Statut društva

24.3.2017 je skupščina društva za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA sprejela spremembe in čistpis statuta društva, ki ga je Upravna enota Ljubljana z odločbo 13.4.2017 vpisala v register društev.     

STATUT SLOVENTE – čistopis november 2020

Comments are closed.