Vabljeni na letno skupščino Društva Sloventa

 

Spoštovani člani DRUŠTVA SLOVENTA,

 

vabim vas, da se udeležite letne skupščine,

ki bo  v četrtek, 28.03. 2013 ob 18.00 uri v  sejni sobi na Tržaški ulici 2 v Ljubljani.
( prvo nadstropje levo – pot bo označena)

 

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev  zapisnika zadnje skupščine
  4. Letno poročilo in zaključni račun
  5. Volitve  predsednika, podpredsednika  in člane v organe društva ( izvršni odbor – 5 članov) s  strokovnim odborom ( 5 članov),     nadzorni odbor ( 3 člane) in častno razsodišče ( 3 člane) in potrditev predstavnice  v EATI.
  6. Predstavitev  programa dela društva in vizijo razvoja društva
  7. Razno

Predpogoj, da lahko izpeljemo 1. točko dnevnega reda je, da člani vplačate članarino društva  na  račun društva Sloventa. Iz  lanskoletne evidence je razvidno, da je članarino  vplačalo samo 6 članov,  v letošnjem letu,  do danes tudi samo 6 članov, kar skupaj z delujočimi člani oziroma predstavniki Slovente pomeni, da je v društvu samo 10 članov.  Verjamemo, da  smo na obveznosti pozabili v letu 2012, leto 2013 pa hitro teče, zato  bi bilo prav, da članarino poravnate do 15.03.2013 pred sklicem skupščine.

O novostih v Društvu vas  obveščamo tudi na novo oblikovani spletni strani  http://www.sloventa.si/ in vas ponovno vabimo, da si jo ogledate in podate morda svoje želje in dopolnitve. Vsekakor vas ponovno vabimo, da se prijavite v katero koli funkcijo, ki bi jo želeli opravljati v društvu, za  korist in razširitev članstva  in v kontekstu krepitve stroke in ciljev, ki si jih le ta zastavlja.  Prijave pričakujemo najkasneje do 21. 03. 2013 po elektronski pošti info@sloventa.si, enako velja tudi za potrditev udeležbe na skupščini.

 

Predsednica društva Sloventa
Simona Ziernicki l.r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.