Redna letna in volilna skupščina 2022

Zapisnik e-skupscine 2022

_______________________________________________

VABILO na e-skupščino 2022
GRADIVA
– Gradivo št. 1: Zapisnik letne e-skupščine 2021
– Gradivo št. 2: Finančno poročilo 2021
– Gradivo št. 3: Nadzorni obdor 2022
– Gradivo št. 4: Poročilo o delu društva v letu 2021
– Gradivo št. 5: Poročilo o delu strokovnega odbora 2021
– Gradivo št. 6: Poročilo o delu delegata Slovente v EATA v letu 2021
– Grdaivo št. 7: Zapisnik Kandidacijske komisije 2022 – 2026
– Gradivo št. 8: 8a: Kandidatura Maja Sedmak Cvelbar,  8b: Vizija društva 2022 – 2026,  8c: Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles 2022 – 2026
– Gradivo št. 9: Predlog članov strokovnega odbora
– Gradivo št. 10: Predlog delegata v EATI
– Gradivo št. 11: Predlog zaslužni član Slavica Ravnik
– Gradivo št. 12: Program dela društva 2022
–  Gradivo št. 13: Finančni načrt 2022
– Gradivo št. 14: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov – predlog 

VABILO
Spoštovane kolegice in kolegi!

V skladu z 20. členom statuta društva za transakcijsko analizo – Sloventa
sklicujem redno letno in volilno e-skupščino,
ki bo potekala na elektronski način
od 13. 4. 2022 do 14. 4. 2022.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine 2021
(gradivo št. 1: Zapisnik letne e-skupščine 2021)

2. Zaključni račun za leto 2021:
– Finančno poročilo 2021 (gradivo št. 2: Finančno poročilo 2021)
– Poročilo predsednika Nadzornega odbora (gradivo št. 3: Nadzorni obdor 2022)

3. Poročila o delu društva:
– Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu (gradivo št. 4: Poročilo o delu društva v letu 2021)
– Poročilo o delu strokovnega odbora (gradivo št. 5: Poročilo o delu strokovnega odbora 2021)
– Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2021 (gradivo št. 6)

4. Volitve v organe društva za obdobje 2022 – 2026:
a. Poročilo kandidacijske komisije (gradivo št. 7: Zapisnik Kandidacijske komisije 2022 – 2026)
b. Predstavitev predsedniške kandidatke in liste članov delovnih teles (gradivo št. 8:
8a: Kandidatura Maja Sedmak Cvelbar,  8b: Vizija društva 2022 – 2026,  8c: Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles 2022 – 2026
c. Izvolitev predsednice
d. Potrditev kandidacijske liste članov delovnih teles društva Sloventa

5. Razrešitev dosedanjih članov delovnih teles

6. Imenovanje članov strokovnega odbora (gradivo št. 9: Predlog članov strokovnega odbora)

7. Imenovanje predstavnika Slovente v EATI (gradivo št. 10: Predlog delegata v EATI)

8. Podelitev naziva zaslužni član društva Slavici Ravnik (gradivo št. 11: Predlog zaslužni član Slavica Ravnik)

9. Program dela društva za leto 2022 (gradivo št. 12: Program dela društva 2022)

10. Finančni načrt za leto 2022 in določitev višine članarine za leto 2023 (gradivo št. 13: Finančni načrt 2022)

11. Sprejem Pravilnika o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentiranega gradiva
društva Sloventa (gradivo št. 14: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov – predlog

12. Razno

Do gradiv dostopate prek povezav v vabilu ter na naši spletni strani: www.sloventa.si. Pripombe na
gradiva posredujte do 10. 4. 2022 na obvestila@sloventa.si do 16. ure.

Glasovanje bo potekalo med 13. 4. 2022 in 14. 4. 2022, z oddajo elektronske glasovnice, ki jo
boste prejeli 12. 4. 2022 na vaš e-naslov.

Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 14. 4. 2022 do 18. ure.

Skupščina je sklepčna, če svoje glasove odda polovica od 96 evidentiranih članov na dan 2. 4. 2022,
kar šteje 48 članov. Posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih
glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam.

Predsednica
Maja Sedmak Cvelbar

Ljubljana, 2. 4. 2022

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.