Spletna glasovnica

Skupščina Društva - Sloventa
Na podlagi 20. člena Statuta Društva za transakcijsko analizo - Sloventa predlagam glasovanje
na drugi e-skupščini 2020 za naslednje sklepe:

A Sprememb 14c. člena Sprememb statuta društva Sloventa z dne 16.4.2020
Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine sprejmejo novo dikcijo 14c.člena, ki se glasi:
Nekdanji predsednik lahko veliko pripomore h kontinuiteti delovanja društva in prispeva
svoje izkušnje ter dragocena znanja. V ta namen se nekdanjega predsednika oziroma
predsednico še eno leto vabi na sestanke izvršnega odbora, vendar kot tak_a nima glasovalne
pravice.

B Čistopis statuta društva:
Sklep št. 2:
Na podlagi prečiščenega besedila statuta z dne 23.3.3017, sprememb statuta z dne 16.4.2020
ter popravka 14c. člena po gornjem sklepu se izdela čistopis statuta.
Udeleženci skupščine sprejmejo čistopis statuta v naslednjem besedilu: Čistopis statuta november 2020

S spoštovanjem!
PREDSEDNICA SLAVICA RAVNIK

Bookmark the permalink.

Comments are closed.