Statut SLOVENTE – predlog

 

Spoštovani TA-jevci,

Pred vami je  predlog prenovljenega statuta Slovente.

Statut Slovente_2014_predlog

V njem je kar nekaj sprememb, s katerimi smo dorekli organizacijo delovanja društva, dopolnili smo namen, cilje in naloge, tako da je zdaj bolj jasen okvir naše dejavnosti. Dopolnjeni so postopki izbiranja in izvolitev organov društva ter bolj dorečene  njihove naloge.

Predlog prenovljenega statuta je pripravil Izvršni odbor in ga pošilja v javno obravnavo – ta naj bi se zaključila do 5. Marca. Prosimo vas, da nam do takrat, torej do vključno 5. Marca 2014,  posredujete svoje mnenje, pripombe in morebitne dopolnitve, da jih bomo lahko preučili in vključili v statut. Prenovljeni statut bomo sprejemali na letni skupščini, ki bo 20. Marca 2014.
Predlog prenovljenega statuta je tudi na spletni strani Slovente.

Lep pozdrav,

za Izvršni odbor

Judita Bagon
urednica spletne strani Sloventa
http://www.sloventa.si/

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.