednjo  so udeleženci izrazili željo, da se jo organizira posebej, saj je tema za njihovo delo zelo pomembna.

Prezentacije: V spodnjih povezavah so prispevki, za katere so predavatelji soglašali, da jih objavimo na spletni strani, vse pa smo posredovali udeležencem na njihove e-naslove:
–  Prezentacija Barbare Repinc Zupančič: Sem, ker sva
–  Prezentacija Melite Košak: Raba čuječnosti v TA
–  Uvdno predavanje Gregorja Žvelca: Novosti v transakcijski analizi
–  Prezentacija Aleksandre P. Meško: Vedenjski vidiki ŽS
– Prezentacija Slavice Ravnik: Razvajena generacija

Okrogla miza o poklicu psihoterapevta v Sloveniji

okrogla miza (Small)Velik interes in burno razpravo je spodbudila Okrogla miza z naslovom Poklic psihoterapevta v Sloveniji. Prožala so se številna vprašanja o tem, kdo sploh je upravičen opravljati ta poklic, zakon, ki naj bi to podorčje uredil, pa nikakor ne zagleda luči dneva. Udeleženci omizja so povedali veliko zanimivega, razprava med občinstvom pa je tudi bila burna.

Številni so se zanimali za zapis, zato smo pripravili povzetek razprave skupaj s sklepi, ki smo jih tudi že posredovali Ministrstvu za zdravje, kot je bilo sklenjeno na okrogli mizi. V povzetku je poleg vsebinske in postopkovne predstavitve priprav zakona o psihoterapevtski dejavnosti v Sloveniji, opis stanja pri izobraževanju za psihoterapevta, kakor tudi literatura, kjer se zainteresirani lahko bolje seznanijo o tej tematiki.

Okrogla miza – povzetek

Članki, na katere vas napotujemo v povzetku:
Možina – Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri
– Možina- regulativa pst v Evropi

Možina-Bohak-zakon o psihoterapiji
– Možina-zgodovina-slov-psihoterapije

Tukaj kliknite za  Program strokovnega srečanja TA feb2015

Povzetki in predstavitve predavateljev:  Povzetki feb15


 

VABILO
Društvo za transakcijsko analizo Slovenije

 SLOVENTA

vabi na

STROKOVNO SREČANJE
TRANSAKCIJSKIH ANALITIKOV

 13. in 14. februar 2015
Ljubljana, M hotel

Namen strokovnega srečanja je ohranjati kontakt s stroko, omogočiti profesionalni razvoj vseh, ki uporabljajo TA pristop pri svojem poklicnem delu ter seznanitev z najnovejšimi trendi in terapevtskimi pristopi v TA. Srečanje bo potekalo v obliki predavanj, delavnic in okrogle mize. Okrogla miza bo namenjena razpravi o ovirah za zakonsko umestitev poklica psihoterapevt v register poklicev Republike Slovenije.

Vljudno so vabljeni tudi kolegi drugih terapevtskih usmeritev, psihologi, psihiatri, zdravniki družinske medicine in vsi, ki jih to strokovno področje zanima.

Na srečanju bosta predstavljeni dve strokovni knjižni novosti, in sicer prevod druge dopolnjene izdaje knjige TA-Today avtorjev Iana Stewarta in Vanna Joinesa ter knjiga Kam je izginil moj libido avtorja Christopha Marxa. Knjige bodo naprodaj po ugodnejši ceni.

Poleg domačih bodo sodelovali tudi priznani strokovnjaki iz tujine.

Sodelujoči predavatelji:
1. Christophe Marx, TSTA – P
2. Dr. Gregor Žvelc, PTSTA – P
3. Mag. Nada Žanko, TSTA – P
4. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA – P
5. Mag. Ivana Mandarić, CTA – P
6. Mag. Lidija Vasiljević, certificirana psihoterapevtka in edukator psihodrame
7. Slavica Ravnik, CTA – P
8. Nataša Kejžar, specializantka TA
9. Aleksandra P. Meško, PTSTA – P
10. Melita Košak, CTA – P
11. Bojan Pucelj, CTA
12. Ravnik Mihael Igor, dr.med

Kotizacija za dvodnevno strokovno srečanje je 70,00 EUR za člane Slovente in 90,00 EUR za ostale udeležence. Udeležbo na srečanju si zagotovite s plačilom kotizacije ob prijavi na TRR IBAN SI56 0201 0009 2460 657 (NLB d.d.); SWIFT LJBASI2X, namen plačila – navedite svoje Ime in Priimek. Po posebnem dogovoru bo ob predhodni prijavi kotizacijo možno plačati na dan strokovnega srečanja ob registraciji. Podrobnejša navodila glede plačila boste prejeli ob prijavi.

Prijave sprejemamo na elektronsko pošto: judita.bagon@t-2.net

Kotizacije ne vračamo, razen v primeru odpovedi s strani organizatorja.
Za dodatna vprašanja nas lahko pokličete na telefon 031 321 221 ali nam pišete.

Prosimo, če vabilo pošljete vsem, za katere menite, da bi jih strokovno srečanje zanimalo.

Programski odbor:
dr. Gregor Žvelc, Aleksandra P. Meško, Slavica Ravnik, Barbara Repinc Zupančič, Melita Košak
Organizacijski odbor:
Slavica Ravnik, Saša Frece, Helena Požun, Darja Poljanec, Tanja Krist, Judita Bagon

 

STROKOVNO SREČANJE TRANSAKCIJSKIH ANALITIKOV

Pohitite in si zagotovite svoje mesto na srečanju!

V programu srečanja, ki smo ga namenili vam, smo izbrali aktualne teme, ki jih ne gre spregledati:
– zanimivega predavanja Christopha MARXA, ‘Kam je izginil moj libido?’. Podana je tudi možnost dogovora za supervizijo s priznanim strokovnjakom;
– zanimivih predavanj in delavnic pomembnih domačih in tujih strokovnjakov;
– zanimivega dogodka – okrogle mize na temo ‘Poklic psihoterapevta v Sloveniji’;
– in zanimiv dogodek vezan na voden pogovor s prevajalcem knjige Iana Stewarta in Vanna Joinesa TA – Today; knjige, ki bo izšla tik pred srečanjem;
– in nenazadnje druženje udeležencev in predavateljev.

 

Tukaj kliknite za  Program strokovnega srečanja TA feb2015


Društvo za transakcijsko analizo Slovenije

 SLOVENTA

vabi na

STROKOVNO SREČANJE
TRANSAKCIJSKIH ANALITIKOV

 13. in 14. februar 2015
Ljubljana, M hotel

Namen strokovnega srečanja je ohranjati kontakt s stroko, omogočiti profesionalni razvoj vseh, ki uporabljajo TA pristop pri svojem poklicnem delu ter seznanitev z najnovejšimi trendi in terapevtskimi pristopi v TA. Srečanje bo potekalo v obliki predavanj, delavnic in okrogle mize. Okrogla miza bo namenjena razpravi o ovirah za zakonsko umestitev poklica psihoterapevt v register poklicev Republike Slovenije.

Vljudno so vabljeni tudi kolegi drugih terapevtskih usmeritev, psihologi, psihiatri, zdravniki družinske medicine in vsi, ki jih to strokovno področje zanima.

Na srečanju bosta predstavljeni dve strokovni knjižni novosti, in sicer prevod druge dopolnjene izdaje knjige TA-Today avtorjev Iana Stewarta in Vanna Joinesa ter knjiga Kam je izginil moj libido avtorja Christopha Marxa. Knjige bodo naprodaj po ugodnejši ceni.

Poleg domačih bodo sodelovali tudi priznani strokovnjaki iz tujine.

Sodelujoči predavatelji:
1. Christophe Marx, TSTA – P
2. Dr. Gregor Žvelc, PTSTA – P
3. Mag. Nada Žanko, TSTA – P
4. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA – P
5. Mag. Ivana Mandarić, CTA – P
6. Mag. Lidija Vasiljević, certificirana psihoterapevtka in edukator psihodrame
7. Slavica Ravnik, CTA – P
8. Nataša Kejžar, specializantka TA
9. Aleksandra P. Meško, PTSTA – P
10. Melita Košak, CTA – P
11. Bojan Pucelj, CTA
12. Ravnik Mihael Igor, dr.med

Kotizacija za dvodnevno strokovno srečanje je 70,00 EUR za člane Slovente in 90,00 EUR za ostale udeležence. Udeležbo na srečanju si zagotovite s plačilom kotizacije ob prijavi na TRR IBAN SI56 0201 0009 2460 657 (NLB d.d.); SWIFT LJBASI2X, namen plačila – navedite svoje Ime in Priimek. Po posebnem dogovoru bo ob predhodni prijavi kotizacijo možno plačati na dan strokovnega srečanja ob registraciji. Podrobnejša navodila glede plačila boste prejeli ob prijavi.

Prijave sprejemamo na elektronsko pošto: judita.bagon@t-2.net

Kotizacije ne vračamo, razen v primeru odpovedi s strani organizatorja.
Za dodatna vprašanja nas lahko pokličete na telefon 031 321 221 ali nam pišete.

Prosimo, če vabilo pošljete vsem, za katere menite, da bi jih strokovno srečanje zanimalo.

Programski odbor:
dr. Gregor Žvelc, Aleksandra P. Meško, Slavica Ravnik, Barbara Repinc Zupančič, Melita Košak
Organizacijski odbor:
Slavica Ravnik, Saša Frece, Helena Požun, Darja Poljanec, Tanja Krist, Judita Bagon

 

23.11.2014: Izpit CTA bo 5. in 6. julija 2016 v Ženevi

Pozdravljeni,

v COC smo pretekli teden že potrdili en datum CTA izpita v letu 2016.
In sicer bo CTA izpit 5. in 6. julija 2016 v Ženevi, kjer bo potem potekala tudi konferenca.

Vsem tistim, ki se pripravljate na izpit, želim veliko sreče, in mogoče bo ta datum pravi za vas,

lp, Barbara Repinc Zupančič.