Etični kodeks SLOVENTE in EATE, Pravilnik o delu častnega razsodišča

Na redni letni skupščini društva Sloventa dne 11. 3. 2015 je bil sprejet

Etični kodeks SLOVENTE,

ki smo ga prevedli v angleščino

Etični kodeks SLOVENTE-anleški prevod

Marca 2013 je EATA dopolnila svoj

EATA Etical Code,

ki smo ga prevedli v slovenščino:

Etični kodeks EATE – SLOVENSKI PREVOD

 

 


Na redni letni skupščini dne 24. 3. 2016 je bil sprejet

Pravilnik o delu častnega razsodišča društva SLOVENTA

ki smo ga prevedli v angleščino

Rules of operation of the Honorary Tribunal of the SLOVENTA society

Comments are closed.