Spletna glasovnica

Skupščina Društva - Sloventa
Na podlagi 20. člena Statuta Društva za transakcijsko analizo - Sloventa predlagam glasovanje
na prvi. e-skupščini za naslednje sklepe:

Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine potrjujejo Zapisnik skupščine 2019 (gradivo 1) z dne 14.3.2019

Sklep št. 2:
Udeleženci skupščine potrjujejo zaključni račun društva Sloventa za leto 2019:
Finančno poročilo 2019 (gradivo 2), Poročilo nadzornega odbora (gradivo 3)

Sklep št. 3:
Udeleženci skupščine sprejmejo Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora društva Sloventa v letu 2019: Poročilo o delu društva 2019 (gradivo 4)

Sklep št. 4:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog sprememb statuta 2020: Spremembe statuta_predlog april 2020 (gradivo 5)

Sklep št. 5:
Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2020:
Program dela društva 2020 (gradivo 6)

Sklep št. 6:
Udeleženci skupščine soglašajo s predlogom članov Strokovnega odbora, in kot člane Strokovnega odbora potrdijo naslednje člane društva:
1. Gregor Žvelc, TSTA
2. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA
3. Ivana Mandarić, PTSTA
4. Nevenka Nakrst, CTA
5. Ines Paravan, CTA
6. Slavica Ravnik, CTA

Sklep št. 7:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog Finančnega načrta društva Sloventa in določitev članarine za leti 2020 in 2021: Gradivo 8: Finančni načrt 2020

Sklep št. 8:
Udeleženci skupščine potrdijo izstop 5 članov, ki so v letu 2019 izstopili iz društva Sloventa na lastno željo:
1. Zlatica Luštrek (marec 2019)
2. Rok Zalar (marec 2019)
3. Polutnik Ana Marija (junij 2019)
4. Karolina Jovanoska (junij 2019)
5. Boris Tone Peršak (junij 2019)

S spoštovanjem!
PREDSEDNICA SLAVICA RAVNIK

Bookmark the permalink.

Comments are closed.