CTA izpiti v Ljubljani, 10. in 11. junij 2022 in podelitev statusa zaslužni član društva Slavici Ravnik

Izvedba CTA  izpitov v Ljubljani

V petek 10. in soboto 11. junija 2022 potekajo Eatini mednarodni CTA izpiti v Ljubljani. Na slovesnosti ob podelitvi CTA certifikatov bo društvo Sloventa slavnostno podelilo status zaslužne članice društva svoji nekdanji predsednici Slavici Ravnik. Prireditev bo potekala v soboto od 15:30 do 16:30 v prostorih M-hotela v ljubljani.

Izpitov CTA se bo udeležilo 6 kandidatk, 16 spraševalk, 4 prevajalke, 2 supervizorki in predstavnica EATE. Vse izhajajo iz različnih evropskih držav. Glavna organizatorka izpitov v Ljubljani in predstavnica Slovente za izvedbo tega izpita v okviru EATE, je Barbara Repinc Zupančič. Da bo vse gladko potekalo, ji pomaga 7 organizatork in glasbenica, ki bo obogatila slavnostni dogodek.

Posebna gostja je Slavica Ravnik, ki ji je društvo Sloventa na svoji skupščini 2022 podelilo status zaslužne članice društva. Slavica Ravnik je bila predsednica društva v obdobju 2013-2021.  Leta 2013 je bilo društvo v krizi, Slavica pa ga je s svojo skupino dvignila do današnjega stanja, ko je 97 članov dobilo posebno čast organizirati CTA izpite za EATO. Več v obrazložitvi Slavica Ravnik- zaslužna članica društva Sloventa

 

Raziskovanje vrednot s pomočjo psihodramskih metod v akciji

Vabimo vas na celodnevno delavnico: 
Raziskovanje vrednot s pomočjo psihodramskih metod v akciji

Dogodek bo potekal v soboto 11. septembra 2021.

Lokacija:
Okolica Ljubljane, dostop je mogoč z javnim prevozom. Točen naslov sporočimo v kratkem.
V primeru poslabšanja epidemioloških razmer, bomo delavnico izvedli online.

Kotizacija:
15 €, za člane društva.

Prijave:
Prijave sprejemamo na elektronski naslov, seminarji@sloventa.si

Maximalno število udeleženk/udeležencev: 20.

Povzetek vsebine: 
Udeleženci bodo imeli možnost spoznati več osnovnih metod psihodrame, raziskovali bomo na skupinskem nivoju (kot je sociodrama in življenjska črta vrednot), delali v malih skupinah in individualno (osebno) raziskovanje hierarhije vrednot preko vinjet – kratkih akcijskih del na odru. Fokus bo na različnih formativnih nivojih povezanih z vrednotami: socialni in družbeni razred, spolna identiteta, relacijska identiteta in notranji (intrinzični) ter duhovi sloji. S temi sloji bomo delali z uporabo različnih akcijskih metod z namenom, da se odkrije čustveni tok in omogočiti uvid v mehanizme, blokade in/ali napačne predstave. Druga vprašanja, ki jih bomo naslovili so: Kako se počutim glede svojih vrednot? Sem zadovoljen s pojmi povezanimi s tem? Ali je mogoče kaj popraviti ali spremeniti v hierarhiji mojih vrednost?

Izvajalka delavnice:
dr. Lidija Vasiljević, psihologinja in doktorica znanosti študija za socialno delo in socialno politiko. Je diplomirana psihodramska psihoterapevtka, ima Nacionalni in Evropski certifikat za psihoterapijo. Je certificirana supervizorka in trenerka Britanske asociacije za psihodramo. Ukvarja se z individualnim in skupinskim psihoterapevtskim in edukativnim delom. Je predsednica in ena izmed ustanoviteljic Regionalne asociacije za psihodramo in integrativno uporabo psihoterapije. Ožja interesna področja sta delo z marginalnimi skupinami in integrativni pristop v edukaciji in psihoterapiji (TA in Jungovska analitična psihoterapija). Ima večletne izkušnje na področju dela v organizacijah. Ukvarja se z raziskovalnim delom na področju politik mentalnega zdravja.

Exploring values through psychodrama action methods
Summary:
In the workshop, participants will have a chance to get to know several basic psychodrama methods, enabling exploration at the group level (such are sociodrama, and the lifeline of values), work in small groups and individual (personal) exploration of hierarchy of values, through vignettes – short action forms of work at the stage. Focus will be placed at several formative layers concerning values: social and class identity layer, gender identity layer, relational identity layer and inner (intrinsic) and spiritual layers. This layers will be worked through by using different action methods aiming to catch the emotional flow and enable insights in mechanisms, blockades and/or misconceptions connected with it. Other question that we will be addressing are : How do I feel concerning my values ? Am I in content with notions connected with it ? Is it possible to reconceder and /or to change something in my personal hierarchy ?

Več informacij pošljemo v kratkem.
Želimo vam prijetno poletje.
Organizacijski odbor društva Sloventa

 

WEBINAR: GNUS, MORALA IN SEKSUALNOST – 14.10.2020

Prijazno vas vabimo k prijavi!

WEBINAR: GNUS, MORALA IN SEKSUALNOST

mag. Blaž Vukelić
Datum: 14.10. 2020, 18:00 – 19:30 (Zoom)

Gnus je čustvo, ki je človeštvu pomagalo preživeti zaradi vloge pri preventivi pred okužbami. Odigralo pa je tudi pomembno vlogo pri regulaciji družbenih pravil.
Transgeneracijska pravila o tem, kaj je prav in kaj je narobe, pa so z razvojem postala omejujoča za posameznike in družbo.
Dotaknil se bom in skozi koncept transakcije analize osvetlil predvsem občutenja gnusa zaradi lastne seksualnosti in seksualnosti drugih (npr. homofobija).


Mag. Blaž Vukelić, specializant TA, se je zadnjih osmih letih osredotočal na delo z istospolno usmerjenimi. Sprva je v okviru referendumskih kampanj analiziral razloge za odnos do oseb LGBTI. 
Kasneje je deloval na področju seksualnosti in preventive pred spolno prenosljivimi okužbami; je soavtor priročnika za varnejšo spolnost To je seks. Svetovalno delo opravlja na Legebitri v okviru programa 
Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene. Za revijo GEJM redno piše na temo odnosov in spolnosti, kot sociologa kadrovsko-menedžerske smeri pa ga zanimajo tudi teme, povezane z razvojem zaposlenih in preprečevanjem izgorelosti.

Na predavanje se prijavite preko elektronske pošte, na naslov: obvestila@sloventa.si
Število mest je omejeno, vaša prijava pa zabeležena, ko na svoj elektronski naslov prejmete povratno sporočilo.
Informacijo o predavnju lahko posredujete vsem zainteresiranim.
Veselimo se vaše družbe.
Organizacijski odbor Slovente

WEBINAR: RAZISKOVANJE V PSIHOTERAPIJI IN TRANSAKCIJSKI ANALIZI – 16.9.2020

Prijazno vas vabimo k prijavi!

WEBINAR: RAZISKOVANJE V PSIHOTERAPIJI IN TRANSAKCIJSKI ANALIZI

Izr. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih., TSTA
Datum: 16.9. 2020, 18:00 – 19:30 (Zoom)

V webinarju bo Gregor Žvelc naredil pregled področja raziskovanja v psihoterapiji in raziskav transakcijsko-analitične psihoterapije.
Predstavil bo različne metode in oblike raziskovanja od raziskav učinkovitosti, raziskav skupnih faktorjev in raziskav procesov psihoterapije.
Pri tem bo predstavil nekatere najnovejše raziskave transakcijske analize in se usmeril na izzive raziskovanja transakcijske analize v prihodnosti.
Čas bo tudi za diskusijo in refleksijo o možnostih raziskovanja psihoterapije v Sloveniji.

Dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih. je izredni profesor za klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo v Ljubljani (Filozofska fakulteta) in Oddelku za psihologijo v Kopru (Univerza na Primorskem) ter direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana. Je učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom TSTA in mednarodni učitelj in supervizor integrativne psihoterapije. Je urednik revije International Journal of Integrative Psychotherapy in sourednik revije European Journal for Qualitative Research.
Na predavanje se prijavite preko elektronske pošte, na naslov: obvestila@sloventa.si
Število mest je omejeno, vaša prijava pa zabeležena, ko na svoj elektronski naslov prejmete povratno sporočilo.
Informacijo o predavnju lahko posredujete vsem zainteresiranim.
Veselimo se vaše družbe.
Organizacijski odbor Slovente

Izobraževanje iz EMDR (I. stopnja)


8. do 10. december 2017

 

Dr. Vesna Bogdanović
Specialistka psihiatrije in analitična psihoterapevtka
trenerka EMDR v okviru EMDR-Europe (Italija)

V priponki zlozenka_EMDR_December 2017  je vabilo na izobraževanje iz metode EMDR – 1. stopnja, ki je med drugim namenjeno predelavi preteklih travmatskih spominov in se uporablja v različnih psihoterapevtskih pristopih. Vodja izobraževanja bo dr. Vesna Bogdanović.

Dr. Vesna Bogdanović, je specialistka psihiatrije, analitična psihoterapevtka in EMDR terapevtka. Je magistrica znanosti (Univerza v Beogradu) in doktorica znanosti (Univerza v Milanu – “Università Statale, Milano). Vesna ima mnogo let kliničnih izkušenj dela na Psihiatrični univerzitetni kliniki v Beogradu, v Klinično-bolnišničnem centru “Dr. D. Mišović”, Beograd ter s pacienti, hospitaliziranimi na oddelku in ambulantnimi pacienti v San Raffaele v Milanu. Deluje tudi v dolgoletni zasebni praksi kot psihiatrinja in psihoterapevtka in je EMDR supervizorka v Milanu v Italiji. V zadnjih 15 letih kontinuirano aktivno deluje na EMDR izobraževanjih v Italiji, Sloveniji in Srbiji. Vesna je tudi predsednica EMDR zveze Srbije, je članica Evropskega EMDR združenja in uradna trenerka v okviru EMDR Evropskega združenja

Izobraževanje bo potekalo od 8. do 10. decembra 2017 s pričetkom v petek, 8.12. ob 9.00 uri. Več informacij o izobraževanju lahko najdete v priponki. Izobraževanje bo potekalo v prostorih Inštituta IPSA (Stegne 7, 1000 Ljubljana). Cena izobraževanja je 430,33 EU + 22 % DDV.  Število mest je omejeno, zato bomo upoštevali prijave po vrstnem redu. Vsi, ki ste že opravili prvo stopnjo izobraževanja EMDR, se lahko ponovno udeležite izobraževanja po polovični ceni. Kotizacijo ob prijavi nakažite na transakcijski račun Inštituta IPSA (Naslov: Inštitut IPSA, Zg. Gameljne 55a, 1211 Ljubljana-Šmartno. Št. tr. računa: 02032-0254270905).

Prijave sprejemamo na spodaj navedenih kontaktih.

——————————————————

Inštitut za integrativno psihoterapijo
in svetovanje
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Tel./gsm:  041 903 974
e-naslov: info@institut-ipsa.si
Spletna stran: www.institut-ipsa.si

 

 

4. strokovno srečanje POMEN IN IZZIVI SUPERVIZIJE v psihosocialnih poklicih, zdravstvu, vzgoji in izobraževanju ter managementu

Klikni za vabilo: VABILO na strokovno srečanje 2018 – Supervizija
v angleščini: INVITATION 2018 – Supervision

Klikni za program: Program strokovnega srečanja 2018
v angleščini: Programe 2018 Supervision

Povzetki predavanj in delavnic s predstavitvami predavateljev:
Povzetki delavnic in predavanj – Supervizija 2018
v angleščini: Resumes lectures and workshops Supervision 2018

 

DRUŠTVO ZA TRANSAKCIJSKO ANALIZO SLOVENIJE – SLOVENTA
organizira 4. strokovno srečanje

 

2. in 3. februar 2018
v Mestnem muzeju v Ljubljani, na Gosposki 15, Ljubljana

 

Strokovnjaki, ki delate v pomagajočih poklicih, pogosto doživljate velike pritiske na svojih delovnih mestih – bodisi z učenci s posebnimi čustvenimi in učnimi potrebami, z ljudmi, ki so v čustvenih stiskah zaradi travm, depresije, izgorelosti, pritiskov okolja, delovnega mesta ali duševne bolezni, se nahajajo v težkih materialnih okoliščinah, doživljajo posledice razpada družine, so bolni ali imajo težave z vključevanjem v družbeno okolje. V vaših vlogah morate pogosto iskati ravnotežje med stresom, ki ga doživljate ob svojem delu z uporabniki, časovnim pritiskom ter vse hitrejšimi spremembami v organizacijah in okolju. Svoje pomembno delo lahko opravljate učinkovito in kvalitetno samo, če imate dovolj podpore v delovnem okolju in kvalitetno supervizijo.

Z namenom, da vam predstavimo kaj je supervizija, kakšen je njen pomen v poklicih, ki nudijo pomoč drugim, smo se odločili, da organiziramo strokovni posvet z domačimi in tujimi predavatelji.

Na posvetu bomo izpostavili izzive v superviziji ter vas seznanili z različnimi pristopi, metodami in tehnikami, ki se trenutno uporabljajo v supervizijskih procesih.

 • Srečanje bo potekalo v obliki predavanj in delavnic s praktičnimi neposrednimi predstavitvami pristopov domačih in tujih strokovnjakov.
 • Organizirana bo tudi okrogla miza o izzivih supervizije.
 • Podana bo možnost skupinske supervizije
 • Predstavili bomo tudi novejše strokovne publikacije na tem področju.

Sodelujoči predavatelji ter naslovi delavnic oziroma predavanj:

 1. Dr. Alenka KOBOLT
  Predavanje: Izzivi supervizije na področju psihosocialnega dela
 2. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA-Psihoterapija
  Delavnica: Moj učni stil – je lahko supervizija boljša, če ga poznam?
 3. Dr. Brigita Rupar
  Predavanje: Evropski okvir kompetenc za supervizijo in koučing
 4. Dr. Cathy Mc Quaid (GB), TSTA-Psihoterapija
  Delavnica (v angleščini): Uporaba supervizije za izboljšanje vaše prakse (Using supervision to Strenthen Your Practice)
 5. Evelyne Papaux (Švica), TSTA-Izobraževanje
  Delavnica (v angleščini): Ranljivost v transformacijski izkušnji supervizije (The Role of Vulnerability in the Transformational Experience of Supervision)
 6. Mag. Ivana Mandarić, PTSTA-Psihoterapija in dr. Lidija Vasiljević (učiteljica in supervizorka psihodrame)
  Delavnica: Supervizija skozi psihodramsko akcijo – integrativni pristop psihodrame in TA
 7. Lynda Tongue (GB), TSTA-Organizacija
  Delavnica (v angleščini): SuperVizija in zakaj jo vsi potrebujemo (SuperVision, and why we all need it)
 8. Marco Mazzetti (Italija), TSTA-Psihoterapija in TSTA-Svetovanje
  Predavanje (v angleščini): Supervizija: TA perspektiva (Supervision: a TA matter)
  Delavnica (v angleščini): TA supervizija v akciji (TA supervision in action)
 9. Dr. Maša Žvelc
  Predavanje: Spodbujajoči in ovirajoči dejavniki v superviziji psihoterapije
 10. Dr. Mojca Dernovšek in Urška Battelino
  Delavnica: Kaj mora supervizor psihoterapevtov/terapevtov vedeti o obsesivno kompuzivni motnji
 11. Mag. Tatjana Gjurković (Hrvaška), PTSTA, registrirana terapevtka z igro (RTP)
  Delavnica (v hrvaščini): Obvladovanje izzivov supervizije
 12. Dr. Tatjana Rožič
  Delavnica: Čustvena dinamika v superviziji

Na strokovno srečanje vljudno vabimo tudi kolege drugih terapevtskih usmeritev, psihologe, psihiatre, zdravnike družinske medicine in pediatre ter druge zdravstvene delavce, socialne pedagoge, socialne delavce, delovne terapevte, pedagoge, učitelje, strokovnjake, ki delajo z ljudmi v podjetjih, in vse, ki  se neposredno ali posredno srečujejo s supervizijo pri svojem profesionalnem delu.

Predavanja in delavnice tujih gostov bodo potekali v angleškem jeziku. Uradnega prevajanja ne bo, zagotovljena pa bo pomoč posameznim slušateljem, ki bi prevajanje potrebovali.
Vsi diapozitivi tujih gostov bodo prevedeni v slovenski jezik.

Vabljeni vsi, ne glede na vaše izkušnje s supervizijo – bodisi, da ste šele začetnik, že imate za seboj določeno kilometrino ali pa se pripravljate ali že nahajate v mentorski, tutorski, supervizorski vlogi.

Za dodatna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu judita.bagon@t-2.net ali info@sloventa.si.

Prosimo, če vabilo pošljete vsem, za katere menite, da bi jih strokovno srečanje zanimalo.

 

Programski odbor:

dr. Gregor  Žvelc, Aleksandra P. Meško, Slavica Ravnik, Barbara Repinc Zupančič, Melita Košak, mag. Ivana Mandarić, Ksenija Kos, dr. Leonida Zalokar, Laura Ira Tratnik

Organizacijski odbor:

Slavica Ravnik, Saša Frece, Helena Požun, Darja Poljanec, Pika Bensa, Jana Šušteršič, Igor Ravnik, Barbara Repinc Zupančič, Tina Bončina in Judita Bagon

 

Slavica Ravnik,
Predsednica društva Sloventa

Sodobni mediji in zasvojenosti povezane z internetom

Spoštovani!

Inštitut za zasvojenosti in travme 16. junija 2017 organizira delavnico

SODOBNI MEDIJI IN ZASVOJENOSTI POVEZANE Z INTERNETOM.

Strokovne delavce vabimo na specializirano delavnico na to temo.

Internet in sodobni mediji so ob pravilni uporabi samo zelo uporabno orodje. Pomembno je jasno opredeliti, kaj je tisto, kar oseba počne na internetu, in kaj s tem poskuša doseči. Enako vedenje ima pri različnih ljudeh lahko popolnoma drugačen namen in učinek. Tako v povezavi z internetom obstaja več pojavnih oblik težav in zasvojenosti, najpogostejše med njimi pa so zasvojenost z igranjem iger na srečo, računalniških iger, zasvojenost z internetnim seksom in pornografijo ter zasvojenost s socialnimi omrežji.

Delavnico bo vodil Peter Topić, strokovnjak za delo z zasvojenimi in njihovimi partnerji. Je ustanovitelj in direktor Inštituta za zasvojenosti in travme v Ljubljani. Na temo zasvojenosti je vodil že vrsto predavanj in delavnic doma ter v tujini (Socialna zbornica Slovenije, centri za socialno delo, domači in mednarodni kongresi psihoterapevtov in strokovnih delavcev na temo zasvojenosti, Specialna bolnišnica za zasvojene v Beogradu). V enajstih letih prakse je opravil več kot 9000 terapevtskih ur z zasvojenimi.

Petek, 16. JUNIJA 2017, od 10.00 do 17.00, odmor za kosilo med 13. in 14. uro. Delavnica je namenjena tistim, ki želijo pridobiti informacije o vplivu sodobnih medijev in različnih oblikah zasvojenosti. Udeleženci se bodo spoznali s pastmi sodobnih medijev in predvsem s strategijami pomoči osebam, ki svojega vedenja na internetu ne obvladujejo več.

CENA: 165,00 EUR
V ceno delavnice je vključena knjiga Petra Topića Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi: priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane.

Prijavite se lahko prek gsm 041 669 196 ali na elektronski naslov info@petertopic.si (Peter Topić). Račun boste prejeli po prijavi, potrdilo o udeležbi in knjigo pa na delavnici. Minimalno število prijav za izvedbo delavnice je 6 oseb.

Obvestilo lahko posredujete vsem, za katere menite, da bi jih tovrstno izobraževanje utegnilo zanimati.

Dobrodošli!

Peter Topić

OBŠIRNEJE O DELAVNICI:
Delavnica je del edukacije za strokovnjake, ki se želijo pobliže spoznati z elektronskimi mediji, vplivom in posledicami pretirane uporabe le-teh. Osredotočena je na spoznavanje z osnovami, diagnostiko in najpomembnejšimi nalogami strokovnega delavca pri delu s populacijo oseb, ki imajo težave z uporabo elektronskih medijev. Konkretni primeri bodo predstavljeni v obliki igranja vlog.

Nekaj pomembnih vsebin, s katerimi bomo seznanili udeležence delavnic:

 • Različne generacije in vpliv elektronskih medijev
  • Vpliv elektronskih medijev na človeške možgane
  • Različne oblike zasvojenosti na internetu
  • Seks, tehnologija in ljubezen
  • Uporaba vprašalnikov za prepoznavanje težav
  • Vzgoja v digitalni dobi
  • Kako zaščititi otroke
  • Kateri so največji izzivi pri delu s to populacijo
  • Prestopniki in kazniva dejanja na internetu

O PREDAVATELJU:
Peter Topić je ustanovitelj in direktor Inštituta za zasvojenosti in travme. Specializacijo na področju zasvojenosti s seksualnostjo in travm je zaključil v ZDA in s tem postal peti Evropejec z uglednim nazivom ‘terapevt za zasvojenost s seksualnostjo’ (CSAT – Certified Sex Addiction Therapist). Več o predavatelju na www.petertopic.si. Za več informacij lahko pokličete na gsm 041 669 196.

 

Knjigo Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi: priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane, lahko naročite na spletni strani Inštituta za zasvojenosti in travme.

 

OD TESNOBE DO CTA: Kako opraviti izpit iz TA brez odvečne panike

 Delavnica bo v četrtek, 25.5.2017 od 9h do 13h, na Prušnikovi 55 v Ljubljani – v prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Meškovi), Ljubljana Šentvid. Delavnica je namenjena  članom društva Sloventa in je brezplačna..

Namen delavnice je ponuditi vse potrebne informacije, še bolj pa psihološko podporo ob pripravi na mednarodni izpit iz TA. Ponujene bodo konkretne ideje in metode ter številni primeri, kako si pomagati, ko se zatakne.

Cilj delavnice je razbliniti odvečne strahove, okrepiti občutek kompetentnosti ter zagledati izpit kot izziv oz. sicer zahteven projekt, a nikakor ne misija nemogoče.

Namenjena je vsem edukantom iz Transakcijske analize, ki že delajo s klienti in razmišljajo o opravljanju izpita. Lahko so v katerikoli fazi tega procesa, od začetnega razmišljanja do že napisane študije primera. Še posebej dobrodošli vsi, ki bi si sicer želeli nekoč opraviti ta naš famozni izpit, pa se bojite, da vam ne bo uspelo.

Delavnica je zastavljena interaktivno, zato vabljeni, da prinesete kakršnakoli vprašanja, dvome ali dileme. Še posebej dobrodošli vaši notranji kritiki. Med drugim bomo obravnavali:

 • Kdaj naj začnem pisati?
 • Kaj moram narediti pred začetkom?
 • Kako naj izberem klienta za case study?
 • Kako naj se motiviram?
 • Kako naj izberem dober posnetek?
 • Kaj pa, če nisem dovolj dober terapevt?
 • In številna druga…

Delavnico bo vodila Karolina Jovanoska, certificirana transakcijska analitičarka (CTA-P), ki se še sveže spomni svojih priprav na izpit. O svojih izkušnjah je napisala tudi priročnik »From Anxiety to CTA«. Z vami bo delila številne ovire, s katerimi se je sama spopadala, ter izkušnje, ki so ji pomagale priti do cilja.

Prijave pošljite na moj naslov: judita.bagon@t-2.netčim prej, najkasneje do 15.5.2017

Lep pozdrav,
Judita