Članarina v Društvu Sloventa

ČLANARINA DRUŠTVA SLOVENTA ZA LETO 2022

Višina članarine za leto 2022 znaša:

 1. za člane brez TA naziva:                                                                        40 EUR
 2. za člane s pogodbo z EATO/ITAA  za CTA in
  certificirane terapevte (CTA):                                                                50 EU
 3. za PTSTA/CTA učitelje in TSTA:                                                             85 EUR
 4. za člane SINTE in drugih sorodnih org. – brez TA naziva                      20 EUR
 5. za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij s strokovnim nazivom
  je članarina:
  za člane s pogodbo z EATO/ITAA za CTA:                                            50 EUR
  za PTSTA/CTA učitelje in TSTA                                                              85 EUR.

 Letno članarino vplačate do 5.3. vsako leto na transakcijski račun društva Sloventa:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:       LJBASI2X (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Članarina za leto…  IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik: Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Bookmark the permalink.

Comments are closed.