Spletna glasovnica 2022

Skupščina Društva - Sloventa

Na podlagi 20. člena Statuta Društva za transakcijsko analizo - Sloventa vas na redni in volilni letni skupščini vabimo h glasovanju za naslednje sklepe:

Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine potrjujejo Zapisnik skupščine 2021 (gradivo st. 1: Zapisnik
letne e-skupščine 2021
) z dne 31.3.2021.

Sklep št. 2:
Udeleženci skupščine sprejmejo finančno poročilo in potrjujejo zaključni račun društva Sloventa za
leto 2021:
Finančno poročilo 2021 (gradivo st.2: Finančno poročilo 2021)
Poročilo nadzornega odbora (gradivo st. 3: Poročilo nadzornega odbora

Sklep št. 3.1:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu društva za leto 2021:
Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu (Gradivo št.4: Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu).

Sklep št. 3.2:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu Strokovnega odbora za leto 2021:
Poročilo o delu strokovnega odbora (gradivo 5)

Sklep št. 4.a:
Udeleženci skupščine se seznanijo z ugotovitvami kandidacijske komisije.
(Gradivo št. 7: Zapisnik Kandidacijske komisije 2022 – 2026)

Sklep št. 4.b:
Udeleženci skupščine se seznanijo s predstavitvijo predsedniške kandidatke in listo članov delovnih
teles:
Predstavitev predsedniške kandidatke Maje Sedmak Cvelbar in predlog liste članov delovnih
teles društva (Gradivo št. 8:
8a: Kandidatura Maja Sedmak Cvelbar,
8b: Vizija društva 2022 – 2026
8c: Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles 2022 – 2026)

Sklep št. 4.c:
Udeleženci skupščine izvolijo za predsednico društva Majo Sedmak Cvelbar

Sklep št. 4.d:
Udeleženci skupščine izvolijo za podpredsednico društva: Alešo Sicherl

Sklep št. 4.e:
Udeleženci skupščine izvolijo 4 člane IO:
- Anna Zuykova,
- Judita Bagon,
- Ksenija Zor in
- Nada Odar.

Sklep št. 4.f:
Udeleženci skupščine izvolijo 3 člane nadzornega odbora:
Saša Frece-predsednica,
Marija Pika Bensa in
Ana Šušteršič.

Sklep št. 4.g:
Udeleženci skupščine izvolijo 3 člane Častnega razsodišča:
Laura Ira Tratnik,
Ines Paravan in
Tina Bončina.

Sklep št. 5:
Udeleženci skupščine ugotovijo, da so z imenovanjem novih članov, dosedanji člani delovnih teles razrešeni svojih funkcij.

Sklep št. 6:
Udeleženci skupščine potrdijo člane strokovnega odbora:
(Gradivo št. 9: Predlog članov strokovnega odbora)
Ivana Mandarić (PTSTA-P),
Barbara Repinc Zupančič (STA-P),
Ines Paravan (CTA-P),
Nevenka Nakrst (CTA-P),
Maja Koren Kocjančič (CTA-P) in
Tanja Krist (PTSTA-P)

Sklep št. 7:
Predstavnica Slovente v EATI je Tanja Krist (PTSTA-P)
(Gradivo št. 10: Predlog delegata v EATI)

Podelitev naziva zaslužni član društva Slavici Ravnik
(Gradivo št. 11: Predlog zaslužni član Slavica Ravnik)

Sklep št. 8:
Udeleženci skupščine dodelijo Slavici Ravnik naziv zaslužni član društva.
Slavnostna podelitev naziva se izvede v okviru CTA izpitov 10. In 11.6.2022 v M-Hotelu v Ljubljani

Sklep št. 9:
Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2022.
(Gradivo št. 12: Program dela društva 2022)

Sklep št. 10.1.:
Udeleženci skupščine sprejmejo Finančni načrt društva Sloventa za leto 2022.
(Gradivo št. 13: Finančni načrt 2022)

Sklep št. 10.2.:
Višina članarine v društvu Sloventa za leto 2022 in 2023 znaša:
∙ za člane brez naziva in študente TA: 40 EUR
∙ za specializante TA (člani z dogovorom EATA/ITAA za CTA in certificirane terapevte (CTA): 50 EUR
∙ za PTSTA/CTA učitelje, STA in TSTA: 85 EUR
∙ za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij – brez TA naziva: 20 EUR
∙ za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij s strokovnim nazivom
je članarina:
- za specializante TA (člani z dogovorom EATA/ITAA za CTA in certificirane terapevte (CTA): 50 EUR
- za PTSTA/CTA učitelje, STA in TSTA: 85 EUR

Sklep št. 11.:
Udeleženci skupščine sprejmejo Pravilnik o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov
ter dokumentiranega gradiva društva Sloventa.
(Gradivo št. 14: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov)

S spoštovanjem!

PRIJAVNICA na strokovno srečanje 2022

Prijavljam se na strokovno srečanje Od nasilja k dostojanstvu, ki bo 4. in 5. februarja 2022 potekalo online preko aplikacije Zoom.


kot član Društva Sloventa v višini 50 EURnisem član društva v višini 70 EUR


 

 

8th Professional Meeting: FROM VIOLENCE TO DIGNITY

Slovenščina

The Meeting Program

With this expert meeting, we aim to illuminate the psychological aspects of increased violence. We wish to present experiences of good practice of preventing and decreasing violence. We aim to see the epidemic from different perspectives, from societal to individual. We are interested in how experts from different disciplines (educational, organizational, counseling, psychotherapy) are coping with various types of violence, are empowering people, and helping them find their dignity.

 

Spletna glasovnica 2021

Skupščina Društva - Sloventa
Na podlagi 20. člena Statuta Društva za transakcijsko analizo - Sloventa vas na drugi e-skupščini vabimo h glasovanju za naslednje sklepe:

Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine potrjujejo Zapisnik skupščine 2020 z dne 20. 4. 2020.

Sklep št. 2:
Udeleženci skupščine sprejmejo finančno poročilo in potrjujejo zaključni račun društva Sloventa za leto 2020:
Finančno poročilo 2020, Poročilo nadzornega odbora

Sklep št. 3.1:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu društva za leto 2020:
Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu.

Sklep št. 3.2:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu Strokovnega odbora za leto 2020:
Poročilo o delu strokovnega odbora

Sklep št. 3.3:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu delegatke v EATI za leto 2020:
Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2020

Sklep št. 4.1:
Udeleženci skupščine se seznanijo z odstopno izjavo dosedanje predsednice Slavice Ravnik in njenim izstopom iz Strokovnega odbora:
Pismo članom
Odstopna izjava ga. Slavice Ravnik

Sklep št. 4.2:
Udeleženci skupščine se seznanijo z ugotovitvami kandidacijske komisije:
Ugotovitve kandidacijske komisije

Sklep št. 4.3:
Udeleženci skupščine za predsednico društva do rednih volitev leta 2022 izvolijo Majo Sedmak Cvelbar.
Vizija društva in program dela kandidatke Maje Sedmak Cvelbar

Sklep št. 4.4:
Udeleženci skupščine potrdijo, da z izvolitvijo nove predsednice preneha funkcija dosedanje predsednice Slavice Ravnik.

Sklep št. 4.5:
Udeleženci skupščine za novo članico Strokovnega odbora potrdijo Aleksandro Meško.

Sklep št. 5:
Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2021:
Program dela društva 2021

Sklep št. 6.1:
Udeleženci skupščine sprejmejo Finančni načrt društva Sloventa za leto 2021:
Finančni načrt za leto 2021

Sklep št. 6.2:
Udeleženci skupščine potrdijo višino članarine za leto 2022-2023:
Finančni načrt za leto 2021

S spoštovanjem!

Spletna glasovnica

Skupščina Društva - Sloventa
Na podlagi 20. člena Statuta Društva za transakcijsko analizo - Sloventa predlagam glasovanje
na drugi e-skupščini 2020 za naslednje sklepe:

A Sprememb 14c. člena Sprememb statuta društva Sloventa z dne 16.4.2020
Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine sprejmejo novo dikcijo 14c.člena, ki se glasi:
Nekdanji predsednik lahko veliko pripomore h kontinuiteti delovanja društva in prispeva
svoje izkušnje ter dragocena znanja. V ta namen se nekdanjega predsednika oziroma
predsednico še eno leto vabi na sestanke izvršnega odbora, vendar kot tak_a nima glasovalne
pravice.

B Čistopis statuta društva:
Sklep št. 2:
Na podlagi prečiščenega besedila statuta z dne 23.3.3017, sprememb statuta z dne 16.4.2020
ter popravka 14c. člena po gornjem sklepu se izdela čistopis statuta.
Udeleženci skupščine sprejmejo čistopis statuta v naslednjem besedilu: Čistopis statuta november 2020

S spoštovanjem!
PREDSEDNICA SLAVICA RAVNIK

Spletna glasovnica

Skupščina Društva - Sloventa
Na podlagi 20. člena Statuta Društva za transakcijsko analizo - Sloventa predlagam glasovanje
na prvi. e-skupščini za naslednje sklepe:

Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine potrjujejo Zapisnik skupščine 2019 (gradivo 1) z dne 14.3.2019

Sklep št. 2:
Udeleženci skupščine potrjujejo zaključni račun društva Sloventa za leto 2019:
Finančno poročilo 2019 (gradivo 2), Poročilo nadzornega odbora (gradivo 3)

Sklep št. 3:
Udeleženci skupščine sprejmejo Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora društva Sloventa v letu 2019: Poročilo o delu društva 2019 (gradivo 4)

Sklep št. 4:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog sprememb statuta 2020: Spremembe statuta_predlog april 2020 (gradivo 5)

Sklep št. 5:
Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2020:
Program dela društva 2020 (gradivo 6)

Sklep št. 6:
Udeleženci skupščine soglašajo s predlogom članov Strokovnega odbora, in kot člane Strokovnega odbora potrdijo naslednje člane društva:
1. Gregor Žvelc, TSTA
2. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA
3. Ivana Mandarić, PTSTA
4. Nevenka Nakrst, CTA
5. Ines Paravan, CTA
6. Slavica Ravnik, CTA

Sklep št. 7:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog Finančnega načrta društva Sloventa in določitev članarine za leti 2020 in 2021: Gradivo 8: Finančni načrt 2020

Sklep št. 8:
Udeleženci skupščine potrdijo izstop 5 članov, ki so v letu 2019 izstopili iz društva Sloventa na lastno željo:
1. Zlatica Luštrek (marec 2019)
2. Rok Zalar (marec 2019)
3. Polutnik Ana Marija (junij 2019)
4. Karolina Jovanoska (junij 2019)
5. Boris Tone Peršak (junij 2019)

S spoštovanjem!
PREDSEDNICA SLAVICA RAVNIK

Registration form to the Professional Meeting 2021

I would like to register myself for the SLOVENTA´s Professional Meeting 2021 “Psychological and Social Aspects of the Pandemic”, which will be held on 5 – 6. 2. 2020 online (Zoom).

The Program (eng)


as a member of SLOVENTA, 40 EURas a non-member, 60 EUR


 

PRIJAVNICA na strokovno srečanje 2021

Prijavljam se na strokovno srečanje Psihološki in socialni vidiki pandemije, ki bo 5. in 6. februarja 2021 potekalo online preko aplikacije Zoom.

Program SS2021

Izberite delavnico.
05.02.2020 13:45 – 15:15

B delavnica. Barbara Repinc Zupančič. Poti do upanja. 30 udeležencev.C delavnica. Maja Sedmak Cvelbar. Kontakt preko ekrana. Ni omejitve.
*Delavnica A Tanje Krist je polna. Prijave zaključene.


kot član Društva Sloventa v višini 40 EURnisem član društva v višini 60 EUR
*Prijava je uspešno zaključena, ko prijavitelj posreduje potrdilo o plačilu kotizacije.