Vabilo na drugo letno skupščino DRUŠTVA SLOVENTA

 

Spoštovani člani DRUŠTVA SLOVENTA,

vabim vas, da se udeležite druge letne skupščine,

 ki bo  v četrtek, 27.06. 2013 ob 18.00 uri v  sejni sobi na Tržaški ulici 2 v Ljubljani.
( sestanemo se pri vhodu v poslovno stavbo)
 
Predlagani dnevni red:

1.    Ugotovitev sklepčnosti
2.    Izvolitev delovnega predsedstva
3.    Potrditev  zapisnika zadnje skupščine
4.    Predstavitev programa dela društva in vizijo razvoja društva kandidatke za predsednico
5.    Izvolitev  predsednika društva
6.    Predstavitev nalog  organov društva in sprejem terminskega plana 
7.    primopredaje tekoče poslovne dokumentacije in arhiva  Društva
8.    Razno

Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na  naslov info@sloventa.si ali na naslov judita.bagon@t-2.net.

Predsednica Izvršnega odbora Društva
Irena Fras

Bookmark the permalink.

Comments are closed.