Zapisnik letne skuščine Društva Sloventa in VABILO H KANDIDATURI ZA PREDSEDNIKA OZ. PREDSEDNICO DRUŠTVA

 

Spoštovani člani Društva Sloventa,

oglejte si Zapisnik letne skupščine, ki je bila 28. marca 2013:

ZAPISNIK Sloventa  Podpisi zapisnika

Udeleženci na njej niso izvolili predsednika, pod točko 5. pa so sprejeli naslednji

Sklep: V roku treh mesecev je potrebno povabiti  zainteresirane, da kandidirajo za to funkcijo.  Po spletu in e- pošti se povabi člane, da  pripravijo program in kandidirajo za mesto predsednika. Rok za oddajo kandidature je 25. maj 2013.
Za 27.6.2013 se skliče volilno skupščino, na kateri se bo izbralo predsednika.

 V skladu s tem vabimo vse člane, da na podlagi ciljev in namena Društva pripravijo svoj program oz. vizijo razvoja Društva ter da kandidirajo za mesto predsednika  oz. predsednice.  

Svoje predloge oz. kandidature posredujte na naslov info@sloventa.si.

 V pričakovanju vaših kandidatur vas lepo pozdravljam,

Judita Bagon
Urednica spletne strani
SLOVENTA.SI

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.