Društvo za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA


Društvo za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA smo ustanovili 2. junija 1995 v Ljubljani. Članstvo v tej organizaciji je namenjeno vsem, ki jih zanima transakcijska analiza – TA, še posebej pa je namenjeno ljudem, ki so aktivno zainteresirani za lastno izobraževanje v tem pristopu. Članstvo omogoča svojim članom strokovno izmenjavo in standardiziran sistem izobraževanja v skladu s strokovnimi in etičnimi načeli TA. Včlanjeni smo v tri profesionalna združenja: Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo SKZP, v Evropsko združenje za psihoterapijo EAP (European association for Psychotherapy) in v Evropsko združenje za transakcijsko analizo EATA (European Association for Transactional analysis). SLOVENTA je polnopravni član te mednarodne profesionalne organizacije. To pomeni, da so njeni konstitutivni akti, etični kodeks, profesionalna vodila in standardi v celoti usklajeni s sodobnimi profesionalnimi standardi v TA. Društvo za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA je neprofitna organizacija, njen namen je spodbujati razvoj transakcijske analize kot pristopa na štirih aplikativnih področjih: psihoterapije, svetovanja, organizacije in edukacije.

CILJI in NALOGE Društva:

  • sodeluje pri razvoju teorije, prakse in izobraževanja na področju transakcijske analize,
  • spodbuja sodelovanje članov pri znanstveni in praktični uporabi TA v družbi,
  • skrbi za znanstveno in strokovno zavest ter družbeno odgovornost članov društva,
  • organizira raziskovalno delo za svoje člane na področju TA,
  • organizira izobraževanja, strokovne sestanke, posvetovanja, simpozije,
  • konference ter kongrese za svoje člane in vse zainteresirane z namenom informiranja o razvoju TA pri nas in v svetu, objavlja, prevaja in izdaja strokovne publikacije s področja TA,
  • sodeluje s strokovnimi organizacijami sorodnih strok zaradi uresničevanja skupnih nalog,
  • skrbi za sodelovanje s strokovnimi organizacijami v tujini,
  • skrbi za obveščanje javnosti o svojem delu, dosežkih sodobne TA ter o njenih problemih in položaju v družbi,
  • skrbi, da člani društva ravnajo v skladu s statutom in etičnimi načeli društva, ter v primeru kršenja etičnih načel ukrepa v skladu s statutom in etičnim kodeksom društva

Organi društva so:

Skupščina
Organizacijski odbo
Strokovni odbor
Nadzorni odbor
Častno razsodišče

Društvo ima svoj STATUT  in ETIČNI KODEKS. Glej tudi ETIČNE SMERNICE.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.