Kanditature za predsednika društva

IMG_1533
Na skupščini društva Sloventa dne 28.3.2013 člani niso izbrali novega predsednika, pač pa so sklenili, da se v roku treh mesecev povabiti  zainteresirane, da kandidirajo za to funkcijo.  Člane se  povabi, da  pripravijo program in kandidirajo za mesto predsednika. Rok za oddajo kandidature je 25. maj 2013.

 


 

Kanditaturo in vizijo programa Društva Sloventa so nam poslali:

1. Slavica Ravnik
TA_Program Ravnik S  TA_CV Slavica Ravnik

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.