Praznični TA Cafe

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

V petek, 18.12.2020 ob 19.00, bomo skupaj nazdravili novemu letu in se poslovili od leta polnega izzivov, zato predlagamo, da imate ob sebi kozarček penine ali drugo vam ljubo pijačo.

Dogodek bosta vodili kolegici Ana Šušteršič in Anna Zuykova.

Ob začetku in koncu našega druženja bomo ob spremljavi kitare, skupaj zapeli Novoletno zdravico Sloventi.
Prosimo vas, da se prijavite na: obvestila@sloventa.si in pustite svoj e-mail naslov, da vam pošljemo povabilo v Zoom.

7. strokovno srečanje: PSIHOLOŠKI IN SOCIALNI VIDIKI PANDEMIJE

English version

Spoštovane kolegice in kolegi!

Naše sedmo strokovno srečanje bomo posvetili dogajanju v času pandemije COVID 19.
Dogodki, kot so medijsko poročanje o številu obolelih in umrlih, predvsem pri zahodnih sosedih in postopno vse več obolelih in umrlih pri nas je sprožilo v ljudeh proces, ki je blizu stanju šoka. V drugem valu so stvari še bolj zapletene.
S fazami od zanikanja ali zmanjševanja pomena do strahu, tesnobe, tudi jeze in občutka nemoči ali stanja obupa. Zaščitni ukrepi kot so izolacija in fizično distanciranje so neugodne vplive še poglobili. Ker medicina še nima terapevtskega odgovora na to grožnjo, narašča možnost negativnega vpliva tudi na psihološko odpornejši del populacije.
S strokovnim srečanjem želimo predstaviti izkušnje in strokovne analize domačih in tujih kolegic in kolegov ob pandemiji. Želimo osvetliti psihološke in socialne odzive vseh struktur v družbi od posameznikov, do družin, skupin, delovnih organizacij ter posebej ranljivih skupin, kot so starostniki, otroci in mladostniki. Prav tako nas bo zanimala soodvisnost psihološkega in socialnega vidika dogajanj ter možne globoke spremembe v doživljanju sveta in človekovega mesta v njem.
Posebej želimo predstaviti vlogo in odziv psihološke stroke v odnosu do omenjenih skupin. Pandemija je ohromila mnogo segmentov delovanja države, ob tem pa so v zdravstvu, civilni zaščiti, psihološki pomoči, pedagoški pomoči, preskrbi in trgovini ter še kje, v tem obdobju mnogi opravili neprecenljivo delo.
Ponovno smo ozavestili pomen skupnosti, v kateri mnogi izkazujejo empatijo, izjemno solidarnost in požrtvovalnost. Le v taki skupnosti lahko ob izjemnih grožnjah človek kot posameznik preživi. O pozitivnih plateh te izkušnje je tudi potrebno spregovoriti in jih predstaviti strokovni javnosti.
S prispevki bodo poleg domačih udeležencev sodelovali tudi kolegi iz nekaterih najbolj ogroženih držav kot so Anglija, Italija ter Švedska.

Vabili smo tudi predstavnici zgodovinsko medicinske stroke ter družboslovnih ved.

Toplo vabljeni!

Slavica Ravnik, predsednica Slovente
Se vidimo!

Izredna e-skupščina november 2020

Zapisnik izredne skupščine november 2020

 

 

Spoštovani,

VABIMO VAS
na izredno letno e-skupščino društva SLOVENTA

Na podlagi 20. člena Statuta društva za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA sklicujem izredno letno e-skupščino,
ki bo potekala po elektronski pošti
od 30. 10. 2020 do 10.11.2020,
 z glasovanjem med 9. in 10. 11. 2020 

 

14c. člen sprememb statuta, ki smo jih sprejeli na skupščini 16.4.2020, je nejasen in zaradi napake tudi neskladen z zakonodajo.

Zato predlagamo nov 14c. člen (gradivo 1).

Na podlagi sprememb statuta, sprejetih 16.4.2020, skupaj s tokratnim popravkom, smo oblikovali čistopis statuta (gradivo 2)

Predlagani dnevni red:

 1. Popravek sprememb statuta društva, ki so bile sprejete 16.4.2020 – Gradivo 1
 2. Sprejem čistopisa statuta – Gradivo  2
 3. Razno

Pripombe na gradivi 1 in 2 nam pošljite do 8.11. 2020  do 15. ure, po elektronski pošti na naslov: obvestila@sloventa.si

Do 9.11.2020 boste člani prejeli dopolnjena gradiva, o katerih bo teklo glasovanje za njihovo sprejetje ter spletno glasovnico s predlaganimi sklepi, v katero boste vnesli svoje odločitve.

Skupščina je sklepčna, če je svoje glasove oddalo vsaj polovica članov, posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam.

Slavica Ravnik, lr
predsednica

 

Glasovanje e-skupščina november 2020: Glasovanje e-skupščina november 2020

TA Cafe “Kako bi še lahko poskrbel/a zase v tej novi realnosti?”

Pozdravljeni, dragi člani društva Sloventa,
 
Corona kriza je prinesla tudi nekaj novih idej. Ena med njimi je TA Cafe, spletna kavarna društva Sloventa. Želimo ustvariti prostor, ki bo dostopen vsem, ki bo spodbujal povezovanje, pogovore in razmišljanje o aktualnih temah. Želimo, da nas v kavarni obiščejo tudi strokovnjaki in misleci z drugih področij, kot npr. filozofi, sociologi, politologi, voditelji, umetniki itd. in da se z njimi lahko pogovarjamo o tem, kako to vpliva na ljudi, na družbo, na naše delo.
 
Vabimo vas, da se nam v četrtek, 1. oktobra ob 18h pridružite na otvoritvi TA Cafe, spletne kavarne društva Sloventa. Dobimo se na zoomu.
 
Namen TA cafe je da v teh časih, ko je še živa izkušnja in strah pred zmanjšanjem možnosti fizične bližine s kolegi, zagotovimo prostor za povezovanje in pogovor o temah, ki bogatijo naše delo. Vabimo vas k druženju, izmenjavi izkušenj in soustvarjanje.
Tema naše prve kavarne je: Kako bi še lahko poskrbel/a zase v tej novi realnosti?
Zapišite si že zdaj misel, ki vam je prva padla na pamet v povezavi s TA cafe. Pridite in soustvarjajte skupen prostor za ideje, povezave, izmenjavo izkušenj, pogovor ali pa kaj povsem novega.
 
Prosimo vas, da se prijavite na: obvestila@sloventa.si in pustite svoj e-mail naslov, da vam pošljemo povabilo v zoom.
 
Toplo vabljeni!

Izobraževanje iz Transakcijske analize (4 leta, začetek 17.10.2020)

Izobraževanje iz Transakcijske analize

Transakcijska analiza (TA) je svetovalni in psihoterapevtski pristop, ki vključuje teorijo osebnosti in komunikacije. Njene koncepte in principe dela uporabljamo na različnih področjih dela z ljudmi: v obravnavi psiholoških težav, v vzgoji in izobraževanju, svetovanju in na področju organizacijske psihologije.

Vsebina: izobraževanje vključuje spoznavanje teorije osebnosti in komunikacije. Ob razumevanju osnovnih teoretičnih TA konceptov udeleženci pridobivajo veščine spreminjanja osebnostnega funkcioniranja in medosebnih odnosov.

Potek: izobraževanje traja 4 leta in poteka v obliki enodnevnih delavnic enkrat mesečno ob sobotah. Posamezno srečanje traja od 9.00h do 15.00h. Delavnice vključujejo teorijo, vaje in delo na sebi. Prvi letnik, ki se zaključi z diplomo TA 101, obsega 12 delavnic, naslednji letniki pa 10 delavnic v posameznem študijskem letu. Možna je udeležba na prvi stopnji izobraževanja (1. letnik) ali celotno štiriletno izobraževanje, ki se zaključi z mednarodno diplomo (svetovanje ali psihoterapija)

Več o poteku, programu izobraževanja in možnosti pridobitve diplom: https://psihologinja.si/izobrazevanja/transakcijska-analiza-ta/

Začetek izobraževanja: sobota, 17.10.2020. Datumi delavnic za študijsko leto 2020/21 so objavljeni na spletni strani.

Komu je izobraževanje namenjeno?

 • ljudem različnih poklicnih profilov, ki pri svojem delu izvajajo svetovanje, psihoterapijo, vodenje timov, vzgojo in izobraževanje (psihologi, pedagogi, socialni delavci, sociologi, učitelji, zdravniki, pravniki, menedžerji in drugi),
 • ljudem, ki si želijo pridobiti psihološko znanje in veščine za osebnostni razvoj in komunikacijo z ljudmi.

 

Cena: 125 € / posamezna delavnica – v 1. letniku je plačilo sprotno, v naslednjih letnikih pa se plača letnik kot celota (možnost plačila na obroke).

Izvajalka izobraževanja:

Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije,

Učiteljica in supervizorka transakcijske analize (TSTA-P)

V izobraževanje so vključeni tudi gostujoči učitelji.

Lokacija: Persona – Center za psihološko svetovanje, Prušnikova ul. 55, Ljubljana Šentvid

Prijave in dodatne informacije: info@psihologinja.si ali 041 33 98 55

 

WEBINAR: GNUS, MORALA IN SEKSUALNOST – 14.10.2020

Prijazno vas vabimo k prijavi!

WEBINAR: GNUS, MORALA IN SEKSUALNOST

mag. Blaž Vukelić
Datum: 14.10. 2020, 18:00 – 19:30 (Zoom)

Gnus je čustvo, ki je človeštvu pomagalo preživeti zaradi vloge pri preventivi pred okužbami. Odigralo pa je tudi pomembno vlogo pri regulaciji družbenih pravil.
Transgeneracijska pravila o tem, kaj je prav in kaj je narobe, pa so z razvojem postala omejujoča za posameznike in družbo.
Dotaknil se bom in skozi koncept transakcije analize osvetlil predvsem občutenja gnusa zaradi lastne seksualnosti in seksualnosti drugih (npr. homofobija).


Mag. Blaž Vukelić, specializant TA, se je zadnjih osmih letih osredotočal na delo z istospolno usmerjenimi. Sprva je v okviru referendumskih kampanj analiziral razloge za odnos do oseb LGBTI. 
Kasneje je deloval na področju seksualnosti in preventive pred spolno prenosljivimi okužbami; je soavtor priročnika za varnejšo spolnost To je seks. Svetovalno delo opravlja na Legebitri v okviru programa 
Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene. Za revijo GEJM redno piše na temo odnosov in spolnosti, kot sociologa kadrovsko-menedžerske smeri pa ga zanimajo tudi teme, povezane z razvojem zaposlenih in preprečevanjem izgorelosti.

Na predavanje se prijavite preko elektronske pošte, na naslov: obvestila@sloventa.si
Število mest je omejeno, vaša prijava pa zabeležena, ko na svoj elektronski naslov prejmete povratno sporočilo.
Informacijo o predavnju lahko posredujete vsem zainteresiranim.
Veselimo se vaše družbe.
Organizacijski odbor Slovente

WEBINAR: RAZISKOVANJE V PSIHOTERAPIJI IN TRANSAKCIJSKI ANALIZI – 16.9.2020

Prijazno vas vabimo k prijavi!

WEBINAR: RAZISKOVANJE V PSIHOTERAPIJI IN TRANSAKCIJSKI ANALIZI

Izr. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih., TSTA
Datum: 16.9. 2020, 18:00 – 19:30 (Zoom)

V webinarju bo Gregor Žvelc naredil pregled področja raziskovanja v psihoterapiji in raziskav transakcijsko-analitične psihoterapije.
Predstavil bo različne metode in oblike raziskovanja od raziskav učinkovitosti, raziskav skupnih faktorjev in raziskav procesov psihoterapije.
Pri tem bo predstavil nekatere najnovejše raziskave transakcijske analize in se usmeril na izzive raziskovanja transakcijske analize v prihodnosti.
Čas bo tudi za diskusijo in refleksijo o možnostih raziskovanja psihoterapije v Sloveniji.

Dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih. je izredni profesor za klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo v Ljubljani (Filozofska fakulteta) in Oddelku za psihologijo v Kopru (Univerza na Primorskem) ter direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana. Je učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom TSTA in mednarodni učitelj in supervizor integrativne psihoterapije. Je urednik revije International Journal of Integrative Psychotherapy in sourednik revije European Journal for Qualitative Research.
Na predavanje se prijavite preko elektronske pošte, na naslov: obvestila@sloventa.si
Število mest je omejeno, vaša prijava pa zabeležena, ko na svoj elektronski naslov prejmete povratno sporočilo.
Informacijo o predavnju lahko posredujete vsem zainteresiranim.
Veselimo se vaše družbe.
Organizacijski odbor Slovente

Prva redna letna e-skupščina društva Sloventa


Zapisnik skupščine 2020

 ZAPISNIK

Prve redne letne e-skupščine, ki je potekala po elektronski pošti od 4. do 16. 4. 2020 z glasovanjem med 14. in 16. aprilom 2020.

Predlagan dnevni red z gradivi od 1 do 9 je bil:

 1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Gradivo 1: Zapisnik skupščine 2019
 2. Zaključni račun za leto 2019 (Judita Bagon): Gradivo 2: Finančno poročilo 2019
  Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Pika Bensa): Gradivo 3
 3. Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik): Gradivo 4Poročilo o delu društva 2019
 4. Spremembe Statuta društva: Gradivo 5: Spremembe statuta_predlog april 2020
 5. Program dela društva v letu 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 6: Program dela društva 2020
 6. Imenovanje Strokovnega odbora v skladu s spremembami statuta 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 7: Predlog članov SO_2020
 7. Finančni načrt za leto 2020 in določitev višine članarine za leto 2020 in 2021 – predlog (Judita Bagon): Gradivo 8: Finančni načrt 2020
 8. Izstop iz društva: Seznanitev z informacijo o odstopih iz društva v letu 2019 (Judita Bagon):  Gradivo 9: Izstopi iz društva 2019
 9. Razno

je bil posredovan članom društva dne 2.4.2020, hkrati je bil objavljen na spletni strani društva http://www.sloventa.si/.

Skupščina se je štela za sklepčno, če bo svoje glasove oddalo vsaj 36 članov, kar je polovica od 72 članov na dan 2.4.2020. Posamezni sklep se je štel za sprejetega, če bo zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

Člani so bili pozvani, da pošijejo pripombe na gradiva od 1 do 9  do 12. 4. 2020 do 15. ure.
Do  tega datuma so prispele naslednje dopolnitve:

 • dopolnitev poročila o delu društva v letu 2019 se je dopolnilo z informacijo o dveh predlaganih štipendijah za 2020 pri EATI, ki sta bili odobreni,
 • program dela društva, ki se je dopolnil s predlogom o dveh štipendijah za leto 2021,
 • Nadzorni odbor je poslal Poročilo o pregledu finančnega poročila za leto 2019.

Za točko razno ni bilo nobenih predlogov.

14.4.2010 je bila članom posredovana SPLETNA GLASOVNICAz dopolnjenimi gradivi in predlaganimi sklepi). Do 16.4.2020 do 18. ure, ko je bil konec glasovanja, je prispelo 42 glasovnic (Glasovanje – skupščina 2020). Člani so za vse predlagane sklepe glasovali  ZA, kar pomeni, da so bili v celoti sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine potrdijo Zapisnik skupščine 2019 z dne 14.3.2019

Sklep št. 2:
Udeleženci skupščine sprejmejo in potrdijo zaključni račun društva Sloventa za leto 2019:
Finančno poročilo 2019 Poročilo nadzornega odbora

Sklep št. 3:
Udeleženci skupščine sprejmejo Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora društva Sloventa v letu 2019: Poročilo o delu društva 2019

Sklep št. 4:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog sprememb statuta 2020: Spremembe statuta_sprejet 16 april 2020

Sklep št. 5:
Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2020:
Program dela društva 2020

Sklep št. 6:
Udeleženci skupščine soglašajo s predlogom članov Strokovnega odbora, in kot člane Strokovnega odbora potrdijo naslednje člane društva:
1. Gregor Žvelc, TSTA
2. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA
3. Ivana Mandarić, PTSTA
4. Nevenka Nakrst, CTA
5. Ines Paravan, CTA
6. Slavica Ravnik, CTA

Sklep št. 7:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog Finančnega načrta društva Sloventa in določitev članarine za leti 2020 in 2021: Finančni načrt 2020.

Sklep št. 8:
Udeleženci skupščine potrdijo izstop 5 članov, ki so v letu 2019 izstopili iz društva Sloventa na lastno željo:
1. Zlatica Luštrek (marec 2019)
2. Rok Zalar (marec 2019)
3. Polutnik Ana Marija (junij 2019)
4. Karolina Jovanoska (junij 2019)
5. Boris Tone Peršak (junij 2019)

Zapisala:  Judita Bagon
Overovateljici zapisnika Laura Ira Tratnik in Tina Tivadar

Ljubljana, 20. 4. 2020

 

 


 

SKLIC SKUPŠČINE 2.4.2020:

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA
Bratovševa ploščad 2
1000 Ljubljana

 

Spoštovane kolegice in kolegi!

Glede na okoliščine, povezane s Corona virusom, smo se odločili letos izvesti redno letno skupščino po elektronski poti, kot nam to omogoča  20. člen Statuta društva za transakcijsko analizo – Sloventa.


Prva redna letna e-skupščine
bo potekala po elektronski pošti od
2.4.2020 do 16.4.2020,
z glasovanjem  med 14. in 16. 4aprilom 2020

 

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Gradivo 1: Zapisnik skupščine 2019
2. Zaključni račun za leto 2019 (Judita Bagon): Gradivo 2: Finančno poročilo 2019
Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Pika Bensa): Gradivo 3: Poročilo NO za 2019
3. Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik): Gradivo 4: Poročilo o delu društva 2019
4. Spremembe Statuta društva: Gradivo 5: Spremembe statuta_predlog april 2020, Spremebe statuta_sprejet 16 april 2020
5. Program dela društva v letu 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 6: Program dela društva 2020 
6. Imenovanje Strokovnega odbora v skladu s spremembami statuta 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 7: Predlog članov SO_2020
7. Finančni načrt za leto 2020 in določitev višine članarine za leto 2020 in 2021 – predlog (Judita Bagon): Gradivo 8: Finančni načrt 2020
8. Izstop iz društva: Seznanitev z informacijo o odstopih iz društva v letu 2019 (Judita Bagon):  Gradivo 9: Izstopi iz društva 2019

Pripombe na gradiva od 1 do 9 nam pošljite najkasneje do 12. 4. 2020 do 15. ure.
Na podlagi vaših pripomb bomo izdelali čistopise gradiv, ki vam jih bomo posredovali 14. 4. 2020  na vaš e-naslov. Vsa gradiva so dostopna tudi na našo spletni strani:

14. 4. 2020 boste prejeli na svoj e-naslov spletno glasovnico, v katero boste vnesli svoje odločitve glede posameznega sklepa. Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 16. 4. 2020 do 18. ure.

Skupščina je sklepčna, če je svoje glasove oddalo vsaj polovica članov, posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam

Slavica Ravnik, l.r.
predsednica

COVID-19. Priporočila.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

V imenu Društva za TA Slovenije, se obračam na vas v času izjemnih – kriznih okoliščin, ki se stopnjujejo iz dneva v dan, tudi na ozemlju Slovenije. Razglašena je epidemija v Republiki Sloveniji in pandemija v svetovnem merilu. Širjenje okužbe s coronavirusom – sars-COV 2 in vedno večjim številom obolelih za boleznijo covid-19, narekuje izjemne in krizne odzive s strani države, medicinske stroke in vseh struktur civilne družbe.

V tem času je izjemno pomembno, da upoštevamo vsa navodila medicinske stroke, vladnih ukrepov ter civilnih struktur s ciljem, da upočasnimo širjenje okužbe in s tem preprečimo kolaps zdravstvenega sistema, kot se že dogaja v sosednji državi Italiji.

Naša priporočila so skladna s priporočili medicinske stroke in drugih deležnikov na nivoju države in skupnosti. Glede na trenutno situacijo, ki pa se iz dneva v dan spreminja so naša navodila sledeča:
Odpovejte organizacijo izobraževenj s skupinami študentov ter izvajanje skupinskega terapevtskega ali svetovalnega dela ter supervizije v živo.

Prav tako je važno, da ne izvajate individualne terapije ali svetovanja v živo torej v osebnem kontaktu s klientom.

Pomembno bo, da tudi ko se bodo razmere začele umirjati, še naprej upoštevate vsa navodila glede osebne higiene in higiene prostorov ter predmetov v prostoru (razkuževanje površin, oprijemališč, naslonjal, kljuk) po navodilih medicinske stroke, ter da ne boste izpostavljali sebe ali svojih klientov možni okužbi (upoštevanje varnostne razdalje, brez rokovanja in objemanja, upoštevanje pravil kihanja, kašljanja)
V okviru društva bomo iskali kontakt z mediji, kjer lahko spregovorimo o naravi psihološkega odziva ljudi ob množičnih ogrožajočih pojavih. Prosim, da mi sporočite, ali je med vami kdo, ki mu je to strokovno področje blizu in bi bil pripravljen sodelovati. V zvezi s tem bom pozvala člane strokovnega odbora k sodelovanju.
Organizirali bomo tudi objavo strokovnih tekstov na omenjeno temo preko FB.
Priporočam tudi, da ste pozorni na vedenje in odzive ljudi (in to dokumentirate) v psihoterapevtski / svetovalni / organizacijski / edukativni praksi in v svojem ožjem okolju, s ciljem, da po koncu krize izvedemo strokovno srečanje na to temo.

V primeru odpovedi psihoterapevtskih seans v živo si vsekakor pomagajte s tehnologijo, ki je danes na voljo. Izvajanje izobraževanja, psihoterapije, svetovanja in supervizije preko ( Skypa, Go To Meeting, Zoom) je lahko dobra alternativa. Sama sem jo preskusila in jo vsekakor lahko priporočam vsem, ki tega načina pri svojem delu še niste uporabili. Naprošam koleg/ic/e ki imajo več znanja in izkušenj pri delu s skupinami s pomočjo sodobne tehnologije, da se vključijo kot svetovalci kolegom. Vsi, ki ste pripravljeni nuditi tovrstno pomoč, nam prosim sporočite svoje kontakte.

Ponovno pa vas naprošamo, da v izogib resnim posledicam striktno upoštevate navodila medicinske stroke in hkrati etična načela psihoterapevtske stroke.

Želimo vam, da zdravi prebrodite to obdobje težke preizkušnje za življenje in delo.
Z najboljšimi željami za vas, vaše bližnje in vaše kliente.

V imenu društva SLOVENTA
Slavica Ravnik, predsednica
Ljubljana, 13.3.2020