Top

Šole TA v Sloveniji

  /    /  Šole TA v Sloveniji

Posamezni inštituti oziroma izobraževalni centri izvajajo programe izobraževanja za delovanje na področju TA v okviru Eatinih določil. Trenutno imamo v Sloveniji trije centri, ki ponujajo profesionalno izobraževanje iz transakcijske analize.

IPSA

INŠTITUT ZA INTEGRATIVNO PSIHOTERAPIJO IN SVETOVANJE
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 511 10 29, Gsm: 041 232 654
e-naslov: info@institut-ipsa.si
spletna stran: www.ipsa.si

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana (Inštitut IPSA) je zasebni inštitut, kjer poteka izvajanje psihoterapije, psihološkega svetovanja in supervizije za področje psihoterapije in svetovanja. Organizirajo dve podiplomski štiriletni izobraževanji s področja psihoterapije in svetovanja, ki vodita do Evropske diplome iz psihoterapije – študij transakcijske analize in študij integrativne psihoterapije. S področja transakcijske analize so  specializirani za integrativno in relacijsko transakcijsko analizo.

Organizirajo tudi usposabljanje za psihoterapijo otrok in mladostnikov ter usposabljanje za supervizorje. Na Inštitutu potekajo tudi programi čuječnosti, in sicer program Celostno obvladovanje stresa in trening za učitelje čuječnosti. Poleg tega izvajajo različna krajša izobraževanja za strokovne delavce (npr. EMDR, terapija sprejemanja in predanosti…).

Persona – Center za psihološko svetovanje

V centru za psihološko svetovanje Persona opravljajo psihološko svetovanje za posameznike in pare. Izvajajo predavanja, tečaje, delavnice in izobraževanja s področja psihologije in psihoterapije. Opravljajo supervizijo dela psihologov in psihoterapevtov. Zaposleni pri delu združujejo različne psihološke in psihoterapevtske pristope v obravnavi čustvenih in vedenjskih težav odraslih in mladostnikov.

Več informacij na: www.psihologinja.si

IPTA

Poslanstvo inštituta je ohranjati in razvijati  humanistično psihoterapevtsko prakso, temeljno in aplikativno teorijo in etiko ter supervizijsko edukacijske  potenciale  transakcijske analize v domačem in mednarodnem prostoru.