Top

Kako postati naš član?

V Društvo Sloventa se lahko včlani vsakdo, ki se zanima za transakcijsko analizo in želi sodelovati v dejavnosti društva.
V ta namen je potrebno izpolniti obrazec PRISTOPNA-IZJAVA in plačati članarino za tekoče leto: Članarina

Član društvu Sloventa je hkrati tudi član EATE, društvo zanj plačuje EATI redno letno članarino.  Člani društva Sloventa so hkrati tudi člani ITAA in člani  SKZP.

Člani, ki imajo sklenjen dogovor z EATO ali ITAA o opravljanju izpita  CTA, morajo biti člani društva Sloventa neprekinjeno ves čas trajanja dogovora.

 

ČLANARINA DRUŠTVA SLOVENTA ZA LETI 2020 – 2022

Članarino se plača do 31.3. vsako leto. Višina članarine za leto 2020 – 2022 znaša:

 • za člane brez TA naziva:                                                                        40 EUR
 • za člane s pogodbo z EATO/ITAA  za CTA in
  certificirane terapevte (CTA):                                                                50 EU
 • za PTSTA/CTA učitelje in TSTA:                                                             85 EUR
 • za člane SINTE in drugih sorodnih org. – brez TA naziva                 20 EUR
 • za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij s strokovnim nazivom
  je članarina:
  za člane s pogodbo z EATO/ITAA za CTA:                                            50 EUR
  za PTSTA/CTA učitelje in TSTA                                                               85 EUR

 Letno članarino vplačate na transakcijski račun društva Sloventa:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657, bic banke:LJBASI2X ,
koda namena: OTHR
namen plačila: Članarina za leto…  IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik: Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana