Spletna glasovnica 2021

Skupščina Društva - Sloventa
Na podlagi 20. člena Statuta Društva za transakcijsko analizo - Sloventa vas na drugi e-skupščini vabimo h glasovanju za naslednje sklepe:

Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine potrjujejo Zapisnik skupščine 2020 z dne 20. 4. 2020.

Sklep št. 2:
Udeleženci skupščine sprejmejo finančno poročilo in potrjujejo zaključni račun društva Sloventa za leto 2020:
Finančno poročilo 2020, Poročilo nadzornega odbora

Sklep št. 3.1:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu društva za leto 2020:
Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu.

Sklep št. 3.2:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu Strokovnega odbora za leto 2020:
Poročilo o delu strokovnega odbora

Sklep št. 3.3:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu delegatke v EATI za leto 2020:
Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2020

Sklep št. 4.1:
Udeleženci skupščine se seznanijo z odstopno izjavo dosedanje predsednice Slavice Ravnik in njenim izstopom iz Strokovnega odbora:
Pismo članom
Odstopna izjava ga. Slavice Ravnik

Sklep št. 4.2:
Udeleženci skupščine se seznanijo z ugotovitvami kandidacijske komisije:
Ugotovitve kandidacijske komisije

Sklep št. 4.3:
Udeleženci skupščine za predsednico društva do rednih volitev leta 2022 izvolijo Majo Sedmak Cvelbar.
Vizija društva in program dela kandidatke Maje Sedmak Cvelbar

Sklep št. 4.4:
Udeleženci skupščine potrdijo, da z izvolitvijo nove predsednice preneha funkcija dosedanje predsednice Slavice Ravnik.

Sklep št. 4.5:
Udeleženci skupščine za novo članico Strokovnega odbora potrdijo Aleksandro Meško.

Sklep št. 5:
Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2021:
Program dela društva 2021

Sklep št. 6.1:
Udeleženci skupščine sprejmejo Finančni načrt društva Sloventa za leto 2021:
Finančni načrt za leto 2021

Sklep št. 6.2:
Udeleženci skupščine potrdijo višino članarine za leto 2022-2023:
Finančni načrt za leto 2021

S spoštovanjem!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.