Razpis volitev v delovna telesa društva Sloventa 2018-2022

Spoštovane kolegice in kolegi,

V mesecu marcu 2018 se izteče mandat dosedanjemu predsedniku društva, podpredsedniku ter članom delovnih teles društva.
Opis postopka, pogoji  in naloge so opisani v priloženih datotekah:

Sloventa_RAZPIS VOLITEV 2018-20122

Obrazec 1 Predlogi oz podpora člana h kandidaturi

Obrazec 2 Pisno soglasje h kandidaturi

S svojimi kandidaturami ste dobrodošli tudi mlajši kolegi, ki ste še v procesu izobraževanja da prispevate svoje znanje in ideje v korist večje prepoznavnosti transakcijsko analitičnega ( TA ) pristopa v slovenskem prostoru.

Prepoznavnost transakcijske analize v našem prostoru ni samoumevna, saj se na področju psihološke pomoči ljudem pojavljajo in že obstajajo mnogoteri pristopi, ki pa žal med seboj lahko delujejo izključujoče.

Samo z našo dobro voljo, angažiranostjo in zavedanjem, kako pomembno je utrjevati legitimnost transakcijske analize, bomo lahko v tem prostoru ostali in obstali kot strokovna entiteta.

Dobrodošli, skupaj bo lažje, bolj učinkovito in bolj zanimivo!

S spoštovanjem

Slavica Ravnik
Predsednica društva Sloventa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.