Vabilo na redno letno skupščino društva SLOVENTA

cropped-head_logo_small_1.png

Bratovševa ploščad 2
1000 Ljubljana

VABILO

vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v četrtek 24. 3. 2016 s pričetkom ob 18.30 uri v prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Sprejetje dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
5. Poročilo Nadzornega odbora, Letno poročilo 2015 in potrditev zaključnega računa 2015: Poslovno in finančno POROČILO 2015
6. Izvolitev nadomestnega člana v Izvršni odbor društva
7. Izvolitev dveh nadomestnih članov Nadzornega odbora
8. Obravnava predloga in sprejemanje Pravilnik o delu častnega razsodišča – predlog 2016
9. Obravnava predloga sprememb Spremembe Statuta_predlog 2016
10. Poročilo o delu v preteklem letu in Program dela za leto 2016
11. Finančni načrt za leto 2016 in določitev višine članarine za leto 2016
12. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.
Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov (judita.bagon@t-2.net)
V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

Slavica Ravnik
predsednica
Ljubljana, 4.3.2016

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.