Top

Potrdilo 2. stopnje

Za študente TA-ja v Sloveniji je proces certificiranja jasno določen s standardi, ki jih predpisujeta EATA in ITAA. Standardi določajo pogoje za pridobitev certifikata o I. stopnji izobraževanja iz TAja, torej t.i. TA-101 ter postopek pridobitve naziva certificirani transakcijski analitik (CTA). Vmesna stopnja ni določena, kljub temu, da študentje v tem času opravijo veliko ur izobraževanja in prakse.

Proces za pridobitev CTA je za mnoge študente zelo zahteven, tako strokovno, časovno kot finančno. Zato se mnogi ne odločijo, da bi svoj proces izobraževanja zaključili na tak način, kljub temu pa TA znanje pri svojem delu zelo uspešno in kompetentno uporabljajo.

Leta 2021 smo v Sloventi v konsenzu z učitelji TA-ja v Sloveniji začeli z izdajanjem potrdila (ne certifikata!) o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz transakcijske analize. S tem potrdilom študenti/praktiki dokazujejo določene kompetence za uspešno uporabo transakcijske analize v praksi.

V oktobrskem terminu 2021 smo izdali potrdila o zaključeni 2. Stopnji izobraževanja iz transakcijske analize šestim (6) kandidatom, vsi so bili člani društva Sloventa. V marčnem roku 2022 smo izdali ta potrdila dvema članicama društva.

Naslednji termin je v oktobru 2022.

Postopek za pridobitev potrdila dobite na naši spletni strani: Postopek pridobitve potrdila o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz TA – SLOVENTA

Prosimo, če o tej možnosti seznanite vse svoje sedanje in nekdanje študente in jim omogočite, da dobijo potrdilo, v kolikor bodo izrazili to željo.