Spletna glasovnica 2022

Skupščina Društva - Sloventa

Na podlagi 20. člena Statuta Društva za transakcijsko analizo - Sloventa vas na redni in volilni letni skupščini vabimo h glasovanju za naslednje sklepe:

Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine potrjujejo Zapisnik skupščine 2021 (gradivo st. 1: Zapisnik
letne e-skupščine 2021
) z dne 31.3.2021.

Sklep št. 2:
Udeleženci skupščine sprejmejo finančno poročilo in potrjujejo zaključni račun društva Sloventa za
leto 2021:
Finančno poročilo 2021 (gradivo st.2: Finančno poročilo 2021)
Poročilo nadzornega odbora (gradivo st. 3: Poročilo nadzornega odbora

Sklep št. 3.1:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu društva za leto 2021:
Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu (Gradivo št.4: Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu).

Sklep št. 3.2:
Udeleženci skupščine se seznanijo s poročilom o delu Strokovnega odbora za leto 2021:
Poročilo o delu strokovnega odbora (gradivo 5)

Sklep št. 4.a:
Udeleženci skupščine se seznanijo z ugotovitvami kandidacijske komisije.
(Gradivo št. 7: Zapisnik Kandidacijske komisije 2022 – 2026)

Sklep št. 4.b:
Udeleženci skupščine se seznanijo s predstavitvijo predsedniške kandidatke in listo članov delovnih
teles:
Predstavitev predsedniške kandidatke Maje Sedmak Cvelbar in predlog liste članov delovnih
teles društva (Gradivo št. 8:
8a: Kandidatura Maja Sedmak Cvelbar,
8b: Vizija društva 2022 – 2026
8c: Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles 2022 – 2026)

Sklep št. 4.c:
Udeleženci skupščine izvolijo za predsednico društva Majo Sedmak Cvelbar

Sklep št. 4.d:
Udeleženci skupščine izvolijo za podpredsednico društva: Alešo Sicherl

Sklep št. 4.e:
Udeleženci skupščine izvolijo 4 člane IO:
- Anna Zuykova,
- Judita Bagon,
- Ksenija Zor in
- Nada Odar.

Sklep št. 4.f:
Udeleženci skupščine izvolijo 3 člane nadzornega odbora:
Saša Frece-predsednica,
Marija Pika Bensa in
Ana Šušteršič.

Sklep št. 4.g:
Udeleženci skupščine izvolijo 3 člane Častnega razsodišča:
Laura Ira Tratnik,
Ines Paravan in
Tina Bončina.

Sklep št. 5:
Udeleženci skupščine ugotovijo, da so z imenovanjem novih članov, dosedanji člani delovnih teles razrešeni svojih funkcij.

Sklep št. 6:
Udeleženci skupščine potrdijo člane strokovnega odbora:
(Gradivo št. 9: Predlog članov strokovnega odbora)
Ivana Mandarić (PTSTA-P),
Barbara Repinc Zupančič (STA-P),
Ines Paravan (CTA-P),
Nevenka Nakrst (CTA-P),
Maja Koren Kocjančič (CTA-P) in
Tanja Krist (PTSTA-P)

Sklep št. 7:
Predstavnica Slovente v EATI je Tanja Krist (PTSTA-P)
(Gradivo št. 10: Predlog delegata v EATI)

Podelitev naziva zaslužni član društva Slavici Ravnik
(Gradivo št. 11: Predlog zaslužni član Slavica Ravnik)

Sklep št. 8:
Udeleženci skupščine dodelijo Slavici Ravnik naziv zaslužni član društva.
Slavnostna podelitev naziva se izvede v okviru CTA izpitov 10. In 11.6.2022 v M-Hotelu v Ljubljani

Sklep št. 9:
Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2022.
(Gradivo št. 12: Program dela društva 2022)

Sklep št. 10.1.:
Udeleženci skupščine sprejmejo Finančni načrt društva Sloventa za leto 2022.
(Gradivo št. 13: Finančni načrt 2022)

Sklep št. 10.2.:
Višina članarine v društvu Sloventa za leto 2022 in 2023 znaša:
∙ za člane brez naziva in študente TA: 40 EUR
∙ za specializante TA (člani z dogovorom EATA/ITAA za CTA in certificirane terapevte (CTA): 50 EUR
∙ za PTSTA/CTA učitelje, STA in TSTA: 85 EUR
∙ za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij – brez TA naziva: 20 EUR
∙ za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij s strokovnim nazivom
je članarina:
- za specializante TA (člani z dogovorom EATA/ITAA za CTA in certificirane terapevte (CTA): 50 EUR
- za PTSTA/CTA učitelje, STA in TSTA: 85 EUR

Sklep št. 11.:
Udeleženci skupščine sprejmejo Pravilnik o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov
ter dokumentiranega gradiva društva Sloventa.
(Gradivo št. 14: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov)

S spoštovanjem!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.