15. 7. 2014: Poročilo z rednega letnega zbora in skupščine EATE

Kot delegatka SLOVENTE v EATI sem se med 5. in 7. julijem 2014 udeležila rednega letnega zbora in skupščine EATE. V poročilu je navedenih veliko novosti in sprememb v EATI, ki si jih je potrebno ogledati – Originalno poročilo si oglejte na povezavi:

POROČILO iz EATE 2014


Pozdravljeni,

za menoj je prvo leto delegatstva v EATI in pretekli teden sem se udeležila rednega letnega zbora in skupščine. V nadaljevanju vas želim seznaniti z nekaterimi pomembnimi odločitvami, spremembami v EATI, ki so lahko pomembne tudi za koga med vami (spremembe pri izpitih, plačilih, možnosti štipendij, bodoče konference ipd. – ta del sem označila z rdečo) ter vas seznaniti z mojim delom v tem letu.

Redni letni zbor se je odvijal med 5. in 7. julijem 2014 v Berlinu, skupščina pa 7. julija 2014 zvečer.

Pomembne vsebine rednega letnega zbora:

 •  Potrdili smo zapisnik rednega letnega zbora iz Osla v 2013
 • EATA je dobila novo članico – ATAD, turško zvezo za TA
 • Za sprejem je zaprosila tudi bolgarska zveza za TA, v prihajajočem letu se bo preučilo njeno vlogo (etični kodeks, statut)
 • Pregledali smo poročila vseh nacionalnih zvez (delegat pošlje tri poročila letno o številu članov, novih certificiranih članih, novih aktivnostih v zvezi, posebnostih,…v njegovi državi)
 • Tekom treh dni so se izoblikovala tri nova delovna telesa, v katera smo vključeni delegati:
  1.  Preučitev možnosti, da se EATI lahko pridružijo tudi individualni člani (sedaj se lahko pridružijo le nacionalne zveze, društva)
  2.  Priprava podrobnega opisa delovnih nalog in vloge delegatov
  3.  Vzpostavitev »training pool« – v tem bazenu bodo lahko študentje iz držav, kjer je pomanjkanje učiteljev in supervizorjev, vzpostavili kontakt z učitelji in supervizorji iz tujine (deloma bodo plačani s strani EATE)
 • Jasneje smo določili naloge »liaison« oseb
 • Seznanili smo se z delom posameznih komitejev (vsak delegat je član enega komiteja) in nekaterih posameznikov, ki imajo posebno vlogo znotraj EATE:
  1.  Communication Committee – ta komite je bil v letošnjem letu zelo dejaven, pripravlja se bolj pregledna spletna stran, FB, zato so bili v stalnem kontaktu z drugimi komiteji, da bo vsebina prava, pa tudi z upravljalcem spletne strain; poleg tega pripravljajo video vsebine o TA-ju, ki jih bodo v nadaljevanju lahko uporabljale tudi nacionalne zveze za promocijo TA-ja, enako bo z brošuro.
  2.  European Connection Committee – komite, ki skrbi za dodatno finančno podporo članicam, kjer TA še ni dovolj razvit, v prihodnje bo zelo aktivno vključen v razvoj zgoraj omenjenega “training poola”, v letu 2013 so tako s 13.400 € pomagali več kot 500 ljudem v različnih projektih
  3. TA Theory Development and Research Committee – za njimi je marčevska konferenca v Italiji, njihov namen je predvsem podpreti TA z raziskavami, objavljanje raziskovalnih orodij, zelo so aktivni pri pripravi naslednje EATIne konference naslednjega julija v Rimu. V bodoče bodo na EATINO stran naredili tudi povezave z inštituti, univerzami, ki se ukvarjajo z raziskavami, tako da nambo to tudi bolj dostopno. Trenutno sta se zaključili dve raziskavi, podpirajo pa še 3,povezane s TA-jem.
 • Delo PTSC (Professional Training Standards Commitee) : Njihovo leto je bilo zelo intenzivno, poleg reševanja vsebinskih prošenj in vprašanj, so posodabljali Handbook: EATA HANDBOOK JE SEDAJ V CELOTI POSODOBLJEN! V ONLINE OBLIKI BO DOSTOPEN OD SEPTEMBRA DALJE! VSI TISTI, KI NAMERAVATE PRISTOPITI K IZPITU, PROSIM, SLEDITE NOVEMU HANDBOOKU, ŠE VEDNO PA REDNO SPREMLJAJTE OBVESTILA PTSC, OBLJAVLJENA V TELEGRAMIH (EATA NEWSLETTER). Poleg tega so naredili analizo projekta CTA Trainer in se odločili, da v bodoče to ne bo več le evalvacija, pač pa certifikacija (vsebina in potek pa ostaneta enaka).
 • COC, Commision of Certification: Sama sem članica te komisije, zato vas želim
  podrobneje seznaniti kaj so bile naše naloge v tem letu:

  • Od julija 2013 do julija 2014 je bilo pod okriljem COC organiziranih 9 izpitnih rokov, na katerih je CTA izpit naredilo 225 kandidatov, 6 TSTA ter 9 kandidatov pridobilo status CTA trainerja. COC skrbi za povezavo z jezikovnimi koordinatorji, izpitnimi supervizorji, izpraševalci, opazovalci, facilitatorji. V komisiji tako pregledamo vsa poročila, ki prispejo iz krajev, kjer so potekali izpiti ter preučimo kaj so bile slabosti in dobre plati, z namenom, da so prihodnji izpiti boljši.
  • Zatem planiramo (tako strokovno kot finančno) naslednje izpitne kraje in roke,objavljamo spremembe na spletni strani. Naslednje izpitne kraje in roke si tako lahkoogledate na:http://www.eatanews.org/examinations/,  pa tudi cene dogovorov inizpitov: http://www.eatanews.org/contract-and-exam-fees/ , kjer gledate 3. Skupino Numbeo sistema, kamor spada Slovenija.
  • Oblikujemo nove obrazce za prijave na izpit, tako smo se v tem letu ukvarjali zmožnostjo, da se bodo v prihodnosti pisni deli CTA izpitov oddajali elektronske (s temnamenom je bilo potrebno navezati stik z urejevalcem spletne strani, da se bo zagotovilo varno in za markerje anonimno oddajanje pisnih izpitov), in upamo, da bo to v letu 2015 že izvedljivo.
  • Tekom leta smo se ukvarjali tudi kar z nekaj pritožbami na izpitne ocene. Tako izpitna poročila kot pritožbe so naš vir za izboljševanje izpitnih pogojev, s tem namenom tudi pišemo članke, s katerimi želimo izpraševalce, popravljalce izpitov opozoriti na posebnosti v vsebini, procesu izpitov in jih obljavljamo v EATA Newsletter (zadnja številka:http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2014/06/EATA_Newsl_110_english.pdf).
  • Planiramo tudi dodatna izobraževanja za izpitne supervizorje, facilitatorje in popravljalce pisnih izpitov – delavnice bodo potekale naslednje leto v Rimu.
  • Poleg tega smo organizirali izobraževanje za Language Coordinatorje, jih pa tudi izbiramo, ko pride do nove potrebe na določenem področju ali zamenjave. Tako smo izbrali novo LG za področje večjezikovne skupine (kamor spada Slovenija) in sicer bo za nas nova LG Enea Slavič – njej boste v bodoče pošiljali svoje prijave za izpit, pisne dele – vse to bo objavljeno na spletni strani EATE.
  • Pripravljamo tudi novo politiko, ki se tiče izpitov za kandidate z disleksijo. Vse te spremembe zahtevajo, da skupaj s PTSC načrtujemo spremembe Handbooka. Imamo pa tudi lepo nalogo in sicer lahko podelimo COC medalje tistim, ki so pogosto popravljalci in izpraševalci, letos smo tako podelili 3.
  • Pa še ena mala sprememba, ki jo je prinesel čas in nove tehnologije – ne bomo govorili več o »tape«, pač pa o »record«.
 • Etični svetovalec Robin Hobbes nam je predstavil svoje letno poročilo. Njegovo delo ni reševanje vsebinskih etičnih pritožb, pač pa skrbi za procesni del. Opaža, da je njegova pomoč zlasti potrebna v majhnih skupnostih. Skupaj še z nekaterimi delegati bo v naslednjem letu pripravil postopek za obravnavo etičnih vprašanj znotraj EATE, ki bo lahko tudi model za nacionalne organizacije.
 • Štipendiranje znotraj EATE: EATA namenja 3000 € letno za podporo študentom, vsaka nacionalna zveza lahko zaprosi letno za dve štipendiji do vrednosti 300 € – če bi potrebovali finančno podporo s strain EATE za 2015, prosim, če me čimprej kontaktirate!
  • Za štipendiranje se prijavi posameznik (ne društvo, šola, inštitut)!
  • Za kaj je namenjeno štipendiranje: za potrebe TA študija, za supervizijo, za plačilo TA izpitov ali TEW, za potovanje na kraj izpita, kraj TEW, potovanje na konferenco ali prevod CTA pisnega ali ustnega izpita.
  • Kaj boste potrebovali? Izpolnjen obrazec »EATA BURSARY FORM«, podpisan s strani učitelja, sponzorja, ter s strani naše predsednice Slavice Ravnik – ta obrazec potem pošljete meni in jaz ga posredujem naprej na EATO.
  • Do kdaj? Predlagala bi, da čimprej – po sistemu kdor prej pride, ker sta na voljo samo dve štipendiji, vlogi pa moram za leto 2015 oddati do zadnjega decembra 2014.
  • Kdaj dobite denar? Potem, ko boste poslali račun o opravljeni storitvi – torej, ko bo stvar že za vami – ko se boste vrnili z izpita ali konference, ko boste imeli urejen prevod….
 • Newsletter je po enem letu pod novo urednico dobil tudi novo podobo, v njem je prostor za sporočila PTSC, COC, pa tudi novosti, razmišljanja, prostor za predstavitev dobre prakse, nekaj člankov v prihodnje pa bo tudi namenjeno zgodovini TA-ja, v zadnji številki si tako lahko malo več preberete o življenju E. Berna.
 • Predstavnica EATE v EAP (Evropske zveze za psihoterapijo), Marina Banić, nas je seznanila s postopkom pridobitve Evropske diplome iz psihoterapije po tem, ko pridobimo CTA (P) – zaenkrat lahko certificirani transakcijski analitiki iz smeri psihoterapije pridobijo ECP po preteku treh let od izpita CTA, s tem, da morajo zadostiti ostalim standardom, ki jih zahteva EAP (vsaj 3200 ur teorije, prakse, med drugim 250 ur osebne izkušnje – kar je tudi že pogoj za pridobitev Slovenske diplome iz psihoterapije). Težnja znotraj EAP je, da bi bilo čim več šol, inštitutov akreditiranih – tako bi lahko študentje, takoj ko bi pridobili CTA, pridobili tudi ECP. Vse bolj pa se tudi nakazuje, da bodo v prihodnje študentje za pridobitev te diplome morali dokazati, da so bili njihovi učitelji, supervizorji in terapevti različne osebe (zaradi dvojnih vlog).
 • EATA predsednik Marco Mazzetti nas je seznanil s svojim delom v prvem letu in načrti za naprej, poleg organizacijskega dela, ki je vključeval tudi sodelovanje z drugimi zvezami za TA, pripravo svetovne konference v San Franciscu, je bil aktiven v PTSC.
 • Izvršni komite nam je predstavil svoje delo v zadnjem letu, med drugim tudi Outreach Programme (kadar nacionalna organizacija potrebuje pomoč v smislu pridobivanja novih članov ali večje promocije TA-ja v državi, izvršni komite pripravi celodnevno delavnico, v lanski jeseni so jo pripravili za hrvaško zvezo za TA)
 • Seznanili smo se tudi s finančnim poročilom za leto 2013 ter finančnim planom za 2014 ter ju z določenimi priporočili potrdili.
 • Določene so naslednje EATA konference: Julij 2015 v Rimu (Marriott Park Hotel), julij 2016 Geneva
 • Na generalni skupščini sta bili podeljeni še dve medalji: srebrna za področje zaslug v raziskovalni dejavnosti Marku Widdowsonu ter zlata za dolgoletno sodelovanje z EATO Barbari Classen.

V kolikor imate dodatna vprašanja, ki se tičejo EATE, me lahko kontaktirate na
e-naslov brepinc@gmail.com.

Hvala za zaupanje. Lepo poletje vam želim,

BARBARA REPINC ZUPANČIČ 14.7.2014

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.