Knjiga: Transakcijska analiza v psihoterapiji

 

TA v psihoterapiji-d4d8ed0dD. Eric Berne v slovenskem prevodu z  naslovom:

TRANSAKCIJSKA ANALIZA V PSIHOTERAPIJI

Knjigo lahko naročite po pošti s sporočilom na martin.bertok@siol.net .
Cena knjige 29,50 Eur ( in poštni stroški )
Knjiga je izšla leta 2011.

Naročite jo lahko:
po telefonu  041 789 118
na e-naslov: info@ipta.si

 

Založba IPTA
Knjiga s katero se je vse začelo… .

Pred slovenskim bralcem je druga prevedena knjiga Dr. Erica Berna.

Pri vprašanju teorije osebnosti, nastanka življenjskega načrta-skripta in teorije motivacije, ostaja TA v psihoterapiji najbolj pogosto citiran vir transakcijsko analitičnih psihoterapevtskih razglabljanj tako na študentskih kot ekspertnih ravneh. Avtorjeva dela, ki so ji sledila, so koncepte zastavljene v njej le še razvijala in dodajala nove dimenzije, ne da bi se izkazala potreba po bistveni spremembi jedrnih izhodišč.
Bralcu pričujoče delo predstavlja možnost, da korak za korakom sledi avtorju, ki izhajajoč iz svoje vsakodnevne psihoterapevtske prakse, svoje predhodne psihoanalitične edukacije in odkritij ego-psihologije, s svojimi pacienti-klienti uspeva zapleteno pojavnost človeške psihe in vedenj izoblikovati v pregledno, razumljivo in preverljivo teorijo osebnosti, psihopatologije, komunikacije in tretmanskih korakov s v skupinski in individualni psihoterapiji.

 

Knjiga: Razvojne teorije v psihoterapiji – Integrativni model medosebnih odnosov

RAZVOJNE TEORIJE V PSIHOTERAPIJI –
Integrativni model medosebnih odnosov

 Avtor: GREGOR ŽVELC

Obveščamo vas, da je v okviru Založbe IPSA  izšla nova knjiga z naslovom RAZVOJNE TEORIJE V PSIHOTERAPIJI – Integrativni model medosebnih odnosov. Knjiga bralcu predstavi razvojne teorije, ki so pomembne za razumevanje in delo s klienti v različnih psihoterapevtskih šolah. Razvojne psihološke teorije razlagajo, kako se osebnost oblikuje na podlagi zgodnjih medosebnih odnosov.

Knjiga je namenjena vsem bralcem in bralkam, ki jih zanima razvoj osebnosti na podlagi medosebnih odnosov v zgodnjem otroštvu. Še posebej pa bo knjiga zanimiva psihologom, študentom psihoterapije in psihoterapevtom različnih psihoterapevtskih orientacij.

 


Inštitut za integrativno psihoterapijo
in svetovanje, Ljubljana
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Tel./fax: 01 511 10 29
GSM: 041 232 654
El- pošta: admin@institut-ipsa.si
Spletna stran: www.institut-ipsa.si