Kontakti in delovna telesa društva

SLOVENTA

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA
Bratovševa ploščad 2
1000 Ljubljana

E-nalov Društva SLOVENTA:  info@sloventa.si, judita.bagon@t-2.net

Delovna telesa in njihovi člani:

Predsednica društva: Slavica Ravnik
Podpredsednica: Saša Frece

Izvršni odbor:
Slavica Ravnik, predsednica
Saša Frece, članica          
Pika Bensa, (članica)
Darja Poljanec,članica
Helena Požun, članica
Judita Bagon, tajnica društva in urednica spletne strani SLOVENTA 

Nadzorni odbor:
Jože Vukčevič,  predsednik
Jana Šušteršič,  članica

Pika Bensa,  članica

Častno razsodišče:
Cvetka Tajnšek,  članica
Tina Bončina,  članica
Nataša Stevanović, članica

Strokovni odbor:
mag. Ivana Mandarić, predsednica
Aleksandra Pokorn Meško
,
Gregor Žvelc
Melita Košak

Slavica Ravnik
Barbara Repinc Zupančič
Ksenja Kos
dr. Leonida Zalokar
Laura Ira Tratnik

Urednica spletne strani:
Judita Bagon

E-naslov: judita.bagon@t-2.net

Comments are closed.