Kontakti in delovna telesa društva

SLOVENTA

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA
Bratovševa ploščad 2
1000 Ljubljana

E-nalov Društva SLOVENTA:  info@sloventa.si   obvestila@sloventa.si

Delovna telesa in njihovi člani:

Predsednica društva: Slavica Ravnik
Podpredsednica: Nataša Mohorč Kejžar

Izvršni odbor:
Slavica Ravnik, predsednica
Nataša Mohorč Kejžar, članica          
Aleša Sicherl, (članica)
Anna Zuykova,članica
Maja Sedmak Cvelbar, članica
Judita Bagon, članica

Nadzorni odbor:
Pika Bensa, predsednica
Maja Koren Kocjančič,  članica
Jana Šušteršič,  članica

Častno razsodišče:
Laura Ira Tratnik,  članica
Tina Bončina,  članica
Ines Paravan, članica

Strokovni odbor:
Gregor Žvelc, TSTA
Ivana Mandarić, PTSTA, predsednica
Aleksandra Pokorn Meško
, PTSTA
Barbara Repinc Zupančič, PTSTA
Melita Košak, CTA

Slavica Ravnik, CTA
Ksenja Kos, CTA
Leonida Zalokar
, CTA
Laura Ira Tratnik
, CTA
Nevenka Nakrst,
CTA
Ines Paravan, CTA

Urednica spletne strani:
Judita Bagon

Comments are closed.