15. 7. 2014: Poročilo z rednega letnega zbora in skupščine EATE

Kot delegatka SLOVENTE v EATI sem se med 5. in 7. julijem 2014 udeležila rednega letnega zbora in skupščine EATE. V poročilu je navedenih veliko novosti in sprememb v EATI, ki si jih je potrebno ogledati – Originalno poročilo si oglejte na povezavi:

POROČILO iz EATE 2014


Pozdravljeni,

za menoj je prvo leto delegatstva v EATI in pretekli teden sem se udeležila rednega letnega zbora in skupščine. V nadaljevanju vas želim seznaniti z nekaterimi pomembnimi odločitvami, spremembami v EATI, ki so lahko pomembne tudi za koga med vami (spremembe pri izpitih, plačilih, možnosti štipendij, bodoče konference ipd. – ta del sem označila z rdečo) ter vas seznaniti z mojim delom v tem letu.

Redni letni zbor se je odvijal med 5. in 7. julijem 2014 v Berlinu, skupščina pa 7. julija 2014 zvečer.

Pomembne vsebine rednega letnega zbora:

 •  Potrdili smo zapisnik rednega letnega zbora iz Osla v 2013
 • EATA je dobila novo članico – ATAD, turško zvezo za TA
 • Za sprejem je zaprosila tudi bolgarska zveza za TA, v prihajajočem letu se bo preučilo njeno vlogo (etični kodeks, statut)
 • Pregledali smo poročila vseh nacionalnih zvez (delegat pošlje tri poročila letno o številu članov, novih certificiranih članih, novih aktivnostih v zvezi, posebnostih,…v njegovi državi)
 • Tekom treh dni so se izoblikovala tri nova delovna telesa, v katera smo vključeni delegati:
  1.  Preučitev možnosti, da se EATI lahko pridružijo tudi individualni člani (sedaj se lahko pridružijo le nacionalne zveze, društva)
  2.  Priprava podrobnega opisa delovnih nalog in vloge delegatov
  3.  Vzpostavitev »training pool« – v tem bazenu bodo lahko študentje iz držav, kjer je pomanjkanje učiteljev in supervizorjev, vzpostavili kontakt z učitelji in supervizorji iz tujine (deloma bodo plačani s strani EATE)
 • Jasneje smo določili naloge »liaison« oseb
 • Seznanili smo se z delom posameznih komitejev (vsak delegat je član enega komiteja) in nekaterih posameznikov, ki imajo posebno vlogo znotraj EATE:
  1.  Communication Committee – ta komite je bil v letošnjem letu zelo dejaven, pripravlja se bolj pregledna spletna stran, FB, zato so bili v stalnem kontaktu z drugimi komiteji, da bo vsebina prava, pa tudi z upravljalcem spletne strain; poleg tega pripravljajo video vsebine o TA-ju, ki jih bodo v nadaljevanju lahko uporabljale tudi nacionalne zveze za promocijo TA-ja, enako bo z brošuro.
  2.  European Connection Committee – komite, ki skrbi za dodatno finančno podporo članicam, kjer TA še ni dovolj razvit, v prihodnje bo zelo aktivno vključen v razvoj zgoraj omenjenega “training poola”, v letu 2013 so tako s 13.400 € pomagali več kot 500 ljudem v različnih projektih
  3. TA Theory Development and Research Committee – za njimi je marčevska konferenca v Italiji, njihov namen je predvsem podpreti TA z raziskavami, objavljanje raziskovalnih orodij, zelo so aktivni pri pripravi naslednje EATIne konference naslednjega julija v Rimu. V bodoče bodo na EATINO stran naredili tudi povezave z inštituti, univerzami, ki se ukvarjajo z raziskavami, tako da nambo to tudi bolj dostopno. Trenutno sta se zaključili dve raziskavi, podpirajo pa še 3,povezane s TA-jem.
 • Delo PTSC (Professional Training Standards Commitee) : Njihovo leto je bilo zelo intenzivno, poleg reševanja vsebinskih prošenj in vprašanj, so posodabljali Handbook: EATA HANDBOOK JE SEDAJ V CELOTI POSODOBLJEN! V ONLINE OBLIKI BO DOSTOPEN OD SEPTEMBRA DALJE! VSI TISTI, KI NAMERAVATE PRISTOPITI K IZPITU, PROSIM, SLEDITE NOVEMU HANDBOOKU, ŠE VEDNO PA REDNO SPREMLJAJTE OBVESTILA PTSC, OBLJAVLJENA V TELEGRAMIH (EATA NEWSLETTER). Poleg tega so naredili analizo projekta CTA Trainer in se odločili, da v bodoče to ne bo več le evalvacija, pač pa certifikacija (vsebina in potek pa ostaneta enaka).
 • COC, Commision of Certification: Sama sem članica te komisije, zato vas želim
  podrobneje seznaniti kaj so bile naše naloge v tem letu:

  • Od julija 2013 do julija 2014 je bilo pod okriljem COC organiziranih 9 izpitnih rokov, na katerih je CTA izpit naredilo 225 kandidatov, 6 TSTA ter 9 kandidatov pridobilo status CTA trainerja. COC skrbi za povezavo z jezikovnimi koordinatorji, izpitnimi supervizorji, izpraševalci, opazovalci, facilitatorji. V komisiji tako pregledamo vsa poročila, ki prispejo iz krajev, kjer so potekali izpiti ter preučimo kaj so bile slabosti in dobre plati, z namenom, da so prihodnji izpiti boljši.
  • Zatem planiramo (tako strokovno kot finančno) naslednje izpitne kraje in roke,objavljamo spremembe na spletni strani. Naslednje izpitne kraje in roke si tako lahkoogledate na:http://www.eatanews.org/examinations/,  pa tudi cene dogovorov inizpitov: http://www.eatanews.org/contract-and-exam-fees/ , kjer gledate 3. Skupino Numbeo sistema, kamor spada Slovenija.
  • Oblikujemo nove obrazce za prijave na izpit, tako smo se v tem letu ukvarjali zmožnostjo, da se bodo v prihodnosti pisni deli CTA izpitov oddajali elektronske (s temnamenom je bilo potrebno navezati stik z urejevalcem spletne strani, da se bo zagotovilo varno in za markerje anonimno oddajanje pisnih izpitov), in upamo, da bo to v letu 2015 že izvedljivo.
  • Tekom leta smo se ukvarjali tudi kar z nekaj pritožbami na izpitne ocene. Tako izpitna poročila kot pritožbe so naš vir za izboljševanje izpitnih pogojev, s tem namenom tudi pišemo članke, s katerimi želimo izpraševalce, popravljalce izpitov opozoriti na posebnosti v vsebini, procesu izpitov in jih obljavljamo v EATA Newsletter (zadnja številka:http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2014/06/EATA_Newsl_110_english.pdf).
  • Planiramo tudi dodatna izobraževanja za izpitne supervizorje, facilitatorje in popravljalce pisnih izpitov – delavnice bodo potekale naslednje leto v Rimu.
  • Poleg tega smo organizirali izobraževanje za Language Coordinatorje, jih pa tudi izbiramo, ko pride do nove potrebe na določenem področju ali zamenjave. Tako smo izbrali novo LG za področje večjezikovne skupine (kamor spada Slovenija) in sicer bo za nas nova LG Enea Slavič – njej boste v bodoče pošiljali svoje prijave za izpit, pisne dele – vse to bo objavljeno na spletni strani EATE.
  • Pripravljamo tudi novo politiko, ki se tiče izpitov za kandidate z disleksijo. Vse te spremembe zahtevajo, da skupaj s PTSC načrtujemo spremembe Handbooka. Imamo pa tudi lepo nalogo in sicer lahko podelimo COC medalje tistim, ki so pogosto popravljalci in izpraševalci, letos smo tako podelili 3.
  • Pa še ena mala sprememba, ki jo je prinesel čas in nove tehnologije – ne bomo govorili več o »tape«, pač pa o »record«.
 • Etični svetovalec Robin Hobbes nam je predstavil svoje letno poročilo. Njegovo delo ni reševanje vsebinskih etičnih pritožb, pač pa skrbi za procesni del. Opaža, da je njegova pomoč zlasti potrebna v majhnih skupnostih. Skupaj še z nekaterimi delegati bo v naslednjem letu pripravil postopek za obravnavo etičnih vprašanj znotraj EATE, ki bo lahko tudi model za nacionalne organizacije.
 • Štipendiranje znotraj EATE: EATA namenja 3000 € letno za podporo študentom, vsaka nacionalna zveza lahko zaprosi letno za dve štipendiji do vrednosti 300 € – če bi potrebovali finančno podporo s strain EATE za 2015, prosim, če me čimprej kontaktirate!
  • Za štipendiranje se prijavi posameznik (ne društvo, šola, inštitut)!
  • Za kaj je namenjeno štipendiranje: za potrebe TA študija, za supervizijo, za plačilo TA izpitov ali TEW, za potovanje na kraj izpita, kraj TEW, potovanje na konferenco ali prevod CTA pisnega ali ustnega izpita.
  • Kaj boste potrebovali? Izpolnjen obrazec »EATA BURSARY FORM«, podpisan s strani učitelja, sponzorja, ter s strani naše predsednice Slavice Ravnik – ta obrazec potem pošljete meni in jaz ga posredujem naprej na EATO.
  • Do kdaj? Predlagala bi, da čimprej – po sistemu kdor prej pride, ker sta na voljo samo dve štipendiji, vlogi pa moram za leto 2015 oddati do zadnjega decembra 2014.
  • Kdaj dobite denar? Potem, ko boste poslali račun o opravljeni storitvi – torej, ko bo stvar že za vami – ko se boste vrnili z izpita ali konference, ko boste imeli urejen prevod….
 • Newsletter je po enem letu pod novo urednico dobil tudi novo podobo, v njem je prostor za sporočila PTSC, COC, pa tudi novosti, razmišljanja, prostor za predstavitev dobre prakse, nekaj člankov v prihodnje pa bo tudi namenjeno zgodovini TA-ja, v zadnji številki si tako lahko malo več preberete o življenju E. Berna.
 • Predstavnica EATE v EAP (Evropske zveze za psihoterapijo), Marina Banić, nas je seznanila s postopkom pridobitve Evropske diplome iz psihoterapije po tem, ko pridobimo CTA (P) – zaenkrat lahko certificirani transakcijski analitiki iz smeri psihoterapije pridobijo ECP po preteku treh let od izpita CTA, s tem, da morajo zadostiti ostalim standardom, ki jih zahteva EAP (vsaj 3200 ur teorije, prakse, med drugim 250 ur osebne izkušnje – kar je tudi že pogoj za pridobitev Slovenske diplome iz psihoterapije). Težnja znotraj EAP je, da bi bilo čim več šol, inštitutov akreditiranih – tako bi lahko študentje, takoj ko bi pridobili CTA, pridobili tudi ECP. Vse bolj pa se tudi nakazuje, da bodo v prihodnje študentje za pridobitev te diplome morali dokazati, da so bili njihovi učitelji, supervizorji in terapevti različne osebe (zaradi dvojnih vlog).
 • EATA predsednik Marco Mazzetti nas je seznanil s svojim delom v prvem letu in načrti za naprej, poleg organizacijskega dela, ki je vključeval tudi sodelovanje z drugimi zvezami za TA, pripravo svetovne konference v San Franciscu, je bil aktiven v PTSC.
 • Izvršni komite nam je predstavil svoje delo v zadnjem letu, med drugim tudi Outreach Programme (kadar nacionalna organizacija potrebuje pomoč v smislu pridobivanja novih članov ali večje promocije TA-ja v državi, izvršni komite pripravi celodnevno delavnico, v lanski jeseni so jo pripravili za hrvaško zvezo za TA)
 • Seznanili smo se tudi s finančnim poročilom za leto 2013 ter finančnim planom za 2014 ter ju z določenimi priporočili potrdili.
 • Določene so naslednje EATA konference: Julij 2015 v Rimu (Marriott Park Hotel), julij 2016 Geneva
 • Na generalni skupščini sta bili podeljeni še dve medalji: srebrna za področje zaslug v raziskovalni dejavnosti Marku Widdowsonu ter zlata za dolgoletno sodelovanje z EATO Barbari Classen.

V kolikor imate dodatna vprašanja, ki se tičejo EATE, me lahko kontaktirate na
e-naslov brepinc@gmail.com.

Hvala za zaupanje. Lepo poletje vam želim,

BARBARA REPINC ZUPANČIČ 14.7.2014

 

Obravnava osebe, odvisne od alkohola – Vabilo


 

Celotna informacija: delavnica_alkoholizem (2)


Projekt  Za dobro življenje organizira
Izobraževalno delavnico

Obravnava osebe, odvisne od alkohola

November 2014*
v Ljubljani in Mariboru

Delavnica je namenjena vsem, ki obravnavajo osebe, odvisne od alkohola: strokovnim delavcem na centrih za socialno delo, v zdravstvenih domovih, zdravnikom, psihologom, šolskim svetovalnim delavcem,psihiatrom in psihoterapevtom.

Tony White bo na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj teoretično in praktično prikazal kako delamo z osebo, odvisno od alkohola:

 • • Posebnosti odnosa z odvisno osebo
 • • Kako odvisno osebo motivirati, da prevzame osebno odgovornost
 • • Tehnike svetovanja pri odvisnosti od alkohola
 • • Posebnosti pristopa k mladostniški odvisnosti od alkohola

alko1 alko2Tony White je avstralski psiholog in psihoterapevt, ki se posebej posveča odvisnosti od drog inalkoholizma ter samomorilnosti. Je avtor več knjig s področja obravnave samomorilnosti in odvisnosti.

Cena delavnice je 135 EUR za udeleženca. Število udeležencev je omejeno. Za prijave in plačila do 15.7.2014 priznamo 10% popust. Prijave sprejemamo na: zadobrozivljenje@gmail.com

Za dodatna vprašanja nas lahko pokličete po telefonu ali nam pišete.
Prosimo, če vabilo pošljete vsem, za katere menite, da bi jih delavnica zanimala.

Lep pozdrav.

Projekt Za Dobro Življenje
Jana Šušteršič 041 347 991
Darja Poljanec 040 620 194
Helena Požun 031 600 064

Projekt za dobro življenje je bil ustanovljen z namenom prepoznavanja in preprečevanja samomorilnega vedenja pri mladostnikih in odraslih. V okviru projekta sodelujejo Zavod TARION, zavod ODPRTA DLAN in psihološko svetovanje JANA ŠUŠTERŠIČ.

• Točen datum izvedbe delavnice bo znan naknadno.

Majsko strokovno in družabno srečanje društva SLOVENTA

Vabimo vas na (po daljšem času) prvo strokovno srečanje društva SLOVENTA, ki bo

v sredo, 28. Maja 2014 ob 17. uri v prostorih Centra za psihološko svetovanje – Persona
na Prušnikovi 55 v Ljubljani.

Osrednja tema strokovnega dela je Terapevtov skrivni adut. Sledi druženje in spoznavanje ob prigrizku!

VABILO: Majsko strokovno in družabno srečanje društva SLOVENTA 

Spotročite svojo udeležbo na e-naslov: Judita.bagon@t-2.net

————————————————————————————–

 Spoštovani TA-jevci

Za majsko srečanje smo pripravili 3-urni strokovni program z  družabnim  srečanjem.

 Program srečanja

–          17:00 – 17:45      Ivana  Mandarić              predstavitev primera
–          17:45 – 18:00                                                 odmor
–          18:00 – 19.30     Katja Istenič                    Terapevtov skrivni adut – delavnica
–          19.30 – …                                                        druženje in spoznavanje ob prigrizku

Vabljeni ste vsi, edukanti TA, terapevti in učitelji, ki si želite imeti v rokavu še kak dodaten adut za odkrivanje klientovega skripta in za lažje doseganje terapevtskih ciljev. Na delavnici se bomo naučili nekaj zanimivih in uporabnih tehnik, pokomentirali bomo, kdaj jih lahko uporabimo ter katero izmed njih preizkusili tudi sami.

Izvajalki delavnice

 1. Psihologinja in psihoterapevtka Katja Istenič, edukantka transakcijske analize, ki dela preko terapevtske pomoči Hočem več.
 2. Ivana Mandarić, transakcijska analitičarka, psihoterapevtka, trenerka TA 101

Kotizacija in prijave

Za člane društva SLOVENTA je kotizacija 15 EUR, za ostale udeležence pa 20 EUR. Kotizacijo lahko plačate na srečanju samem.

Prosimo vas, da zaradi organizacije strokovnega srečanja, ki ima zaradi prostora tudi svojo omejitev v številu  udeležencev, svojo udeležbo sporočite  na  e-naslov Judita.bagon@t-2.net.  Na navedenem naslovu  dobite tudi vse dodatne informacije (tel. 031 321 221) in potrditev vaše prijave.

V upanju, da smo se približali vašim željam in potrebam in z željo pa vaši številni udeležbi, vas lepo pozdravljamo,

Tajnica                                                                                                Predsednica

Judita Bagon                                                                                    Slavica Ravnik

 

 

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO DRUŠTVA 2014 IN GRADIVA

Spoštovani člani društva SLOVENTA,
vabomo vas, da se udeležite redne letne skupščine društva, ki ima tokrat zelo obširen program. Med pomembnejšimi so spremembe Statuta društva – le te vodijo k njegovemu učinkovitejšemu in bolj bogatemu delu in ponudbi za člane. Vaše sodelovanje je ključno, zato se skupščine zagotovo udeležite.

Gradiva:
– Vabilo:     Vabilo na skupščino 20._3._2014
– k 5. točki: Sloventa – Letno poročilo in zaključni račun 2013
– k 6. točki: SEZNAM ČLANOV ZA IZPIS in IZBRIS
– k 7. točki: STATUT SLOVENTE 2014_ predlog_dopolnjen  (glej tudi spodaj)
– k 8. točki: Poslovni naslov Slovente 2014
– k točki 8. in 9: Razrešitve in izvolitev organov po novem statutu
– k 11. točki: Program dela 2014
– k 12. točki: Finančni načrt za leto 2014 in določitev višine članarine za leto 2014

VABILO

 vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v četrtek,  20. 3. 2014 s pričetkom ob 18.00 uri v  prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

 

Predlagani dnevni red:

1.     Ugotovitev sklepčnosti
2.     Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3.       Sprejetje dnevnega reda
4.       Potrditev zapisnika zadnje skupščine
5.       Letno poročilo 2013  in potrditev  zaključnega računa 2013
6.       Izstop članov društva po prvem odstavku 9. člena statuta Slovente  in izbris članov, ki
najmanj dve leti niso plačali članarine v skladu s 3. odstavkom 9. člena Statuta
društva
7.       Obravnava predloga dopolnitve Statuta društva SLOVENTE in sprejem sklepa o
predlogu
8.       Določitev poslovnega naslova društva
9.       Razrešitev članov Izvršnega odbora
10.   Izvolitev  organov po novem statutu:
a.       Izvršni odbor (predsednik/ca in 5 članov)
        b.      nadzorni odbor (3 člani)
c.       častno razsodišče (3 člani),
11.   Program dela za leto 2014, načrti 2015, 2016
12.   Finančni načrt za leto 2014 in določitev višine članarine za leto 2014
13.   Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.

 Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov ali na naslov info@sloventa.si.

 V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

 Slavica Ravnik
Predsednica

______________________________

K točki 7, spremembe in dopolnitve predloga STATUTA DRUŠTVA

Predlog Statuta smo vam posredovali 18. februarja in ga tudi objavili na spletni strani. Prosili smo vas za pripombe in mnenja, rok pa je bil 5. marec 2014.

Na predlog  Statuta društva sta do 5. marca posredovala svoje pripombe 2 člana. Pripombe so se nanašale predvsem na vzpostavitev in pridobivanje naziva glede svetovalne uporabe transakcijske analize «transakcijski analitik – svetovalec«.

Skupina pri predsednici društva, ki je pripravila predlog statuta, je omenjeni pripombi upoštevala – predvsem z namenom, da se izognemo vsakemu zamenjevanju tega svetovalca s svetovalcem v TA, ki ga določa EATA v svojih dokumentih. Iz tega razloga so spremenjeni členi 38., 40. In 49 kot je razvidno iz priloženega dokumenta. Poleg omenjenih sprememb smo v 12. členu  smo črtali pomotoma zapisano »in pridruženi« člani, ker takih članov ne predvidevamo.

Popravki so v dokumentu označeni z rdečo barvo.

 

Statut SLOVENTE – predlog

 

Spoštovani TA-jevci,

Pred vami je  predlog prenovljenega statuta Slovente.

Statut Slovente_2014_predlog

V njem je kar nekaj sprememb, s katerimi smo dorekli organizacijo delovanja društva, dopolnili smo namen, cilje in naloge, tako da je zdaj bolj jasen okvir naše dejavnosti. Dopolnjeni so postopki izbiranja in izvolitev organov društva ter bolj dorečene  njihove naloge.

Predlog prenovljenega statuta je pripravil Izvršni odbor in ga pošilja v javno obravnavo – ta naj bi se zaključila do 5. Marca. Prosimo vas, da nam do takrat, torej do vključno 5. Marca 2014,  posredujete svoje mnenje, pripombe in morebitne dopolnitve, da jih bomo lahko preučili in vključili v statut. Prenovljeni statut bomo sprejemali na letni skupščini, ki bo 20. Marca 2014.
Predlog prenovljenega statuta je tudi na spletni strani Slovente.

Lep pozdrav,

za Izvršni odbor

Judita Bagon
urednica spletne strani Sloventa
http://www.sloventa.si/

 

 

Zapisnika prvega in drugega dela letne skupščine Društva Sloventa v letu 2013

 

Skupščina Društva Sloventa v letu 2013 se je vršila v dveh delih, prvič 28.3.2013, na kateri še ni bil izbran nov predsednik Društva in drugič, 7.11.2013, na katerem sta bila zbrana predsednik in podpredsednik Društva. Zapisnika sta v priponkah:


Zapisnik Društva Sloventa-marec 2013

Sloventa -zapisnik skupščine 2

 

 

Tri prosta mesta v Trening grupi TA v Zagrebu

Spoštovani kolegi TA,
Kolegica Ana-Marija Vidjak iz Edukacijske grupe Transakcijske analize v Zagrebu nam je posredovala spodnje sporočilo in povabilo k udeležni na izobraževanju:


Dragi TA kolege,

šaljem vam obavijest o novoj školskoj godini edukacijske TA! Molim da proslijedite svojim clanovima, imamo jos svega 3 mjesta 😉
Srdacno,
Ana-Marija
Edukaciona grupa Transakcione analize u oblasti edukacije na prostoru
bivse Jugoslavije

Trening grupa, koja se sastoji od desetak clanova iz Hrvatske, Slovenije
i Srbije počinje u oktobru u Zagrebu treču godinu zajedničkog rada.
Članovi grupe su psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, vaspitaci.
Rad se odvija u četiri radionice od po tri dana.

Edukaciona TA osposobljava stručnjake čiji je glavni profesionalni
fokus da  omogućavaju i pomazu drugima da uče  – kroz
formalno ili neformalno obrazovanje: od obdanista, preko škole, do rada
u privrednim, političkim i socijalnim organizacijama.

Radionice vodi Nevenka Miljkovic, PTSTA (E), poreklom Beogradjanka, koja
živi i radi u Nemačkoj. U Karlsruhe-u ona več 25 godina sa četiri
koleginice rukovodi firmom za obrazovanje odraslih. Trening i
savetovanje u organizacijama (kočing) su njena specjalnost i važne teme
edukacije.
Nevenka je šest godina bila pospredsednik EATA-e, ove godine je
nagradjena Srebrnom Medaljom.

Zainteresovani za sertifikaciju u oblasti edukacije ili za edukaciju u
ovoj oblasti mogu da se jave direktno Nevenki
(nevenkamiljkovic@t-online.de) ili Ana-Mariji Vidjak
(am.vidjak@gmail.com) koja u ime UTA-e (hrvatske udruge za TA)
organizuje ovu edukaciju. Trening grupa ima tri slobodna mesta za nove
članove).
Termini radionica sledece školske godine:
11.10. – 13.10.13
14.02. – 16.02.14
18.04. – 20.04.14
(četvrti susret jos nije terminisan)


 

Poziv spraševalcem CTA in TSTA na izpitih v Italiji, Firence 2013

Spoštovani člani društva Sloventa:

 

Posredujem vam dopis in poziv EATE certificiranim članom (CTA, TSTA in
PTSTA)  za sodelovanje na CTA in TSTA izpitih, in sicer kot CTA supervizor, PTSTA supervizor ali kot občinstvo pri TSTA izpitih. Izpiti bodo potekali 12. in 13. decembra 2013.

Dopis in prijavnica sta v priponki: call for examiners _ Florence 2013


 

Dopis Marianne Rauter, izvršne sekretarke EATE:

Dear certified and teaching members of EATA,
December 12th and 13th 2013  CTA  exams will be held in Florence, Italy.
Please find attached the letter of exam supervisor Sylvie Rossi including the registration form.
Please answer directly to Sylvie Rossi: esylros@gmail.com

Best wishes

Marianne Rauter
EATA executive secretary

EATA office
Silvanerweg 8
78464 Konstanz
Tel. 0049-7531-95270
Fax 0049-7531-95271

eata@gmx.com or new address: 
office@eatanews.eu

 

Vabilo na drugo letno skupščino DRUŠTVA SLOVENTA

 

Spoštovani člani DRUŠTVA SLOVENTA,

vabim vas, da se udeležite druge letne skupščine,

 ki bo  v četrtek, 27.06. 2013 ob 18.00 uri v  sejni sobi na Tržaški ulici 2 v Ljubljani.
( sestanemo se pri vhodu v poslovno stavbo)
 
Predlagani dnevni red:

1.    Ugotovitev sklepčnosti
2.    Izvolitev delovnega predsedstva
3.    Potrditev  zapisnika zadnje skupščine
4.    Predstavitev programa dela društva in vizijo razvoja društva kandidatke za predsednico
5.    Izvolitev  predsednika društva
6.    Predstavitev nalog  organov društva in sprejem terminskega plana 
7.    primopredaje tekoče poslovne dokumentacije in arhiva  Društva
8.    Razno

Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na  naslov info@sloventa.si ali na naslov judita.bagon@t-2.net.

Predsednica Izvršnega odbora Društva
Irena Fras