Skuščina društva Sloventa 2018

VABILO
VABILO na skupščino 4-4-2018

vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v sredo  4. 4. 2018 s pričetkom ob 18.30 uri v  prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Imenovanje delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika
 3. Sprejetje dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
 5. Zaključni račun za leto 2017:
  1. Predstavitev zaključnega računa za leto 2017 (Judita Bagon)
   Priloga: Finančno poročilo društva Sloventa 2017
  2. Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Jože Vukčevič)
  3. Potrditev zaključnega računa za leto 2017
 6. Poročila o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik)
 7. Program dela društva v letu 2018 (Slavica Ravnik)
 8. Finančni načrt za leto 2018 in določitev višine članarine za leto 2018 Finančni načrt Slovente za leto 2018
 9. Volitve v organe društva za obdobje 2018-20122
  1.  Poročilo volilne komisije    Zapisnik Kandidacijske komisije 2018
  2. Program predsedniške kandidatke 2018-20122 Program predsedniške kandidatke Sloventa 2018-2022
  3. Predlog članov delovnih teles:Lista kandidatov Slavice Ravnik 2018-20122
  4. Izvolitev predsednika
  5. Izvolitev podpredsednika
  6. Izvolitev članov IO
  7. Izvolitev članov NO
  8. Izvolitev članov Častnega razsodišča
 10. Izvolitev novih članov Strokovnega odbora (strokovni naziv CTA so pridobile Mateja Škorc, Nevenka Nakrst in Ines Paravan) Imenovanje nove članice Člani Strokovnega odbora 2018
 11. Izstop iz društva: na lastno željo sta izstopili Katja Jankovič in Mateja Miklič
 12. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.

Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov (judita.bagon@t-2.net)

V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

Slavica Ravnik
predsednica

Bookmark the permalink.

Comments are closed.