POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI II. STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

Zakaj potreba po potrdilu

Za študente TAja v Sloveniji je proces certificiranja jasno določen s standardi, ki jih
predpisujeta EATA in ITAA. Standardi določajo, pogoje za pridobitev certifikata o I.
stopnji izobraževanja iz TAja, torej t.i. TA-101 ter postopek pridobitve naziva
certificirani transakcijski analitik (CTA). Vmesna stopnja ni določena, kljub temu, da
študentje v tem času opravijo veliko ur izobraževanja in prakse.
Ugotavlja se, da je zlasti proces za pridobitev CTAja za mnoge študente zelo zahteven,
tako strokovno, časovno kot finančno. Zato se mnogi ne odločijo, da bi svoj proces
izobraževanja zaključili na tak način, kljub temu pa TA znanje pri svojem delu zelo
uspešno in kompetentno uporabljajo.

Pogosto brez določenega potrdila o znanju specializanti/edukanti v procesu
zaposlovanja ne morejo dokazati svojih kompetenc. Ob tem določeni učitelji, ki
poučujejo v Sloveniji, izdajajo svoja lastna potrdila, kar vnaša dodatno vprašanje o tem,
kdo se lahko naziva z nazivom transakcijski analitik. V zadnjih letih smo lahko tudi
opazili, da se študenti pogosto razvrščajo in identificirajo z inštitutom iz katerega
prihajajo.

Vse to nas je vodilo v pripravo potrdila o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz
transakcijske analize. Leta 2018 smo tedanje učitelje TAja v Sloveniji zaprosili za njihova
mnenja in njihove kurikulume ter na podlagi tega dosegli konsenz glede pogojev za
izdajo tovrstnega potrdila.

Kdo lahko zaprosi za potrdilo

Za potrdilo lahko zaprosi posameznik, ki je:
1. bil udeležen izobraževanja iz TA v okviru ene ali več izbranih šol v obsegu
najmanj 300 ur teoretičnega izobraževanja,
2. opravil najmanj 150 ur praktičnega dela,
3. svoje delo superviziral v obsegu najmanj 50-ih ur supervizije,
4. bil vključen v osebno terapijo v obsegu najmanj 50 ur,
5. ima izpolnjeno priporočilo s strani svojega mentorja in
6. je član društva Sloventa ali je plačal prispevek za obravnavo vloge v višini letne
društvene članarine (če ni član društva).

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.