Top

Novice

  /  Novice

Zapisnik skupščine 2024 VABILOSpoštovane kolegice in kolegi!V skladu z 20. členom Statuta društva za transakcijsko analizo – Sloventasklicujem redno letno in volilno e-skupščino,ki bo potekala na elektronski načinod 17. do 19. aprila 2024.Predlagani dnevni red:1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine

Za študente TA-ja v Sloveniji je proces certificiranja jasno določen s standardi, ki jih predpisujeta EATA in ITAA. Standardi določajo pogoje za pridobitev certifikata o I. stopnji izobraževanja iz TAja, torej t.i. TA-101 ter postopek pridobitve naziva certificirani transakcijski analitik

V petek 10. in soboto 11. junija 2022 so v organizaciji društva Sloventa v Ljubljani v M-hotelu potekali Eatini mednarodni CTA izpiti. Društvo je s svojimi skoraj 100 člani in dovolj velikem številu certificiranih transakcijskih analitikov dobilo mandat za to

Beograd 2. 7.- 4. 7. 2022 in skupščina online 7. 7. 2022  EATA ima danes 44 članskih združenj, 7500 članov in 28 evropskih držav, ki svoje delo organizirajo na 4 področjih uporabe. Spomladi sem prevzela delegatstvo.  Seja sveta je po dveh letih