10. 10. 2014: Dve kratki obvestili

Pozdravljeni, pošiljam vam dve obvestili s strani EATE, ki bosta mogoče zanimivi za vas:

– prvi del Bernovih arhivov je sedaj digitaliziran in odprt za vse, lahko pogledate na: www.ericbernearchives.org.

– priprave na konferenco v Rimu naslednje leto tečejo in kmalu lahko pričakujete informacije o ceni in delavnicah.

Lepo jesen vam želim,
Barbara Repinc Zupančič.

PERSONA: Izobraževanje iz transakcijske analize – prva stopnja (2014/2015)

 

Izobraževanje iz transakcijske analize (T.A.) – prva stopnja

Vsebina izobraževanja: izobraževanje vključuje spoznavanje teorije osebnosti in komunikacije. Ob razumevanju osnovnih teoretičnih konceptov transakcijske analize udeleženci pridobivajo veščine spreminjanja osebnostnega funkcioniranja in medosebnih odnosov. Izobraževanje poteka v obliki edukativno izkustvenih delavnic, ki vključujejo teorijo, vaje in delo na sebi. Pridobljena znanja so uporabna na različnih področjih dela z ljudmi (svetovanje, psihoterapija, šolstvo, organizacijska psihologija, socialno delo…).

Potek izobraževanja: 12 enodnevnih delavnic, ki potekajo enkrat mesečno ob sobotah. Posamezno srečanje traja od 9.00h do 16.00h.

Začetek izobraževanja: sobota, 25.10.2014

Tematski sklopi:

I. sklop –  STRUKTURA OSEBNOSTI:  spoznavanje razvoja in značilnosti posameznih delov osebnosti in njihova medsebojna komunikacija. Vloga zgodnjih odnosov in vzgojnih sporočil v oblikovanju posameznikovih osebnostnih lastnosti. Prepoznavanje življenjskih okoliščin in izkušenj, ki vplivajo na človekovo doživljanje sebe, drugih in življenja. Načini spreminjanja zgodnjih disfunkcionalnih prepričanj, odločitev ter čustveno – vedenjskih vzorcev.

1. srečanje: Uvod v transakcijsko analizo. Strukturalni model ego stanj.

2. srečanje: Komunikacijski model ego stanj.

3. srečanje: Življenjski scenarij – prepoznavanje.

4. srečanje: Življenjski scenarij – spreminjanje.

II. sklop – KOMUNIKACIJA:  principi dajanja pohval in kritik; spoznavanje razlik v besedni in nebesedni komunikaciji; načini prekinjanja ponavljajočih se, neprijetnih medosebnih interakcij.

5. srečanje: Teorija potrditev.

6. srečanje: Transakcije.

7. srečanje: Psihološke igre.

III. sklop –  ČUSTVA: spoznavanje narave čustvenih reakcij; razlikovanje čustev, občutkov in razpoloženj; vloga čustev v razreševanju problemov in njihov pomen v medosebnih odnosih. Spreminjanje čustvenih odzivov.

8. srečanje: Opredelitev čustev in njihova funkcija. Značilnosti posameznih čustev. Spreminjanje čustvenih reakcij.

9. srečanje: Čustveno izsiljevanje.

IV. sklop STARŠEVSTVO: prepoznavanje vzgojnih sporočil in odnosov, ki spodbujajo zdrav razvoj otrokove osebnosti in socialnih odnosov; veščine postavljanja zahtev in zdravi načini kaznovanja. Razumevanje vpliva pogojne in brezpogojne ljubezni do otroka.

10. srečanje: O.K. – Starševstvo

V. sklop PARTNERSTVO: predstave in vrednote, ki vplivajo na kvaliteto partnerskega odnosa; emocionalna navezanost; konflikti in negovanje partnerskega odnosa.

11. srečanje: O.K. – PARTNERSTVO

VI sklop: ODNOS DO SEBE: ozaveščanje in razvijanje kvalitet, veščin in potencialov lastne osebnosti; razvijanje samo – sprejemanja; zmanjšanje občutljivosti na kritiko.

12. srečanje: Samo – sprejemanje

Certifikat: ob koncu izobraževanja udeleženci prejmejo Certifikat TA – 101, ki je priznan v Evropski zvezi za transakcijsko analizo. Po zaključku enoletnega izobraževanja imajo udeleženci možnost nadaljevanja izobraževanja na drugi stopnji.

Cena: cena posameznega srečanja (enodnevna delavnica) je 110,00 EUR. Cena vključuje študijsko gradivo in napitke med odmori.

Lokacija: Persona – Center za psihološko svetovanje, Prušnikova 55, Ljubljana

Vodja programa: Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije, PTSTA – učiteljica in supervizorka transakcijske analize

Prijava: pošljite ime in priimek, poklic in kontaktni gsm na: info@psihologinja.si Ob prijavi boste v pisni obliki dobili program in druge informacije o poteku izobraževanja.

Dodatne informacije: www.psihologinja.si in/ali gsm: 041 33 98 55

Vabilo madžarskega Eric Berne Centra za transakcijsko analizo

Informacijo o izobraževanju v madžarskem Eric Berne Centru za transakcijsko analizo, o Internacionalnem PTSTA treningu v Budimpešti, dobite na povezavi:

Informations

International PTSTA training in Budapest

Organised by EBTC of Budapest

About us … a short welcome 

At the end of 2013 we decided to establish a transaction analytical psychological trainig center in line with the international TA traditions in Hungary.

In the spring of 2014 we started our institute of adult education with the name of Eric Berne Training Center of Budapest (in Hungarian: Budapesti Eric Berne Képzési Központ).

In addition to training and supervision in transaction analysis, we also provide counseling and psychotherapeutic treatment to our clients. This is how we accomplish a real unity of transaction analytical training-supervision and practice.

Please follow us and our programmes now and in future, too.

Informations

About the training group

This training provides an opportunity for PTSTAs and CTAs to have an international professional exchange and TA training on different levels of training and supervision as well as the possibility to prepare for exams (CTA exam, TSTA exam, TEW or TEvW) according to EATA standards. The integrated approach of the training includes psychotherapy, organization and counseling. The training will take place 2 to 3 times a year (24 to 36 hours of training).

Trainers
Bernd Kreuzburg TSTA-P
Sabine Klingenberg TSTA-O

Schedule:
October 25-26, 2014

Start | Saturday 9:00 a.m.
Finish | Sunday 2:00 p.m.

 

  Downloads:
Flyer

Application form,
training fees

Usposabljanje s podorčja razvojne in organizacijske transakcijske analize – preko skypa

 

Spoštovani člani društva Sloventa,

Jana Šušteršič, Psihološko svetovanje, vabi na usposabljanje preko skypa z Julie Hay:

Julie Hay workshop webinar

Usposabljanje s področja
razvojne in organizacijske transakcijske analize

z Julie Hay

Julie Hay TSTA Organizacija & Edukacija je vrhunska strokovnjakinja, priznana po vsem svetu. Je avtorica številnih člankov in knjig s področja managementa, kompetenc, ocenjevanja ljudi, akcijskega učenja, skupinske dinamike, svetovanja, coachinga, mentorstva in sprememb korporativne kulture. Je coach, svetovalka, psihoterapevtka, trenerka in supervizorka tistim, ki se usposabljajo na teh področjih. Je ustanoviteljica Evropskega sveta za Mentorstvo in coaching, kateremu je dolga leta tudi predsedovala. Vodi Mednarodni center za razvojno transakcijsko analizo in Mednarodni center za razvojno supervizijo. Več o Julie Hay si lahko preberete na www.juliehay.org.

Urnik in vsebina usposabljanja
 27.sep 2014      Professional interventions & Applying TA in Context
25. okt 2014     Individual Development
22. nov 2014     Interactions & Relationships
27. dec 2014     Process Skills, Reflection and Supervision
24. jan 2015      Group Processes, Power, Leadership
28. feb 2015     Practitioner Skills – Teach, Train, Consult, Coach, Facilitate
28. mar 2015     Developing Skills in Others; TA and other approaches
25. apr 2015     TA applied across national cultures and through generations
23. maj 2015     Organisations & Institutions; Cultures & Change Management
27. jun 2015      Dynamics of Professional Relationships

Vsak workshop bo trajal 6 ur, od 8:00 do 14.30 s polurnim odmorom ob 11h.

Workshop bo potekal v skupini v Tehnološkem parku Ljubljana. Julie Hay nas bo vodila preko skypa. Istočasno se bodo priključile tudi skupine iz drugih držav. Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki že imajo določeno izobrazbo s kateregakoli področja TA in želijo nadgraditi svoje znanje še na razvojnem in organizacijskem področju. Potekalo bo v angleškem jeziku. V kolikor vas zanima usposabljanje in niste prepričani ali se lahko pridružite, nas kontaktirajte.

Pridobite lahko naziv Certificirani transakcijski analitik ali pa nadaljujete v smeri magistrskega programa.

Cena posameznega webinarja je 75 angleških funtov. Cena je navedena v funtih zaradi morebitnih sprememb v menjalniških tečajih. Popusti se upoštevajo glede na število workshopov, ki jih zakupite in plačate naenkrat:5% popust za plačilo 5 workshopov, 10% popust za plačilo 10 workshopov. 10% popust se upošteva tudi za prijavo in predplačilo Poletne šole, ki bo potekala od 18 do 23 julija 2015. Vsebino poletne šole in lokacijo bomo določili skupaj.

Prijave sprejemamo do 20.9.2014 na jana.sustersic@psiholoskosvetovanje.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na 041 347 991. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami!

Lepo vas pozdravljam,

Jana

15. 7. 2014: Poročilo z rednega letnega zbora in skupščine EATE

Kot delegatka SLOVENTE v EATI sem se med 5. in 7. julijem 2014 udeležila rednega letnega zbora in skupščine EATE. V poročilu je navedenih veliko novosti in sprememb v EATI, ki si jih je potrebno ogledati – Originalno poročilo si oglejte na povezavi:

POROČILO iz EATE 2014


Pozdravljeni,

za menoj je prvo leto delegatstva v EATI in pretekli teden sem se udeležila rednega letnega zbora in skupščine. V nadaljevanju vas želim seznaniti z nekaterimi pomembnimi odločitvami, spremembami v EATI, ki so lahko pomembne tudi za koga med vami (spremembe pri izpitih, plačilih, možnosti štipendij, bodoče konference ipd. – ta del sem označila z rdečo) ter vas seznaniti z mojim delom v tem letu.

Redni letni zbor se je odvijal med 5. in 7. julijem 2014 v Berlinu, skupščina pa 7. julija 2014 zvečer.

Pomembne vsebine rednega letnega zbora:

 •  Potrdili smo zapisnik rednega letnega zbora iz Osla v 2013
 • EATA je dobila novo članico – ATAD, turško zvezo za TA
 • Za sprejem je zaprosila tudi bolgarska zveza za TA, v prihajajočem letu se bo preučilo njeno vlogo (etični kodeks, statut)
 • Pregledali smo poročila vseh nacionalnih zvez (delegat pošlje tri poročila letno o številu članov, novih certificiranih članih, novih aktivnostih v zvezi, posebnostih,…v njegovi državi)
 • Tekom treh dni so se izoblikovala tri nova delovna telesa, v katera smo vključeni delegati:
  1.  Preučitev možnosti, da se EATI lahko pridružijo tudi individualni člani (sedaj se lahko pridružijo le nacionalne zveze, društva)
  2.  Priprava podrobnega opisa delovnih nalog in vloge delegatov
  3.  Vzpostavitev »training pool« – v tem bazenu bodo lahko študentje iz držav, kjer je pomanjkanje učiteljev in supervizorjev, vzpostavili kontakt z učitelji in supervizorji iz tujine (deloma bodo plačani s strani EATE)
 • Jasneje smo določili naloge »liaison« oseb
 • Seznanili smo se z delom posameznih komitejev (vsak delegat je član enega komiteja) in nekaterih posameznikov, ki imajo posebno vlogo znotraj EATE:
  1.  Communication Committee – ta komite je bil v letošnjem letu zelo dejaven, pripravlja se bolj pregledna spletna stran, FB, zato so bili v stalnem kontaktu z drugimi komiteji, da bo vsebina prava, pa tudi z upravljalcem spletne strain; poleg tega pripravljajo video vsebine o TA-ju, ki jih bodo v nadaljevanju lahko uporabljale tudi nacionalne zveze za promocijo TA-ja, enako bo z brošuro.
  2.  European Connection Committee – komite, ki skrbi za dodatno finančno podporo članicam, kjer TA še ni dovolj razvit, v prihodnje bo zelo aktivno vključen v razvoj zgoraj omenjenega “training poola”, v letu 2013 so tako s 13.400 € pomagali več kot 500 ljudem v različnih projektih
  3. TA Theory Development and Research Committee – za njimi je marčevska konferenca v Italiji, njihov namen je predvsem podpreti TA z raziskavami, objavljanje raziskovalnih orodij, zelo so aktivni pri pripravi naslednje EATIne konference naslednjega julija v Rimu. V bodoče bodo na EATINO stran naredili tudi povezave z inštituti, univerzami, ki se ukvarjajo z raziskavami, tako da nambo to tudi bolj dostopno. Trenutno sta se zaključili dve raziskavi, podpirajo pa še 3,povezane s TA-jem.
 • Delo PTSC (Professional Training Standards Commitee) : Njihovo leto je bilo zelo intenzivno, poleg reševanja vsebinskih prošenj in vprašanj, so posodabljali Handbook: EATA HANDBOOK JE SEDAJ V CELOTI POSODOBLJEN! V ONLINE OBLIKI BO DOSTOPEN OD SEPTEMBRA DALJE! VSI TISTI, KI NAMERAVATE PRISTOPITI K IZPITU, PROSIM, SLEDITE NOVEMU HANDBOOKU, ŠE VEDNO PA REDNO SPREMLJAJTE OBVESTILA PTSC, OBLJAVLJENA V TELEGRAMIH (EATA NEWSLETTER). Poleg tega so naredili analizo projekta CTA Trainer in se odločili, da v bodoče to ne bo več le evalvacija, pač pa certifikacija (vsebina in potek pa ostaneta enaka).
 • COC, Commision of Certification: Sama sem članica te komisije, zato vas želim
  podrobneje seznaniti kaj so bile naše naloge v tem letu:

  • Od julija 2013 do julija 2014 je bilo pod okriljem COC organiziranih 9 izpitnih rokov, na katerih je CTA izpit naredilo 225 kandidatov, 6 TSTA ter 9 kandidatov pridobilo status CTA trainerja. COC skrbi za povezavo z jezikovnimi koordinatorji, izpitnimi supervizorji, izpraševalci, opazovalci, facilitatorji. V komisiji tako pregledamo vsa poročila, ki prispejo iz krajev, kjer so potekali izpiti ter preučimo kaj so bile slabosti in dobre plati, z namenom, da so prihodnji izpiti boljši.
  • Zatem planiramo (tako strokovno kot finančno) naslednje izpitne kraje in roke,objavljamo spremembe na spletni strani. Naslednje izpitne kraje in roke si tako lahkoogledate na:http://www.eatanews.org/examinations/,  pa tudi cene dogovorov inizpitov: http://www.eatanews.org/contract-and-exam-fees/ , kjer gledate 3. Skupino Numbeo sistema, kamor spada Slovenija.
  • Oblikujemo nove obrazce za prijave na izpit, tako smo se v tem letu ukvarjali zmožnostjo, da se bodo v prihodnosti pisni deli CTA izpitov oddajali elektronske (s temnamenom je bilo potrebno navezati stik z urejevalcem spletne strani, da se bo zagotovilo varno in za markerje anonimno oddajanje pisnih izpitov), in upamo, da bo to v letu 2015 že izvedljivo.
  • Tekom leta smo se ukvarjali tudi kar z nekaj pritožbami na izpitne ocene. Tako izpitna poročila kot pritožbe so naš vir za izboljševanje izpitnih pogojev, s tem namenom tudi pišemo članke, s katerimi želimo izpraševalce, popravljalce izpitov opozoriti na posebnosti v vsebini, procesu izpitov in jih obljavljamo v EATA Newsletter (zadnja številka:http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2014/06/EATA_Newsl_110_english.pdf).
  • Planiramo tudi dodatna izobraževanja za izpitne supervizorje, facilitatorje in popravljalce pisnih izpitov – delavnice bodo potekale naslednje leto v Rimu.
  • Poleg tega smo organizirali izobraževanje za Language Coordinatorje, jih pa tudi izbiramo, ko pride do nove potrebe na določenem področju ali zamenjave. Tako smo izbrali novo LG za področje večjezikovne skupine (kamor spada Slovenija) in sicer bo za nas nova LG Enea Slavič – njej boste v bodoče pošiljali svoje prijave za izpit, pisne dele – vse to bo objavljeno na spletni strani EATE.
  • Pripravljamo tudi novo politiko, ki se tiče izpitov za kandidate z disleksijo. Vse te spremembe zahtevajo, da skupaj s PTSC načrtujemo spremembe Handbooka. Imamo pa tudi lepo nalogo in sicer lahko podelimo COC medalje tistim, ki so pogosto popravljalci in izpraševalci, letos smo tako podelili 3.
  • Pa še ena mala sprememba, ki jo je prinesel čas in nove tehnologije – ne bomo govorili več o »tape«, pač pa o »record«.
 • Etični svetovalec Robin Hobbes nam je predstavil svoje letno poročilo. Njegovo delo ni reševanje vsebinskih etičnih pritožb, pač pa skrbi za procesni del. Opaža, da je njegova pomoč zlasti potrebna v majhnih skupnostih. Skupaj še z nekaterimi delegati bo v naslednjem letu pripravil postopek za obravnavo etičnih vprašanj znotraj EATE, ki bo lahko tudi model za nacionalne organizacije.
 • Štipendiranje znotraj EATE: EATA namenja 3000 € letno za podporo študentom, vsaka nacionalna zveza lahko zaprosi letno za dve štipendiji do vrednosti 300 € – če bi potrebovali finančno podporo s strain EATE za 2015, prosim, če me čimprej kontaktirate!
  • Za štipendiranje se prijavi posameznik (ne društvo, šola, inštitut)!
  • Za kaj je namenjeno štipendiranje: za potrebe TA študija, za supervizijo, za plačilo TA izpitov ali TEW, za potovanje na kraj izpita, kraj TEW, potovanje na konferenco ali prevod CTA pisnega ali ustnega izpita.
  • Kaj boste potrebovali? Izpolnjen obrazec »EATA BURSARY FORM«, podpisan s strani učitelja, sponzorja, ter s strani naše predsednice Slavice Ravnik – ta obrazec potem pošljete meni in jaz ga posredujem naprej na EATO.
  • Do kdaj? Predlagala bi, da čimprej – po sistemu kdor prej pride, ker sta na voljo samo dve štipendiji, vlogi pa moram za leto 2015 oddati do zadnjega decembra 2014.
  • Kdaj dobite denar? Potem, ko boste poslali račun o opravljeni storitvi – torej, ko bo stvar že za vami – ko se boste vrnili z izpita ali konference, ko boste imeli urejen prevod….
 • Newsletter je po enem letu pod novo urednico dobil tudi novo podobo, v njem je prostor za sporočila PTSC, COC, pa tudi novosti, razmišljanja, prostor za predstavitev dobre prakse, nekaj člankov v prihodnje pa bo tudi namenjeno zgodovini TA-ja, v zadnji številki si tako lahko malo več preberete o življenju E. Berna.
 • Predstavnica EATE v EAP (Evropske zveze za psihoterapijo), Marina Banić, nas je seznanila s postopkom pridobitve Evropske diplome iz psihoterapije po tem, ko pridobimo CTA (P) – zaenkrat lahko certificirani transakcijski analitiki iz smeri psihoterapije pridobijo ECP po preteku treh let od izpita CTA, s tem, da morajo zadostiti ostalim standardom, ki jih zahteva EAP (vsaj 3200 ur teorije, prakse, med drugim 250 ur osebne izkušnje – kar je tudi že pogoj za pridobitev Slovenske diplome iz psihoterapije). Težnja znotraj EAP je, da bi bilo čim več šol, inštitutov akreditiranih – tako bi lahko študentje, takoj ko bi pridobili CTA, pridobili tudi ECP. Vse bolj pa se tudi nakazuje, da bodo v prihodnje študentje za pridobitev te diplome morali dokazati, da so bili njihovi učitelji, supervizorji in terapevti različne osebe (zaradi dvojnih vlog).
 • EATA predsednik Marco Mazzetti nas je seznanil s svojim delom v prvem letu in načrti za naprej, poleg organizacijskega dela, ki je vključeval tudi sodelovanje z drugimi zvezami za TA, pripravo svetovne konference v San Franciscu, je bil aktiven v PTSC.
 • Izvršni komite nam je predstavil svoje delo v zadnjem letu, med drugim tudi Outreach Programme (kadar nacionalna organizacija potrebuje pomoč v smislu pridobivanja novih članov ali večje promocije TA-ja v državi, izvršni komite pripravi celodnevno delavnico, v lanski jeseni so jo pripravili za hrvaško zvezo za TA)
 • Seznanili smo se tudi s finančnim poročilom za leto 2013 ter finančnim planom za 2014 ter ju z določenimi priporočili potrdili.
 • Določene so naslednje EATA konference: Julij 2015 v Rimu (Marriott Park Hotel), julij 2016 Geneva
 • Na generalni skupščini sta bili podeljeni še dve medalji: srebrna za področje zaslug v raziskovalni dejavnosti Marku Widdowsonu ter zlata za dolgoletno sodelovanje z EATO Barbari Classen.

V kolikor imate dodatna vprašanja, ki se tičejo EATE, me lahko kontaktirate na
e-naslov brepinc@gmail.com.

Hvala za zaupanje. Lepo poletje vam želim,

BARBARA REPINC ZUPANČIČ 14.7.2014

 

Obravnava osebe, odvisne od alkohola – Vabilo


 

Celotna informacija: delavnica_alkoholizem (2)


Projekt  Za dobro življenje organizira
Izobraževalno delavnico

Obravnava osebe, odvisne od alkohola

November 2014*
v Ljubljani in Mariboru

Delavnica je namenjena vsem, ki obravnavajo osebe, odvisne od alkohola: strokovnim delavcem na centrih za socialno delo, v zdravstvenih domovih, zdravnikom, psihologom, šolskim svetovalnim delavcem,psihiatrom in psihoterapevtom.

Tony White bo na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj teoretično in praktično prikazal kako delamo z osebo, odvisno od alkohola:

 • • Posebnosti odnosa z odvisno osebo
 • • Kako odvisno osebo motivirati, da prevzame osebno odgovornost
 • • Tehnike svetovanja pri odvisnosti od alkohola
 • • Posebnosti pristopa k mladostniški odvisnosti od alkohola

alko1 alko2Tony White je avstralski psiholog in psihoterapevt, ki se posebej posveča odvisnosti od drog inalkoholizma ter samomorilnosti. Je avtor več knjig s področja obravnave samomorilnosti in odvisnosti.

Cena delavnice je 135 EUR za udeleženca. Število udeležencev je omejeno. Za prijave in plačila do 15.7.2014 priznamo 10% popust. Prijave sprejemamo na: zadobrozivljenje@gmail.com

Za dodatna vprašanja nas lahko pokličete po telefonu ali nam pišete.
Prosimo, če vabilo pošljete vsem, za katere menite, da bi jih delavnica zanimala.

Lep pozdrav.

Projekt Za Dobro Življenje
Jana Šušteršič 041 347 991
Darja Poljanec 040 620 194
Helena Požun 031 600 064

Projekt za dobro življenje je bil ustanovljen z namenom prepoznavanja in preprečevanja samomorilnega vedenja pri mladostnikih in odraslih. V okviru projekta sodelujejo Zavod TARION, zavod ODPRTA DLAN in psihološko svetovanje JANA ŠUŠTERŠIČ.

• Točen datum izvedbe delavnice bo znan naknadno.

Majsko strokovno in družabno srečanje društva SLOVENTA

Vabimo vas na (po daljšem času) prvo strokovno srečanje društva SLOVENTA, ki bo

v sredo, 28. Maja 2014 ob 17. uri v prostorih Centra za psihološko svetovanje – Persona
na Prušnikovi 55 v Ljubljani.

Osrednja tema strokovnega dela je Terapevtov skrivni adut. Sledi druženje in spoznavanje ob prigrizku!

VABILO: Majsko strokovno in družabno srečanje društva SLOVENTA 

Spotročite svojo udeležbo na e-naslov: Judita.bagon@t-2.net

————————————————————————————–

 Spoštovani TA-jevci

Za majsko srečanje smo pripravili 3-urni strokovni program z  družabnim  srečanjem.

 Program srečanja

–          17:00 – 17:45      Ivana  Mandarić              predstavitev primera
–          17:45 – 18:00                                                 odmor
–          18:00 – 19.30     Katja Istenič                    Terapevtov skrivni adut – delavnica
–          19.30 – …                                                        druženje in spoznavanje ob prigrizku

Vabljeni ste vsi, edukanti TA, terapevti in učitelji, ki si želite imeti v rokavu še kak dodaten adut za odkrivanje klientovega skripta in za lažje doseganje terapevtskih ciljev. Na delavnici se bomo naučili nekaj zanimivih in uporabnih tehnik, pokomentirali bomo, kdaj jih lahko uporabimo ter katero izmed njih preizkusili tudi sami.

Izvajalki delavnice

 1. Psihologinja in psihoterapevtka Katja Istenič, edukantka transakcijske analize, ki dela preko terapevtske pomoči Hočem več.
 2. Ivana Mandarić, transakcijska analitičarka, psihoterapevtka, trenerka TA 101

Kotizacija in prijave

Za člane društva SLOVENTA je kotizacija 15 EUR, za ostale udeležence pa 20 EUR. Kotizacijo lahko plačate na srečanju samem.

Prosimo vas, da zaradi organizacije strokovnega srečanja, ki ima zaradi prostora tudi svojo omejitev v številu  udeležencev, svojo udeležbo sporočite  na  e-naslov Judita.bagon@t-2.net.  Na navedenem naslovu  dobite tudi vse dodatne informacije (tel. 031 321 221) in potrditev vaše prijave.

V upanju, da smo se približali vašim željam in potrebam in z željo pa vaši številni udeležbi, vas lepo pozdravljamo,

Tajnica                                                                                                Predsednica

Judita Bagon                                                                                    Slavica Ravnik

 

 

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO DRUŠTVA 2014 IN GRADIVA

Spoštovani člani društva SLOVENTA,
vabomo vas, da se udeležite redne letne skupščine društva, ki ima tokrat zelo obširen program. Med pomembnejšimi so spremembe Statuta društva – le te vodijo k njegovemu učinkovitejšemu in bolj bogatemu delu in ponudbi za člane. Vaše sodelovanje je ključno, zato se skupščine zagotovo udeležite.

Gradiva:
– Vabilo:     Vabilo na skupščino 20._3._2014
– k 5. točki: Sloventa – Letno poročilo in zaključni račun 2013
– k 6. točki: SEZNAM ČLANOV ZA IZPIS in IZBRIS
– k 7. točki: STATUT SLOVENTE 2014_ predlog_dopolnjen  (glej tudi spodaj)
– k 8. točki: Poslovni naslov Slovente 2014
– k točki 8. in 9: Razrešitve in izvolitev organov po novem statutu
– k 11. točki: Program dela 2014
– k 12. točki: Finančni načrt za leto 2014 in določitev višine članarine za leto 2014

VABILO

 vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v četrtek,  20. 3. 2014 s pričetkom ob 18.00 uri v  prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

 

Predlagani dnevni red:

1.     Ugotovitev sklepčnosti
2.     Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3.       Sprejetje dnevnega reda
4.       Potrditev zapisnika zadnje skupščine
5.       Letno poročilo 2013  in potrditev  zaključnega računa 2013
6.       Izstop članov društva po prvem odstavku 9. člena statuta Slovente  in izbris članov, ki
najmanj dve leti niso plačali članarine v skladu s 3. odstavkom 9. člena Statuta
društva
7.       Obravnava predloga dopolnitve Statuta društva SLOVENTE in sprejem sklepa o
predlogu
8.       Določitev poslovnega naslova društva
9.       Razrešitev članov Izvršnega odbora
10.   Izvolitev  organov po novem statutu:
a.       Izvršni odbor (predsednik/ca in 5 članov)
        b.      nadzorni odbor (3 člani)
c.       častno razsodišče (3 člani),
11.   Program dela za leto 2014, načrti 2015, 2016
12.   Finančni načrt za leto 2014 in določitev višine članarine za leto 2014
13.   Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.

 Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov ali na naslov info@sloventa.si.

 V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

 Slavica Ravnik
Predsednica

______________________________

K točki 7, spremembe in dopolnitve predloga STATUTA DRUŠTVA

Predlog Statuta smo vam posredovali 18. februarja in ga tudi objavili na spletni strani. Prosili smo vas za pripombe in mnenja, rok pa je bil 5. marec 2014.

Na predlog  Statuta društva sta do 5. marca posredovala svoje pripombe 2 člana. Pripombe so se nanašale predvsem na vzpostavitev in pridobivanje naziva glede svetovalne uporabe transakcijske analize «transakcijski analitik – svetovalec«.

Skupina pri predsednici društva, ki je pripravila predlog statuta, je omenjeni pripombi upoštevala – predvsem z namenom, da se izognemo vsakemu zamenjevanju tega svetovalca s svetovalcem v TA, ki ga določa EATA v svojih dokumentih. Iz tega razloga so spremenjeni členi 38., 40. In 49 kot je razvidno iz priloženega dokumenta. Poleg omenjenih sprememb smo v 12. členu  smo črtali pomotoma zapisano »in pridruženi« člani, ker takih članov ne predvidevamo.

Popravki so v dokumentu označeni z rdečo barvo.