Top

Poročilo EATA seje sveta  

Beograd 2. 7.- 4. 7. 2022 in skupščina online 7. 7. 2022 

EATA ima danes 44 članskih združenj, 7500 članov in 28 evropskih držav, ki svoje delo organizirajo na 4 področjih uporabe. Spomladi sem prevzela delegatstvo. 

Seja sveta je po dveh letih online potekala v živo v Beogradu 2. – 4. 7. 2022, skupščina pa online 7. 7. 2022.  

Pomembne spremembe v EATI: 

– Peter Rudolf je zaključil s svojim predsedovanjem EATE, vlogo je prevzela Sylvia Shaschner. 
– Novi predsednik TA Theory Development and Research Committee (TDRC) je Enrico Benelli. 
– Mesto Christine Chevalier in predsedovanje Commision of Certification (COC) je prevzel Christoph Seidenfus.

Predstavljena je bila vizija EATE, ki je: 

– biti in postati prostor za srečanje različnih oseb, združenj in kultur, 

– zagotoviti podporo za člane v stiski, 

– uveljavljati pravilnost v praksi in teoriji med praktiki in učitelji v Evropi, – vzdrževati in varovati odlično kakovost dela transakcijskega analitika, – vzpostaviti spoštljivo in močno sodelovanje v razviti svetovni TA skupnosti. 

Konferenca 2022 je potekala kot spletna konferenca, išče se gostitelja za leto 2023, saj je društvo, ki je želelo gostiti konferenco, ugotovilo, da še niso bili pripravljeni na to. 

Postopek insolventnosti Birminghamske konferenčne družbe še vedno ni pravnomočno končan – to pomeni, da EATA še vedno nima možnosti za razpravo o možnostih pomoči za člane, ki so bili zaradi insolventnosti oškodovani. 

29. 4. 2022 se je 16 predsednikov nacionalnih združenj uspešno srečalo na Dunaju v okviru Platforme pridruženih predsednikov s cilji: 

– okrepiti in podpreti predsednike pri oblikovanju njihovih vlog, 

– povečati in podpirati stike med društvi in 

– izboljšati in okrepiti stike med združenji in EATo, ne da bi oslabili delegate in svet. 

Delo komitejev v preteklem letu: 

– Executive committee (EC): 

EATA se je v preteklem letu soočala s krizo pandemije in vojne v Ukrajini. Še vedno ni zaključen projekt razvoja podporne platforme.  

EC se zavzema za vse boljši odnos z ITAA. Razvijata ter ohranjata spoštljivo in zanesljivo partnerstvo med obema zvezama, z upoštevanjem različnih interesov, kultur in potreb, ter sodelujeta za korist obeh.  

V letu 2022 ekipa WWW (svetovni spletni seminar) še naprej ponuja in zagotavlja spletna srečanja za člane z vsega sveta. 

Pomemben projekt je bil tudi projekt skupne izjave o poslanstvu z ITAA. Delovna skupina je sestavila skupno izjavo, ki bo del statuta EATE.  

Skupna izjava o poslanstvu ITAA in EATE: 

Transakcijska analiza je psihološki pristop k razumevanju posameznikov, skupin in skupnosti. TA filozofija enakopravnega odnosa, medsebojnega spoštovanja in angažiranosti je izražena v etičnih vrednotah in načelih naših organizacij. To je pomembno za naše odnos do vsakega posameznika in vsake organizacije ter do okolja in do sveta kot celote.  Naše TA organizacije sprejemajo trajnost in socialno pravičnost kot del naših osebnih, strokovnih in etičnih odločitev. Zavezani smo perspektivi, ki uteleša, slavi in predstavlja medsebojno povezanost, družbeno odgovornost in skrb za naš planet.

– Communication Committee (CC): 

CC še naprej dela postopne, a vidne spremembe spletnega dizajna EATe. Z delovno skupino pripravljajo politiko za socialna omrežja, na katerih načrtujejo večjo aktivnost.  

– European Connection Committee (ECC): 

EATA ima novo članico – Gruzijo. 

ECC skupaj z blagajnico Anno Krieb poudarjata, da ima EATA na voljo sredstva, ki jih lahko nameni različnim projektom v namen razvoja TAja na nacionalni ravni.  

Člani SLOVENTE lahko zaprosimo za štipendijo, ki jo lahko porabimo za potrebe TA študija, supervizijo, plačilo TA izpitov ali TEW, za potovanje na kraj izpitov in/ali konferenc ali za prevod CTA pisnega ali ustnega izpita. 

– TA Theory Development and Research Committee (TDRC): 

TDRC poudarja pomen TA raziskav za priznavanje položaja TA kot učinkovite psihoterapevtske modalitete in njenega položaja v državni pravni ureditvi.  

Če se želite registrirati kot TA raziskovalec v EATIno bazo, lahko to storite na liku Research – EATA (eatanews.org).  

Komite bo v sodelovanju z EC organiziral delovno skupino, ki se bo ukvarjala z vprašanjem TA teorije kot teorije v njenem kulturnem in zgodovinskem ozadju s kulturnimi izzivi, ki se pojavljajo v globalni skupnosti. V projektu bodo sodelovali Biljana van Rijn, Kristina Bajovic Car, Peter Rudolf in sodelavci iz ITAA. 

– Professional Training Standards Commitee (PTSC) 

ITAA in EATA sta nadaljevali z nalogo za splošno zaščito medsebojnega priznavanja izpitov. Razliko, ki je še ostala, je mogoče zapreti s premostitvenimi postopki – tako da bo

lahko TSTA ITAA enak TSTA EATA s preglednimi postopki. EATA namreč ne priznava dela TSTA online izpita pri ITAA – teaching exam-a. 

Trenja in težave med PTSC in COC ostajajo.  

EC je zaradi težav v sodelovanju med PTSC in COC pripravil predlog, ki ga je svet sprejel: EC, PTSC in COC bodo oblikovali delovno skupino, ki se bo ukvarjala s ključnimi in potrebnimi vsebinami sodelovanja in odnosov treh organov. Razvili bodo konstruktivne prilagoditve in spremembe. EC je prevzela odgovornost za oblikovanje tega procesa.  EC, PTSC in COC so zavezani k sodelovanju pri iskanju rešitve. Vsak odbor bo imenoval dva kvalificirana člana za to delovno skupino. Rezultati bodo vključevali strukturne, vsebinske in komunikacijske vidike te naloge. Svet se bo leta 2023 na podlagi kvalificiranih informacij odločil, ali bo prišlo do sprememb v strukturi EATE.

– Commision of Certification (COC): 

V preteklem letu so še naprej potekali izpiti tako online kot v živo. Med njimi je bil omenjen tudi naš izpit v Ljubljani. Christine Chavalier je poročala, da je bila naša organizacija dobra in da smo poskrbeli za varnost procesa (pred vsem za Ukrajinske kandidate) in odnosnost med vsemi udeleženimi.  

EATA do konca leta 2022 še vedno ohranja del izpitov online, nekaj je planiranih v živo. Izpitne roke in lokacije najdete na Exams – EATA (eatanews.org).  

COC se sooča tudi z dolgo čakalno vrsto za kandidate za TSTA izpite. V čakalni vrsti jih je 39.  

Delovne skupine:  

– Delovna skupina za ETIKO: 

Delovna skupina za ETIKO je v zadnjem letu izvajala intervjuje z osebami, ki so v preteklih letih sodelovali v etičnih procesih in ocenili, da je trenutni etični sistem dober in učinkovit. 

Sestavili so predlog, ki ga je svet sprejel: EATin etični svetovalec bo organiziral letne sestanke z etičnimi svetovalci nacionalnih zvez z namenom razvijanja etičnih standardov za EATO in vse nacionalne asociacije. Zagotovila bo usposabljanje in spodbudo za razvoj za nacionalne zveze.

– Delovna skupina za PRAVNI POLOŽAJ: 

Delovna skupina je zbirala informacije o pravnem položaju TAja v Evropi in bo svoje rezultate predstavila v poročilu, ki ga bo objavila do konca letošnjega leta. 

Napovedane spremembe v EATI: 

EATA išče osebo, ki bo nadomestila Kristino Brajovic Car na mestu urednice glasila. Čez 2 leti bo mesto etičnega svetovalca zapustil tudi Robin Hobes.

Branje: 

– Članek Petra Rudolfa s Chitro Ravi (predsednico ITAA) o izkušnjah in položaju obeh asociacij glede ruske vojne proti Ukrajini in izzivih, ki iz tega izhajajo, v julijskem izvodu ITAAjinega glasila The script.  

– Rezultati raziskave Günther-a Mohr-a o Strukturi in dinamiki TA organizacij v Evropi (v prilogi). 

– TA revije in glasila TA Resources – EATA (eatanews.org). 

– zadnji izvod EATinega glasila https://eatanews.org/eata-newsletter-134-june-2022/. 

Za informacije v zvezi s poročilom ali EATO me lahko kontaktirate na tanja.krist@gmail.com. 

V Ljubljani, 10.7.2022 Tanja Krist, PTSTA delegatka