Top

Etični kodeks

  /    /  Etični kodeks

Etični kodeks SLOVENTE in EATE, Pravilnik o delu častnega razsodišča

Člani društva Sloventa dajemo velik pomen etičnim in moralnim načelom, tako pri svojem delu kot vsakodnevnem življenju. Etično držo spoštujemo in uveljavljamo v odnosu do sebe, sodelavcev, klientov,  kakor tudi do družbe.

Zavezujemo se etičnemu kodeksu Slovente, kakor tudi Etičnemu kodeksu EATE.  Pravilnik za delo častnega razsodišča omogoča častnemu razsodišču, da v primerih neetičnega vedenja postopa strokovno in pošteno.

Na redni letni skupščini društva Sloventa dne 11. 3. 2015 je bil sprejet

Etični kodeks SLOVENTE,

ki smo ga prevedli v angleščino

Etični kodeks SLOVENTE-anleški prevod

Marca 2013 je EATA dopolnila svoj

EATA Etical Code,

ki smo ga prevedli v slovenščino:

Etični kodeks EATE – SLOVENSKI PREVOD


Na redni letni skupščini dne 24. 3. 2016 je bil sprejet

Pravilnik o delu častnega razsodišča društva SLOVENTA

ki smo ga prevedli v angleščino Rules of operation of the Honorary Tribunal of the SLOVENTA society