Transakcijska analiza na kratko

Transakcijska analiza (TA)

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti kot tudi sistemska psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Je psihološka in socialna teorija osebnostne spremembe in predstavlja celovit znanstveno-humanistični pristop. Njen utemeljitelj je bil ameriški psihiater Eric Berne. (Definicija ITAA).

TA lahko opredelimo kot:

teorijo komunikacije, teorijo in prakso, katere cilj je doseganje osebnostnih sprememb, temelji na eksistencialističnih in humanističnih filozofsko-antropoloških izhodiščih.

TA kot psihoterapija
TA kot psihoterapija je dogovorna oblika za doseganje želenih osebnostnih sprememb v mišljenju, čustvovanju in obnašanju. Izhaja iz:

  • izvirne teorije osebnosti – stukturalnih in funkcionalnih modelov, katerih osnova so ego stanja (stanja jaza),
  • strukturalnih, funkcionalnih in drugih modelov v okviru TA-psihopatologije,
  • teorije motivacije.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.