Top

Kako postati transakcijski analitik

  /    /  Kako postati transakcijski analitik

Za delovanje na področju transakcijske analize je potreben sistem izobraževanja v skladu s strokovnimi in etičnimi načeli TA.

Izobraževanja so razdeljena na 4 področja: psihoterapija, svetovanje, izobraževalna in organizacijska TA.

V Sloveniji je najbolj razvito izobraževanje iz psihoterapije. Izobraževanja vsebujejo kombinacijo teoretičnih in praktičnih vaj, ki pripravijo posameznika najprej na delo pod supervizijo, nato pa sledi še mednarodni pisni in ustni izpit, s katerim EATA in IITA zagotavljata visoke standarde znanja.

Proces: od študenta do certificiranega psihoterapevta

Preden začnemo s profesionalnim študijem, moramo najprej opraviti TA -101, to je osnovno izobraževanje iz TA-ja, ki je odprto za vsakogar.

Posamezniki, ki imajo zaključeno univerzitetno izobrazbo in opravljen TA-101, se lahko vključijo v profesionalni študij TA.

Večina šol kot pogoj zahteva tudi individualni intervju, na katerem se pogovorijo o motivaciji za vključitev v študij ter ocenijo osebno primernost bodočega študenta. Študij traja 4 leta in vsebuje kombinacijo predavanj in praktičnih vaj, ki osebo pripravijo na začetek dela s klienti pod supervizijo.

Po zaključenem profesionalnem izobraževanju je zaželeno, da študent sklene pogodbo z EATO ali ITAA o opravljanju zaključnega izpita in tako pridobi naziv Certificiran TA terapevt (CTA).

Pogoje, da lahko oseba pristopi k izpitu določata EATA in ITAA.

Potrdilo o statusu specializanta

Študent, ki podpiše pogodbo za opravljanje izpita za CTA (pri EATI ali ITAA), pridobi status specializanta transakcijske analize (angleško: TA trainee certificate).

Potrdilo o nazivu specializant TA na študentovo zahtevo izda SLOVENTA.

Za izstavitev potrdila je pogoj podpisana pogodba za CTA pri EATA ali ITAA, potrdilo podpišeta glavni supervizor in predsednik društva Sloventa.

Potrdilo II. stopnje

Proces za pridobitev CTA je za mnoge študente zelo zahteven, tako strokovno, časovno kot finančno. Zato se mnogi ne odločijo, da bi svoj proces izobraževanja zaključili na tak način, kljub temu pa TA znanje pri svojem delu zelo uspešno in kompetentno uporabljajo.

Tem strokovnjakom lahko SLOVENTA na njihovo zahtevo in če izpolnjujejo pogoje, izda Potrdilo II. stopnje: Postopek pridobitve potrdila o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz TA – SLOVENTA.

Profesionalni študij pri nas ponujajo štiri organizacije: šole TA v Sloveniji 

Postopek študija in certificiranja je določen v Eatinem priročniku za izobraževanje (Handbook, HB)