Skupščina društva Sloventa

VABILO na skupščino14.3.2019

Finančno poročilo društva Sloventa 2018
Finančni načrt za 2019

VABILO

vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v četrtek  14.3. 2018 s pričetkom ob 18.00 uri v  prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Imenovanje delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika
 3. Sprejetje dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
 5. Zaključni račun za leto 2018:
  1. Predstavitev zaključnega računa za leto 2018 (Judita Bagon)
  2. Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Pika Bensa)
  3. Potrditev zaključnega računa za leto 2018
 6. Poročilo o delu društva:
  1. Poročilo o delu društva ter o delu Izvršnega in Organizacijskega odbora Slovente v letu 2018 (predsednica Slavica Ravnik)
  2. Poročilo o delu Strokovnega odbora (Ivana Mandarić)
  3. Poročilo delegatke v EATI (Ana Šušteršič)
  4. Poročilo delegatke v SKZP (Slavica Ravnik)
 7. Program dela društva v letu 2019 (Slavica Ravnik)
 8. Finančni načrt za leto 2019 in določitev višine članarine za leto 2019 (Judita Bagon)
 9. Izstopi iz društva v letu 2018
 10. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.

Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti Aleši Sicherl na e-naslov obvestila@sloventa.si.

V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

Slavica Ravnik
predsednica

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.