Top

O Sloventi

Sloventa je Društvo za transakcijsko analizo Slovenije. Članstvo v organizaciji je namenjeno vsem, ki jih zanima transakcijska analiza, še posebej pa je namenjeno ljudem, ki so aktivno zainteresirani za profesionalno izobraževanje in delovanje v tem pristopu.

Članstvo omogoča strokovno izmenjavo znanja in standardiziran sistem izobraževanja v skladu s strokovnimi in etičnimi načeli TA, saj omogoča pridobitev evropskega certifikata (EATA, ITAA) študentom transakcijske analize. Želimo podpirati ugodne pogoje za raziskovalno dejavnost na področju psihoterapije in TA-ja. 

Vzdržujemo in razvijamo mednarodne strokovne povezave in sodelujemo s TA in drugimi strokoovjaki…po Evropi, svetu, . Vabimo društva sosednjih držav, …

Včlanjeni smo v štiri profesionalna združenja: Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo SKZP, v Evropsko združenje za psihoterapijo EAP (European association for Psychotherapy), v Evropsko združenje za transakcijsko analizo EATA (European Association for Transactional analysis) in v mednarodno TA zruženje ITAA.

Naši konstitutivni akti, etični kodeks, profesionalna vodila in standardi, so v celoti usklajeni s profesionalnimi standardi v transakcijski analizi. SLOVENTA je neprofitna organizacija, njen namen je spodbujati razvoj transakcijske analize kot pristopa na štirih aplikativnih področjih: psihoterapije, svetovanja, organizacije in izobraževanja.

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA je bilo ustanovljeno 2. junija 1995 v Ljubljani.