Študij TA

Za delovanje na področju TA je potreben standardiziran sistem izobraževanja v skladu s strokovnimi in etičnimi načeli TA, v teoretičnem in praktičnem pogledu.  K temu sodi tudi trajno usposabljanje in izpopolnjevanje, ki ga omogoča društvo svojim članom z organiziranjem seminarjev, tečajev, posvetov in drugih oblik strokovne izmenjave.

 

Posamezni inštituti oziroma izobraževalni centri izvajajo programe izobraževanja za delovanje na podorčju TA v okviru EATINIH določil, ki jih najdete v  Eatinem izobraževalnem in izpitnem priročniku