Top

9. strokovno srečanje

  /  Events
Loading dogodki

« Vsi dogodki

9. strokovno srečanje

21/04/2023 @ 9:00 22/04/2023 @ 17:00

Zgodbe naših prednikov: od omejujočih do zdravilnih vplivov

Zgodbe in pripovedi imajo posebno moč. Že od začetka našega obstoja se prenašajo iz roda v rod. Povezujejo nas znotraj družine, oblikujejo naše vrednote, stališča in predsodke. Zgodbe zaznamujejo našo identiteto ter soustvarjajo občutek »kdo sem jaz« in »kdo si ti«. Združujejo nas v večje skupine, posamezne kulture, skupnosti, narodnosti, države. Zgodbe in pripovedi imajo moč povezovati kot tudi moč razdeliti. Oblikujejo naše predstave o tem, kaj je dobro in kaj je zlo.

Izkušnja odraščanja v določeni kulturi nas zaznamuje in spremlja vse naše življenje. Pogosto jo s seboj nosimo nevede in jo globoko ozavestimo šele, ko se srečamo z ljudmi iz drugih kultur. Globalizacija, potovanja, selitve, svetovni dogodki, med katerimi so tudi vojne, so izrazito povečali možnosti raznovrstnih kulturnih srečanj in mešanja kultur. Ko vstopamo v druge prostore ali se odselimo in ko v naš prostor vstopijo ljudje iz drugih kultur, lahko med nami opazimo enakosti, podobnosti, razlike in razhajanja.
Kultura in kulturni skript pomembno oblikuje naše notranje procese, zaznamuje kontakt – stopanje v stik – ter obarva odnose z drugimi. Tudi zato je zlasti v poklicih pomoči izjemno pomembno zavedanje kulturnih razlik in vpliv, ki ga te imajo na medsebojne odnose ter na življenje v danem okolju.
Inštitucije, šole in izobraževalne ustanove, cerkev, politika, zdravstvo, mediji, sub-kulture, in različne druge organizacije nenehno potrjujejo posameznikov kulturni skript. Pogosto imajo lahko celo večji vpliv kot individualna izkušnja, saj na vsakem koraku potrjujejo naša prepričanja. Zaradi tega je tudi težje premagati kulturni vpliv, saj ga okolica neprestano ojačuje. Ko se kultura ne ujema z našo identiteto ali še huje, ko jo razvrednoti, lahko ponotranjimo občutek zavrnitve, zavrženosti, osamljenosti. Zatiranje na nas vpliva naosebnem, socialnem, družbenem, kulturnem in političnem nivoju.

Ob prepoznavanju aktualnih vplivov je izjemno pomembno tudi zavedanje, da se kultura in posameznikove zgodbe prenašajo skozi generacije. Medgeneracijske travme lahko vplivajo na življenje oseb, ki teh travm niso direktno doživele, še vedno pa nosijo njihove posledice. Prav tako se med generacijami prenašajo tudi zdravilni vplivi pozitivnih vzorcev, kot so sočutje, sprejemanje in hvaležnost.

Na strokovnem srečanju želimo spodbuditi zavedanje kako so-vplivamo na vrednote, predsodke in tudi rasizem v naši družbi. Želimo predstaviti izkušnje in dobre prakse dela s transgeneracijskimi vzorci in se pri tem osredotočiti tudi na načine za krepitev možnosti prenašanja pozitivnih vzorcev. Zanima nas kako se strokovnjaki iz različnih področij (izobraževanja, svetovanja, organizacij, psihoterapevti) soočajo z različnimi izzivi kulturnih razlik. Na strokovnem srečanju bodo poleg domačih kolegov sodelovali tudi mednarodni predavatelji.

SLOVENTA