Redna letna skupščina 2021

Zapisnik letne e-skupščine 2021

Gradiva za redno letno skupščino 2021:

1. Zapisnik letne skupščine 2020: Zapisnik skupščine 2020
2. Finančno poročilo za leto 2020, Judita Bagon:  Finančno poročilo 2020
3. Poročilo Nadzornega odbora, Pika Bensa: Nadzorni odbor 2021
4. Poročilo o delu društva in IO za leto 2020, Nataša Mohorč Kejžar: Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu
5. Poorčilo o delu Strokovnega odbora, Ivana Mandarić: Poročilo SO 2020
6. Poročilo delu delegatke v EATI, Ana Šušteršič: Porocilo delegata v EATA 2020.docx
7. Slavica Ravnik: Odstopna izjava Slavice Ravnik,   Pismo Članom 21. marec 2021 
8.Poročilo o delu kandidacijske komisije, Judita Bagon:  Zapisnik Kandidacijske komisije 2021
9. Vizija in Program dela društva za leto 2021, Maja Sedmak Cvelbar: Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
10. Finančni načrt za leto 2021, Judita bagon: Finančni načrt 2021

Rezultati glasovanja – skupščina 2021: Glasovanje skupščina 2021

Spoštovane kolegice in kolegi!
Redna letna skupščina Slovente je bila sklicana v četrtek, 25. 3. 2021, ob
18:00, preko videokonference. Ker skupščina zaradi premajhne udeležbe
članov ni bila sklepčna, je izvršni odbor sprejel sklep, da se izvede redno letno
skupščino po elektronski poti, kot nam to omogoča 20. člen Statuta društva za
transakcijsko analizo – Sloventa.

Druga redna letna e-skupščina
bo potekala na elektronski način od
ponedeljka, 29. 3. 2021, do srede, 31. 3. 2021.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine 2020 Zapisnik skupščine 2020
2. Zaključni račun za leto 2020:
– Finančno poročilo 2020 Finančno poročilo 2020
– Poročilo predsednika Nadzornega odbora Nadzorni odbor 2021
3. Poročila o delu društva:
– Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu
– Poročilo o delu strokovnega odbora Poročilo SO 2020
– Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2020 Porocilo delegata v EATA 2020.docx
4. Nadomestne volitve predsednika društva za čas do izteka mandatnega
obdobja 2018-2022:
– Odstop dosedanje predsednice Slavice Ravnik z mesta predsednice društva
in članice Strokovnega odbora: Odstopna izjava Odstopna izjava Slavice Ravnik,   Pismo Članom 21. marec 2021 
– Poročilo kandidacijske komisije Zapisnik Kandidacijske komisije 2021
– Izvolitev nadomestnega predsednika društva do konca obdobja 2018-2022:Vizija društva in program dela kandidatke Maje Sedmak Cvelbar Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
– Potrditev nadomestnega člana Strokovnega odbora
5. Program dela društva za leto 2021:  Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
6. Finančni načrt za leto 2021 in določitev višine članarine za leto 2022 in 2023: Finančni načrt 2021
7. Razno

Do gradiv dostopate prek povezav v vabilu ter na naši spletni strani:
www.sloventa.si.
Glasujete lahko prek spletne glasovnice, ki jo dobite Spletna glasovnica 2021 – SLOVENTA,
od ponedeljka, 29. 3. 2021, do srede, 31. 3. 2021.

Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 31. 3. 2021 do 18:00.
Skupščina je sklepčna, če svoje glasove odda vsaj 1/3 evidentiranih članov na
dan 29. 3. 2021, kar šteje 29 članov. Posamezni sklep je sprejet, če je zanj
glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno
pozdravljamo.

Izvršni odbor društva Sloventa.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.