Izredna e-skupščina november 2020

Zapisnik izredne skupščine november 2020

 

 

Spoštovani,

VABIMO VAS
na izredno letno e-skupščino društva SLOVENTA

Na podlagi 20. člena Statuta društva za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA sklicujem izredno letno e-skupščino,
ki bo potekala po elektronski pošti
od 30. 10. 2020 do 10.11.2020,
 z glasovanjem med 9. in 10. 11. 2020 

 

14c. člen sprememb statuta, ki smo jih sprejeli na skupščini 16.4.2020, je nejasen in zaradi napake tudi neskladen z zakonodajo.

Zato predlagamo nov 14c. člen (gradivo 1).

Na podlagi sprememb statuta, sprejetih 16.4.2020, skupaj s tokratnim popravkom, smo oblikovali čistopis statuta (gradivo 2)

Predlagani dnevni red:

  1. Popravek sprememb statuta društva, ki so bile sprejete 16.4.2020 – Gradivo 1
  2. Sprejem čistopisa statuta – Gradivo  2
  3. Razno

Pripombe na gradivi 1 in 2 nam pošljite do 8.11. 2020  do 15. ure, po elektronski pošti na naslov: obvestila@sloventa.si

Do 9.11.2020 boste člani prejeli dopolnjena gradiva, o katerih bo teklo glasovanje za njihovo sprejetje ter spletno glasovnico s predlaganimi sklepi, v katero boste vnesli svoje odločitve.

Skupščina je sklepčna, če je svoje glasove oddalo vsaj polovica članov, posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam.

Slavica Ravnik, lr
predsednica

 

Glasovanje e-skupščina november 2020: Glasovanje e-skupščina november 2020

Bookmark the permalink.

Comments are closed.