Plačilo članarine za leto 2018

Članarina v društvu Sloventa za leto 2018

Članarina za leto 2018 je enaka kot je bila za leto 2017.

Višina članarine za Slovento za leto 2018 (iz katere se plačuje članarino posameznih članov EATI), je:
– za člane brez naziva:  40 EUR (od tega EATI 7 EUR)
– za člane z dogovorom z EATO o usposabljanju in certificirane terapevte (CTA):  50 EUR (od tega EATI 28 EUR)
– za PTSTA/CTA učitelje in TSTA-je:  85 EUR (od tega EATI 85 EUR)
– za člane SINTE in drugih sorodnih org. brez naziva:    20 EUR

V skladu s 4. odstavkom 9. člena Statuta društva (z dne 20.3.2014) se s sklepom skupščine članom brez naziva, ki so vključeni v sorodna društva in tam plačajo članarino, odobri pravico do znižane članarine, to je polovični znesek, ki sicer velja za člane brez naziva, torej 20 EUR. Vsi drugi člani Sinte in morebitnih drugih sorodnih organizacij, plačajo enako kot redni člani Slovente: člani z dogovorom z EATO o usposabljanju in certificirani terapevti (CTA): 50 EU, PTSTA/CTA učitelji in TSTA-ji: 85 EUR.

Letno članarino   člani vplačajo na Transakcijski račun društva Sloventa
IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657, bic banke: LJBASI2X (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR,
namen plačila: Članarina 2018 IME PRIIMEK
referenca 99.
naziv prejemnika: Društvo Sloventa,
naslov prejemnika:  Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Izvršni odbor je 11.6.2014 sklenil, da novi člani plačajo ob vpisu sorazmerni delež članarine.
Članarina se plačuje do 5.3. vsako leto, novi člani, ki se vključijo kasneje, sredi leta, pa plačajo le sorazmerni del, za vsak mesec 1/12 predvidene članarine.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.