Skupščina društva 2016

Redna letna skupščina Društva Sloventa je bila 24.3.2016 s pričetkom ob 18.30 uri v prostorih Persone na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid:

Zapisnik redne letne skupščine  2016: ZAPISNIK skupščine 2016 – Sloventa
Priloge:
–  LISTA PRISOTNOSTi
– 1. Letno poročilo 2015: Poslovno in finančno POROČILO 2015
– 2. Pravilnik o delu častnega razsodišča društva Sloventa, sprejet 24.3.2016: Pravilnik o delu ČR – SLOVENTA
– 3. Spremembe statuta društva: Spremembe Statuta – sprejete 24.3.2016
– 4. Poorčilo o delu društva v letu 2015 in Program dela za leto 2016: Poročilo o delu 2015 in program za leto 2016
– 5. Finančni načrt za leto 2016 in potrditev članrine 2016: Finančni načrt za leto 2016

Bookmark the permalink.

Comments are closed.