Razpis volitev v delovna telesa društva Sloventa 2018-2022

Spoštovane kolegice in kolegi,

V mesecu marcu 2018 se izteče mandat dosedanjemu predsedniku društva, podpredsedniku ter članom delovnih teles društva.
Opis postopka, pogoji  in naloge so opisani v priloženih datotekah:

Sloventa_RAZPIS VOLITEV 2018-20122

Obrazec 1 Predlogi oz podpora člana h kandidaturi

Obrazec 2 Pisno soglasje h kandidaturi

S svojimi kandidaturami ste dobrodošli tudi mlajši kolegi, ki ste še v procesu izobraževanja da prispevate svoje znanje in ideje v korist večje prepoznavnosti transakcijsko analitičnega ( TA ) pristopa v slovenskem prostoru.

Prepoznavnost transakcijske analize v našem prostoru ni samoumevna, saj se na področju psihološke pomoči ljudem pojavljajo in že obstajajo mnogoteri pristopi, ki pa žal med seboj lahko delujejo izključujoče.

Samo z našo dobro voljo, angažiranostjo in zavedanjem, kako pomembno je utrjevati legitimnost transakcijske analize, bomo lahko v tem prostoru ostali in obstali kot strokovna entiteta.

Dobrodošli, skupaj bo lažje, bolj učinkovito in bolj zanimivo!

S spoštovanjem

Slavica Ravnik
Predsednica društva Sloventa

Letna skupščina društva 2017

Redna letna skupščina društva Sloventa je bila v četrtek, 23.3.2017 v prostorih Persone na Prušnikovi 55.

ZapisnikZapisnik skupščine 2017  in    Lista prisotnosti 2017  

Priloge:
– Priloga 1. Finančno poročilo 2016 Finančno poročilo 2016
– Priloga 2. Poročilo o delu društva 2016  Poročilo o delu društva v 2016
– Priloga 3. Program dela društva 2017 Program dela društva za leto 2017
– Priloga 4. Finančni načrt 2017 in določitev članarine 2017 Finančni načrt za 2017
– Priloga 5. Spremembe statuta društva Sloventa Sprememba Statuta marec 2017
– Priloga 6. Čistopis statuta društva Sloventa Statut Slovente – čistopis marec 2017

 

Plačilo članarine za leto 2018

Članarina v društvu Sloventa za leto 2018

Članarina za leto 2018 je enaka kot je bila za leto 2017.

Višina članarine za Slovento za leto 2018 (iz katere se plačuje članarino posameznih članov EATI), je:
– za člane brez naziva:  40 EUR (od tega EATI 7 EUR)
– za člane z dogovorom z EATO o usposabljanju in certificirane terapevte (CTA):  50 EUR (od tega EATI 28 EUR)
– za PTSTA/CTA učitelje in TSTA-je:  85 EUR (od tega EATI 85 EUR)
– za člane SINTE in drugih sorodnih org. brez naziva:    20 EUR

V skladu s 4. odstavkom 9. člena Statuta društva (z dne 20.3.2014) se s sklepom skupščine članom brez naziva, ki so vključeni v sorodna društva in tam plačajo članarino, odobri pravico do znižane članarine, to je polovični znesek, ki sicer velja za člane brez naziva, torej 20 EUR. Vsi drugi člani Sinte in morebitnih drugih sorodnih organizacij, plačajo enako kot redni člani Slovente: člani z dogovorom z EATO o usposabljanju in certificirani terapevti (CTA): 50 EU, PTSTA/CTA učitelji in TSTA-ji: 85 EUR.

Letno članarino   člani vplačajo na Transakcijski račun društva Sloventa
IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657, bic banke: LJBASI2X (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR,
namen plačila: Članarina 2018 IME PRIIMEK
referenca 99.
naziv prejemnika: Društvo Sloventa,
naslov prejemnika:  Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Izvršni odbor je 11.6.2014 sklenil, da novi člani plačajo ob vpisu sorazmerni delež članarine.
Članarina se plačuje do 5.3. vsako leto, novi člani, ki se vključijo kasneje, sredi leta, pa plačajo le sorazmerni del, za vsak mesec 1/12 predvidene članarine.