Strokovni nazivi v TA

S prevodom Eatinega priročnika (najdete ga na naši  spletni strani http://www.sloventa.si/)  je prišel čas, da tudi v naši praksi poenotimo strokovne nazive na področju transakcijske analize! Nedorečeno je bilo predvsem poimenovanje študentov transakcijske analize:  kdo je lahko specializant in kdo ne, kdo  in kako lahko oglaša svoje, zlasti psihoterapevtske storitve.

Strokovni odbor društva Sloventa je 9.9. 2016 v zvezi s tem sprejel sklep o poimenovanju študentov TA (SKLEP), ki se glasi:

V okviru društva Sloventa se lahko člani društva poimenujejo z nazivom specializant TA v kolikor imajo podpisano z EATO pogodbo za CTA izpit.

Vsi člani, ki so trenutno na spletni strani društva  Sloventa navedeni kot specializanti TA, pa pogodbe z EATO nimajo podpisane, so povabljeni, da najkasneje do 31.12.2016 svoj status uredijo, sicer bodo s seznama specializantov odstranjeni. Takoj, ko bodo svoj status uredili, pa bodo seveda nanj ponovno uvrščeni.

Vse študente transakcijske analize, ki ste sedaj objavljeni na spletni strani in še nimate sklenjene pogodbe z Eato, pozivamo, da to pogodbo sklenete čim prej, učitelje in supervizorje pa prosimo, da študente  k temu spodbujajo in jim pomagajo. V kolikor glavni  supervizor meni, da študent še ni  dovolj pripravljen za CTA izpit,  ga na spletni strani društva ne moremo oglašati. Pogodbo z Eato se sklene najmanj 1 leto pred izpitom, izpit je potrebno opraviti v  5 letih, potem  je pogodbo možno obnoviti. Zato svetujemo vsem študentom, ki pogodbe še nimajo, so pa že »primerni« za opravljanje terapvtskega ali svetovalnega dela na področju TA, da čim prej sklenejo pogodbo in naredijo odločen korak na poti svojega kariernega razvoja!

Priloga sklepa so tudi vsa strokovna poimenovanja v TA:

 1. Certificirani transakcijski analitiki lahko imajo naslednje nazive:
 • certificirani transakcijski analitik (svetovanje): CTA-S
 • certificirani transakcijski analitik (izobraževanje): CTA-I
 • certificirani transakcijski analitik (področje dela z organizacijami: CTA O in
 • certificirani transakcijski analitik (psihoterapija): CTA-P
 1. Certificirani transakcijski analitiki, ki so usposobljeni za poučevanje in/ali supervizijo v TA, ali se  izobražujejo za ta naziv, imajo lahko naslednje nazive:
 • učitelj in supervizor transakcijske analize (TSTA),
 • CTA učitelj in
 • učitelj in supervizor transakcijske analize (PTSTA – začasni status).

(za kratico se doda ustrezno področje S, I, O, ali P).

 1. Študenti transakcijske analize:
 • Študent transakcijske analize: kdor se izobražuje v TA na eni od šol ali pri učitelju transakcijske analize in (še) nima sklenjene pogodbe za CTA z EATO ali ITAA
 • Specializant transakcijske analize: študent, ki ima sklenjeno pogodbo z Eato ali ITAA o pripravi na izpit CTA.

Poleg tega smo pripravili tudi predstavitev pridobivanja teh nazivov, iz katerega je razviden postopek strokovnega razvoja na področju TA, vključno s tem, kakšna dokazila lahko učitelji TA izdajajo.

 

 

 

 

Judita Bagon

Tajnica društva Sloventa

http://www.sloventa.si/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.